Ars Aequi mei 2017

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-05-2017

      Ars Aequi mei 2017

      Omschrijving

      Onlangs werd de multinational Monsanto in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. In dit nummer legt Nicola Jägers uit wat ecocide is en onderzoekt ze of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf toegevoegde waarde heeft.

      Het programma Kwaliteit en Innovatie moet leiden tot vereenvoudiging van de civiele procedure. Henriëtte van Dam-Lely vraagt zich in deze bijdrage af of dat ook het resultaat is van de veranderingen. Over bestuursrechtelijke procedures, en dan in het bijzonder over de rol die onrechtmatig verkregen bewijs daarin speelt, schrijft Ymre Schuurmans. Verder pleiten Dirk Visser en Hanneke Spath (gesteund door 48 andere hoogleraren) voor de komst van Boek 9 BW, en Hans Gribnau belicht de ingewikkelde relatie tussen belastingen en vrijheden.

      Op de blauwe pagina's deze keer eigenlijk geen schakelbepaling, maar een uitschakelbepaling, aldus José Blanco Fernández: artikel 2:2 BW. De Rode draad van deze maand is van de hand van Arjan Bregman en Jacco Karens en gaat over NIMBY-projecten: projecten die het algemeen belang dienen, maar die niemand in zijn achtertuin wil hebben. Uiteraard is dat nog lang niet alles; scroll naar beneden voor de links naar alle artikelen.

       

      Inhoudsopgave

      Opinie

      Redactioneel – De rechter als kwaliteitsbewaker van de advocatuur?
      Thijs Beumers & Friso van de Pol
       
      Amuse – De ratio van de lemming
      Matthias Haentjens
       
      Waar is Boek 9 dan gebleven?
      Dirk Visser & Hanneke Spath
       
      Column – Towards a European student law review
      Ewoud Hondius
       
      Column ‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ – Wat Aristoteles zei tegen Dick Swaab & de mereologische drogreden in het recht
      Harm Kloosterhuis
       

      Verdieping

      Vernietiging van het milieu: een internationaal misdrijf?
      Nicola Jägers
       
      KEI vereenvoudigt de civiele procedure (of niet?)
      Henriëtte van Dam-Lely
       
      Onrechtmatig verkregen bewijs­materiaal in het bestuursrecht
      Ymre Schuurmans
       
      Paradoxale fiscale vrijheid
      Hans Gribnau
       

      Annotaties & Wetgeving

      Beschikken over voorwaardelijke eigendom
      Prof.mr. W.H. van Boom
       
      Europees goederenrecht en het belang daarvan voor het Nederlandse pandrecht op vorderingen
      Prof.mr. R.M. Wibier
       
      Het arrest United Video Properties en de nieuwe indicatietarieven in IE-zaken
      Prof.mr. D.J.G. Visser
       
      Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst
      Prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens
       
      Wetgeving – De implementatie van de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht
      Mr. S.S. Zoeteman
       

      Rode draad ‘te land, ter zee en in de lucht’

      Infrastructurele NIMBY-projecten. De balans tussen algemeen belang en rechtsbescherming en nadeelcompensatie voor de burger
      Arjan Bregman & Jacco Karens
       

      Literatuur

      Proefschrift – Kennis en de rechtspraak
      Sandra Taal
       
      Boeken
       
      Nieuwe boeken
       

      Ode aan de schakelbepalingen

      Artikel 2:2 BW: een uitschakelbepaling
      José Blanco Fernández
       

      En verder...

      Nieuws & agenda
       
      Colofon
       

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie