Ars Aequi Rechtsvragen

Ars Aequi september 2018

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

Beantwoord deze rechtsvraag op het gebied van burgerlijk procesrecht en maak kans op € 200. Serieuze inzenders mogen een keuze maken uit het Ars Aequi Libri-fonds.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi december 2017

(Br)exit?

Beantwoording rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

In het aprilnummer 2017 van Ars Aequi stelden Harriët Schalhaas en Joost Stam een rechtsvraag. In deze bijdrage beantwoorden zij die vraag, en maken zij de winnaar bekend.
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi april 2017

(Br)exit?

Rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

Beantwoord deze rechtsvraag vóór 1 juli 2017. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden. In het novembernummer van 2017 zal de winnaar worden bekend gemaakt. 
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2016

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

In deze bijdrage geeft Cedric Ryngaert antwoord op de rechtsvraag die hij stelde in het aprilnummer 2016.
 

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi april 2016

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

Stuur je gemotiveerde antwoord op deze internationaalrechtelijke rechtsvraag vóór 1 juli naar c.m.j.ryngaert@uu.nl. Het antwoord op de rechtsvraag zal worden gepubliceerd in het novembernummer 2016. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden.
 

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi september 2015

Sinaasappels

Beantwoording rechtsvraag (345) Goederenrecht

In dit artikel wordt Rechtsvraag 345 uit het februarinummer 2015 beantwoord. 
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2015

Een duik in het ondiepe

Beantwoording rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

In september 2014 verscheen de rechtsvraag 'Een duik in het diepe'. In deze bijdrage wordt de rechtsvraag beantwoord.

 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Ars Aequi februari 2015

Sinaasappels

Rechtsvraag (345) Goederenrecht

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag in vóór 1 april 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2015.
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2014

Evenementen in Stad aan Zee

Beantwoording rechtsvraag (343) bestuursrecht

In deze bijdrage beantwoordt Leo Damen de bestuursrechtelijke rechtsvraag die hij stelde in het februarinummer 2014 van Ars Aequi (AA20140155)

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi september 2014

Een duik in het ondiepe

Rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

Het antwoord op deze verbintenisrechtelijke rechtsvraag kun je vóór 1 november 2014 opsturen naar A.G. Castermans, a.g.castermans@law.leidenuniv.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het aprilnummer 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi februari 2014

Evenementen in Stad aan Zee

Rechtsvraag (343) bestuursrecht

Stuur je antwoord op deze bestuursrechtelijke rechtsvraag in vóór 1 april 2014 en maak kans op  € 50 en/of een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2014. 

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi juni 2013

Een listige lening

Beantwoording rechtsvraag (342) Romeins recht

In het novembernummer 2012 stelde Frits Brandsma een Romeinsrechtelijke rechtsvraag. In dit nummer beantwoordt hij deze rechtsvraag, die is gewonnen door Tom Booms van de Universiteit Utrecht.
 

Perspectief Rechtsvraag

Metajuridica Romeins recht

Ars Aequi november 2012

Een listige lening

Rechtsvraag (342) Romeins recht

Beantwoord deze door Frits Brandsma geschreven rechtsvraag en ontvang een boek van Ars Aequi Libri naar keuze. Degene die het beste antwoord instuurt ontvangt daarnaast een geldprijs van € 50,-. Meer details over het inzenden vind je onderaan de rechtsvraag.

Perspectief Rechtsvraag

Metajuridica Romeins recht

Ars Aequi november 2011

Selma antwoordt

Beantwoording rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht

In deze bijdrage wordt het antwoord gegeven op de rechtsvraag over intellectuele eigendomsrecht die verscheen in het juninummer 2011 van Ars Aequi (AA20110484)

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi juni 2011

Sandertoys verbindt

Rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag vóór 22 juli 2011 naar Sander Gellaerts, s.l.gellaerts@uvt.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het novembernummer 2011. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welke studierichting en in welk jaar.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi januari 2011

Formatieperikelen

Beantwoording rechtsvraag (340) Staatsrecht

Deze bijdrage bevat het antwoord op de rechtsvraag die in het septembernummer 2010 van Ars Aequi werd gepubliceerd. Winnaar van de geldprijs van € 50 en een keuze uit het boekenfonds van Ars Aequi Libri is UvA-student Martijn Kleine, die de auteurs wist te overtuigen met zijn goed onderbouwde, heldere, bondige en soms humoristische antwoorden.

Perspectief Rechtsvraag

Ars Aequi september 2010

Formatieperikelen

Rechtsvraag (340) Staatsrecht

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi april 2010

Raadsman bij politieverhoor

Beantwoording rechtsvraag (339) formeel strafrecht

In het novembernummer 2009 van Ars Aequi stelde prof. Blom een rechtsvraag over de aanwezigheid van een raadsman bij een politieverhoor. In dit nummer geeft hij het antwoord. Winnaar van de rechtsvraag is Marjo Vink van de Open Universiteit. Zij wint hiermee € 50 en mag een keuze maken uit het fonds van Ars Aequi Libri.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi maart 2010

De Bocht van de Herengracht

Beantwoording rechtsvraag (338) internationaal privaatrecht/goederenrecht

In het oktobernummer 2009 van Ars Aequi stond de rechtsvraag ‘De bocht van de Herengracht’ op het gebied van internationaal privaatrecht/goederenrecht; in dit nummer staat de beantwoording van die vraag. Van de inzenders zijn er twee aangemerkt als serieuze inzenders, namelijk Arjan Snijder (RuG, derdejaars) en Hanneke Palm (UU, derdejaars); zij mogen een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Winnaar is Wouter van den Wildenberg (UvT, vierdejaars), hij wint €50,- en mag daarnaast een keuze maken uit genoemd fonds.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi november 2009

Raadsman bij politieverhoor

Rechtsvraag (339) formeel strafrecht

Perspectief Rechtsvraag

Ars Aequi oktober 2009

De bocht van de Herengracht

Rechtsvraag (338) internationaal privaatrecht/goederenrecht

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht en het goederenrecht waarbij een realistische casus wordt behandeld. Aan de orde komen de totstandkoming van het zekerheidsrecht en het toepasselijk recht daarop en de verplaatsing van zaken voor het toepasselijke recht op zekerheidsrechten.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2009

Vrij verkeer van gigolo's

In deze beantwoording van een rechtsvraag wordt aan de hand van een vrij humoristische casus ingegaan op het vrij verkeer van personen waarbij onder andere het verblijfsrecht wordt behandeld. Ook komt het toekennen van rechten aan bod.

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht

Ars Aequi maart 2009

Vrij verkeer van gigolo's

Rechtsvraag (337) Europees recht

In deze rechtsvraag wordt aan de hand van een vrij humoristische casus ingegaan op het vrij verkeer van personen waarbij onder andere het verblijfsrecht, ook komt het toekennen van rechten aan bod.

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht

Ars Aequi februari 2009

Trots op Nederland

Beantwoording rechtsvraag (336) erfrecht

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het erfrecht waarbij aan de orde komt hoe het mogelijk is om te achterhalen of iemand een testament heeft, de controleplicht van de notaris ten aanzien van de laatste wil van de erflater, het aanvechten van een testament en het berekenen van het erfdeel van de erfgenamen.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Erfrecht

Ars Aequi september 2008

Trots op Nederland

Rechtsvraag (336) Erfrecht

Rechtsvraag op het gebied van het erfrecht waarbij aan de orde komt hoe het mogelijk is om te achterhalen of iemand een testament heeft, de controleplicht van de notaris ten aanzien van de laatste wil van de erflater, het aanvechten van een testament en het berekenen van het erfdeel van de erfgenamen.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Erfrecht

Ars Aequi mei 2008

De rechter: onafhankelijk en autonoom?

Beantwoording rechtsvraag (334) rechtsfilosofie

Rechtsfilosofische rechtsvraag waarbij gekeken wordt naar de verjaringstermijn en de onafhankelijke rechter in een bepaalde zaak.

Perspectief Rechtsvraag

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi mei 2008

Een (on)vergoedbare nachtmerrie van de ouders

Beantwoording rechtsvraag (335) verbintenissenrecht

In deze beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht komt de grondslag van aansprakelijkheid voor schade aan de orde, verschillende schade die voor vergoeding in aanmerking komt en immateriële schadevergoeding.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2007

De rechter: onafhankelijk en autonoom?

Rechtsvraag (334) Rechtsfilosofie

In deze rechtsvraag komen verschillende rechtsfilosofische rechtsvragen rondom de onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan de orde in het kader van een civielrechtelijke casus aan de orde.

Perspectief Rechtsvraag

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi september 2007

Studiefinanciering vs. de fiscus

Beantwoording Rechtsvraag (333) Bestuursrecht

In deze rechtsvraag komt de vraag aan bod tot wanneer een belastinginspecteur een uiteindelijke aanslag op mag leggen. Verder wordt de redelijkheid van een bepaalde aanslag beoordeeld.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi juni 2007

Discotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid

BEANTWOORDING RECHTSVRAAG (332) BESTUURSRECHT EN OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

Naar aanleiding van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en deze vragen worden vervolgens uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Ars Aequi april 2007

Finding Neverland

Beantwoording Rechtsvraag (331) Goederen- en Zekerhedenrecht

Beantwoording rechtsvraag op het gebied van het goederen- en zekerheidsrecht.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi maart 2007

Zuivere vergoedingen zonder wettelijke basis

Beantwoording Rechtsvraag (329) Bestuursrecht

Aan de hand van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en ook behandeld.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Ars Aequi maart 2007

Studiefinanciering vs. de fiscus

Rechtsvraag (333) Bestuursrecht

Aan de hand van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Ars Aequi februari 2007

Discotheek Arena: over handhaving, formele rechtskracht en overheidsaansprakelijkheid

Rechtsvraag (3320 Bestuursrecht/Overheidsaansprakelijkheid

Deze rechtsvraag heeft betrekking op de bestuursrechtelijke handhaving en overheidsaansprakelijkheid.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Ars Aequi januari 2007

Een Romeins juweel. Beantwoording rechtsvraag (328) Romeins recht

Aan de hand van een romeinsrechtelijke casus worden enkele rechtsvragen gesteld en behandeld.

Perspectief Rechtsvraag

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi december 2006

‘Finding Neverland’. Rechtsvraag (331) Goederen- en Zekerhedenrecht

Rechtsvraag waarbij het goederen- en zekerhedenrecht centraal staat.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2006

Forward Airways. Rechtsvraag (330) Luchtrecht

Aan de hand van een geschetste casus worden enkele vragen gesteld en deze worden dan vervolgens uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2006

Factormaatschappij Alpha. Beantwoording rechtsvraag (327) Goederenrecht

In dit artikel wordt de casusvraag inzake het goederenrecht van Ars Aequi april 2006 beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2006

Zuivere vergoedingen zonder wettelijke basis. Rechtsvraag (329) Bestuursrecht

Deze rechtsvraag gaat over vrije vergoedingen door de overheid, dat wil zeggen vergoedingen die niet (rechtstreeks) berusten op een bijzondere wettelijke regeling.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi september 2006

Een Romeins juweel. Rechtsvraag (328) Romeins recht

Rechtsvraag over de vraag wie naar diefstal en omsmelting van een zaak de eigenaar van deze zaak is.

Perspectief Rechtsvraag

Metajuridica Romeins recht

Ars Aequi juli 2006

TamTam. Beantwoording rechtsvraag (326) Bank- en effectenrecht

In dit artikel wordt het antwoord gegeven op de rechtsvragen gesteld in het maart 2006-nummer van Ars Aequi.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi april 2006

Factormaatschappij Alpha. Rechtsvraag (327) Goederenrecht

Aan de hand van een goedenrechtelijke casus worden enkele vragen opgesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2006

Tam Tam. Rechtsvraag (326) Bank- en effectenrecht

Rechtsvraag inzake bank- en effectenrecht over een IPO (initial public offer)

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi februari 2006

Axioma B.V. in moeilijkheden. Beantwoording rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht

Aan de hand van een ondernemingsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en deze worden vervolgens, aan de hand van ingezonden oplossingen, uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi januari 2006

De doos van Pandora. Beantwoording rechtsvraag (324) Verbintenissenrecht

Naar aanleiding van een casus wordt een aantal vragen gesteld en deze worden vervolgens uitgebreid uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2005

Burgemeester, openbare orde en noodrecht

Beantwoording rechtsvraag (323) Staatsrecht

In dit artikel wordt de rechtsvraag 323 inzake de bevoegdheden van de burgemeester in noodsituaties besproken.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi oktober 2005

‘Bij dementie hoeft het leven van mij niet meer’

Beantwoording rechtsvraag (321) Strafrecht

Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie

Ars Aequi oktober 2005

Geknakte onderhandelingen

Beantwoording rechtsvraag (322) Internationaal privaatrecht

Aan de hand van een internationaal privaatrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi oktober 2005

Axioma B.V. in moeilijkheden

Rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht

Aan de hand van een ondernemingsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi september 2005

‘Biertje?’

Beantwoording rechtsvraag (319) Goederen- en insolventierecht

Aan de hand van een goederechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Faillissementsrecht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2005

Is the snake eating the elephant? China’s Lenovo koopt IBM

Beantwoording rechtsvraag (320) Mededingingsrecht

Aan de hand van een mededingingsrechtelijke casus wordt een aantal vragen gesteld en beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Ars Aequi september 2005

De doos van Pandora

Rechtsvraag (234) Verbintenissenrecht

Aan de hand van een verbintenisrechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld en beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2005

Cont(r)actbreuk ...

Beantwoording rechtsvraag (318) Verbintenissenrecht

In deze beantwoording van de rechtsvraag wordt onder andere ingegaan op: geldigheid overeenkomst, onverschuldigde betaling, vernietigingsgronden.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2005

Burgemeester, openbare orde en noodrecht

Rechtsvraag (323) Staatsrecht

In deze rechtsvraag komt aan de orde welke bevoegdheden de burgemeester bij de openbare orde handhaving heeft.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Ars Aequi mei 2005

Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering

Beantwoording rechtsvraag (316) Internationaal strafrecht

In deze bijdrage wordt een antwoord gegeven op een rechtsvraag met als onderwerp internationaal strafrecht waarbij ingegaan wordt op overlevering, uitlevering en doorlevering;

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht

Ars Aequi mei 2005

Wat is daar nu mis mee?

Beantwoording rechtsvraag (317) Belastingrecht

Beantwoording van een rechtsvraag over het belastingrecht, meer specifiek de vennootschapsbelasting en de aftrekbaarheid van bepaalde posten.

Perspectief Rechtsvraag

Belastingrecht

Ars Aequi mei 2005

Geknakte onderhandelingen

Rechtsvraag (322) Internationaal privaatrecht

Rechtvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht waarbij de bevoegdheid van de rechter aan de orde komt en het toe te passen recht.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi april 2005

‘Bij dementie hoeft het leven van mij niet meer’

Rechtsvraag (321) Strafrecht

In deze rechtsvraag wordt een strafrechtelijke casus geschetst waarbij verschillende aspecten van het op verzoek beëindigen van iemands leven aan bod komen.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie

Ars Aequi maart 2005

‘Biertje?’

Rechtsvraag (319) Goederen- en insolventierecht

In de casus bij deze rechtsvraag worden verschillende vragen gesteld op het gebied van het goederen- en insolventierecht.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Faillissementsrecht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2005

Is the snake eating the elephant? China’s Lenovo koopt IBM

Rechtsvraag (320) Mededingingsrecht

In de casus bij deze rechtsvraag worden vragen gesteld rondom een internationaal mededingsingsrechtelijk probleem.

Perspectief Rechtsvraag

Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Ars Aequi februari 2005

Cont(r)actbreuk…

Rechtsvraag (318) Verbintenissenrecht

Naar aanleiding van een verbintenisrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens behandeld.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2005

Wat is daar nu mis mee?

Rechtsvraag (317) Belastingrecht

In deze rechtvraag worden vragen gesteld over het belastingrecht; in het bijzonder het venootschapsrecht.

Perspectief Rechtsvraag

Belastingrecht

Ars Aequi oktober 2004

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Beantwoording rechtsvraag (315) Personen- en familierecht

Aan de hand van een personen- en familierechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke vervolgens worden opgelost.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi september 2004

Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM formuleert toe te passen? Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

Beantwoording rechtsvraag (313) Staatsrecht

Naar aanleiding van een Europees rechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke daarna worden opgelost.

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht

Ars Aequi september 2004

Verwikkelingen rond een renovatiesubsidie. Beantwoording rechtsvraag (314) Bestuursrecht

Naar aanleiding van een bestuursrechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld, welke vervolgens worden beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Ars Aequi september 2004

Van botsende rechtshulpverzoeken, overlevering, uitlevering en doorlevering. Rechtsvraag (316) Internationaal Strafrecht

Naar aanleiding van een internationaal strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarna de lezers worden opgeroepen tot het insturen van hun antwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht

Ars Aequi mei 2004

Verlepte zonnebloemen. Beantwoording rechtsvraag (312) Strafrecht

Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi mei 2004

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Rechtsvraag (315) Personen- en familierecht

Aan de hand van een Personen- en Familierechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi april 2004

Verwikkelingen rond een renovatiesubsidie. Rechtsvraag (314) Bestuursrecht

Aan de hand van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en ook verder uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Ars Aequi maart 2004

Kan de rechter het tot stand brengen van wetgeving verbieden of gebieden? Beantwoording rechtsvraag (311) Staatsrecht

Aan de hand van een staatrechtelijke casus zijn er vragen gesteld en die worden nu uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi maart 2004

Is de nationale rechter verplicht een rechtsregel die het EHRM fomuleert toe te passen? Rechtsvraag (313) Staatsrecht

Aan de hand van een staatsrechtelijke casus wordt een aantal vragen gesteld en uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi januari 2004

Over ballen, biervaten en andere ongelukjes, Beantwoording rechtsvraag (310) Verbintenissenrecht

Aan de hand van een verbintenisrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens worden deze vragen uitgewerkt.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2004

Verlepte zonnebloemen. Rechtsvraag (312) strafrecht

Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarbij studenten worden uitgedaagd om de vragen op te lossen en de antwoorden op te sturen naar Ars Aequi.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi november 2003

Kan de rechter het tot stand brengen van wetgeving verbieden of gebieden?

Rechtsvraag (311) staatsrecht

In deze rechtsvraag komt de totstandkoming van wetgeving aan de orde en de mogelijk rol van de rechter daarin.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi oktober 2003

Begrensde mensenrechten?

Beantwoording rechtsvraag (309) Internationaal recht

Beantwoording van een internationaal rechtelijke rechtsvraag.

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Ars Aequi september 2003

Fastclean met Easyschoon

Beantwoording rechtsvraag (307) intellectueel eigendomsrecht

Beantwoording rechtsvraag op het gebied van het octrooirecht.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi september 2003

Een testament van notaris Van Natte

Beantwoording rechtsvraag (308) erfrecht

Beantwoording van een rechtsvraag op erfrechtelijk gebied.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Erfrecht

Ars Aequi september 2003

Over ballen, gevallen biervaten en andere ongelukjes

Rechtsvraag (310) verbintenissenrecht

Aan de hand van een casus over de ontgroening bij een studentenverenigingn worden er verschillende vragen gesteld op het gebied van verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2003

Is niet geschoten altijd mis?

Beantwoording rechtsvraag (306) materieel strafrecht

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op rechtsvraag nummer 306 inzake een materieel strafrechtelijke casus.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie

Ars Aequi juni 2003

Begrensde mensenrechten?

Rechtsvraag (309) Internationaal recht

In dit artikel wordt een rechtsvraag gesteld over de werking van mensenrechten na een oorlog in in hoeverre deze mensenrechten begrensd kunnen zijn.

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Oorlogsrecht

Ars Aequi april 2003

Rijden of gereden worden

Beantwoording rechtsvraag (305) Bestuursrecht

In dit artikel wordt een rechtsvraag in het kader van het bestuursrecht beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi april 2003

Een testament van notaris Van Natte

Rechtsvraag (308) Erfrecht

In deze rechtsvraag worden vragen gesteld over het familievermogensrecht.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi maart 2003

Fastclean met Easyschoon

Rechtsvraag (307) Intellectuele eigendomsrecht

Aan de hand van een Intellectuele eigendomsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en opgelost.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi maart 2003

Beantwoording rechtsvraag (304) Privaatrecht

Aan de hand van een privaatrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en opgelost.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi februari 2003

Is niet geschoten altijd mis?

rechtsvraag (306) materieel strafrecht

In deze rechtsvraag komt een materieel strafrechtelijke vraag naar voren.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie

Ars Aequi januari 2003

Verboden verstrekking?

Beantwoording rechtsvraag (303) straf(proces)recht

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op Rechtsvraag 303 inzake een strafrechtelijke onderwerp.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie

Ars Aequi december 2002

Rechtsvraag (305) Bestuursrecht. Rijden of gereden worden

Aan de hand van een bestuursrechtlijke casus worden enkele vragen gesteld en de lezers van dit blad worden opgeroepen hun antwoorden op te sturen.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Ars Aequi november 2002

Rechtsvraag (304) Privaatrecht

Aan de hand van een privaatrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarbij de lezer wordt opgeroepen tot het insturen van een door hem bedacht antwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Ars Aequi september 2002

Beantwoording rechtsvraag (301) staatsrecht

Eerder in Ars Aequi verscheen deze staatsrechtelijke casus met vragen al en in dit nummer worden de vragen beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi september 2002

Beantwoording rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?

Eerder is in Ars Aequi al deze strafrechtelijke casus met een aantal vragen gepubliceerd en hier worden deze vragen opgelost.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi september 2002

Rechtsvraag (303) Straf(proces)recht. Verboden verstrekking?

Aan de hand van een strafrehtelijke casus worden een aantal vragen gesteld.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi juni 2002

Beantwoording rechtsvraag (300) Verzekeringsrecht

De reeds eerder gestelde rechtsvraag aan de hand van een verzekeringsrechtelijke casus wordt hier beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Studie, carričre, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi april 2002

Beantwoording rechtsvraag (299) Strafprocesrecht

De eerder aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus gestelde vragen worden nu hier beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi april 2002

Rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?

Aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld aan de lezers van het blad.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi maart 2002

Beantwoording rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht. Productaansprakelijkheid en consumentenkoop: samenloop en kanalisatie

Aan de hand van een verbintenisrechtelijk casus zijn enkele vragen voorgelegd aan de lezers en deze worden nu beantwoord.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2002

Rechtsvraag (301) staatsrecht

Aan de hand van een staatsrechtelijke casus worden enkele vragen voorgelegd aan de lezers.

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi februari 2002

Rechtsvraag (300) Verzekeringsrecht

Aan de hand van een verzekeringsrechtelijke casus worden enkele vragen aan de lezers gesteld.

Perspectief Rechtsvraag

Studie, carričre, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi januari 2002

Beantwoording rechtsvraag (297) Belastingrecht (schenkingsrecht)

Dit artikel beantwoord de reeds eerder gestelde vragen, die gesteld werden aan de hand van een belastingrechtelijke casus.

Perspectief Rechtsvraag

Belastingrecht

Ars Aequi december 2001

Rechtsvraag (299) Strafprocesrecht

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht, in het bijzonder cassatie.

Overig Perspectief Rode draad Rechstmiddelen Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi november 2001

Beantwoording rechtsvraag (296) Sport en Recht

In de beantwoording van deze rechtsvraag staat het spelerscontract centraal.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht