Ars Aequi oktober 2017

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-10-2017

      Ars Aequi oktober 2017

      Omschrijving

      De afgelopen jaren is het ondervragingsrecht, in het bijzonder het recht belastende getuigen te ondervragen, flink in beweging geweest. Bas de Wilde geeft ons in dit nummer een overzicht van de actuele stand van zaken. Ook op het gebied van de mogelijkheid om schade veroorzaakt door inbreuken op het kartelverbod vergoed te krijgen is de laatste jaren veel veranderd. Catalin Rusu neemt de ontwikkelingen met ons door.

      Verder kijkt Machteld Vonk kritisch naar het voorstel van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om het maximum aantal juridische ouders met ouderlijk gezag te verhogen van twee naar vier voor kinderen die in een zogeheten ‘intentioneel meeroudergezin’ worden geboren. Is het een goed idee? Daarnaast onderzoekt Marieke de Hoon de verwachtingen, mogelijkheden en de toekomst van het Internationaal Strafhof. En Eddy Bauw pleit ervoor dat ook rechtenfaculteiten hun schouders zetten onder het rechterstekort.

      De Rode draad in dit nummer is van de hand van Pieter Kuypers en gewijd aan grote infrastructurele projecten (vooral als die flink in de soep en/of papieren lopen) en de relatie daarvan met het aanbestedingsrecht. De schakelbepalingen die deze maand in de schijnwerpers worden gezet, door Bert van Schaick, zijn artikel 3:78 en 3:79 BW. In zijn amuse schrijft Lucas Roorda over de allerminst amusante 'profits of doom' die onder andere Nederlandse bedrijven maken over de ruggen en soms lijken van mensen in andere landen. En uiteraard is dit nog lang niet alles; lees het zelf in het oktobernummer 2017 van Ars Aequi.

       

      Inhoudsopgave

      Opinie

      Redactioneel - Hulp voor de hulpverlener? Meer differentiatie gewenst
      Lucas Noyon & Olivier Oost
       
      Amuse - The profits of doom
      Lucas Roorda
       
      Zijn alle gezinnen gelijk? Een nadere analyse van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over de juridische verankering van het meerouderschap
      Machteld Vonk
       
      Tussen universalistische aspiraties en pluralistische realiteit. De toekomst van het Internationaal Strafhof
      Marieke de Hoon
       
      Column - India – het vergeten subcontinent
      Ewoud Hondius
       
      Column ‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ - Abductie, onzekere causale verbanden en de ladder van Wittgenstein
      Harm Kloosterhuis
       

      Verdieping

      Het recht getuigen in strafzaken te ondervragen anno 2017
      Bas de Wilde
       
      EU antitrust law infringements and private damages actions: how to hold cartelists liable for damages
      Catalin Rusu
       

      Annotaties & Wetgeving

      Regres van de hoofdelijk aansprakelijke WAM-verzekeraar
      Prof.mr. W.H. van Boom
      HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:694
       
      Geen verklaring voor recht voor wie al over een executoriale titel beschikt 
      Prof.mr. A.W. Jongbloed
      HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1061
       
      Oneerlijke contractsbedingen in verband met hypothecaire uitwinning en gezag van gewijsde 
      Prof.mr. A.S. Hartkamp
      HvJ EU 26 januari 2017, C-421/14, ECLI:EU:C:2017:60
       
      Nederlandse wapenhandelaar aansprakelijk gesteld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven 
      Prof.dr. C. Ryngaert
      Hof Den Bosch 21 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1760
       
      Wetgeving - Implementatie van de Europese richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten
      Mr. J.J. Mesu
       

      Rode draad 'Te land, ter zee en in de lucht'

      Aanbestedingsrecht en grote infrastructurele projecten: een gelukkig huwelijk?
      Pieter Kuypers
       

      Perspectief

      Wat te doen aan het rechterstekort?
      Eddy Bauw
       

      Literatuur

      Proefschrift - Verhuuranalogie onhoudbaar?
      Martijn Albers
       
      Boeken
       
      Nieuwe boeken
       

      Ode aan de schakelbepalingen

      Artikel 3:78 en 3:79 BW. Vooral een kwestie van gezond verstand
      Bert van Schaick
       

      En verder...

      Nieuws &  agenda
       
      Colofon

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie