Ars Aequi Wetsedities

De Ars Aequi Wetsedities bieden een selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving per rechtsgebied. Aanhangige wetgeving is cursief opgenomen en de wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Compacte en complete bundels voor student en praktijkjurist.

Aanbestedingsrecht 2016-2018

Basisteksten

G.W.A. van de MeentA. Stellingwerff Beintema  (red.)

Aanbestedingsrecht 2016-2018 Studenteneditie

G.W.A. van de MeentA. Stellingwerff Beintema  (red.)

Algemene wet bestuursrecht 2016-2017

F.G. van DamA.Th. Meijer  (red.)

Arbeidsovereenkomst 2016-2017

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Arbitration 2015

K.J. KrzeminskiP. Sanders  (red.)

Burgerlijk Procesrecht 2016-2017

A.W. JongbloedC.H. van Rhee  (red.)

Burgerlijk recht 2016-2017

J.B. Spath  (red.)

Burgerlijk Wetboek 2016-2017

R.J.Q. KlompC. Mak  (red.)

Constitutionele bronnen

C. de BoerJ.W. Sap  (red.)

De Europese staatssteunregels 2017

Een handreiking voor het benutten van de beleidskansen

B. HesselM. de Wit  (red.)

European Private International Law 2015-2017

K.R.S.D. Boele-WoelkiR.J. ter Rele  (red.)

European Private Law 2014-2016

W. BullC. GoantaM. KawakamiJ.M. Smits  (red.)

European Regulation of Company Law 2015-2017

R. MellenberghG.T.M.J. Raaijmakers  (red.)

European Regulation of Securities Law 2016

R. MellenberghG.T.M.J. Raaijmakers  (red.)

Gemeentewet & Provinciewet 2015-2016

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri  (red.)

Huurrecht 2014-2016

N. Schuurman  (red.)

Insolventierecht 2017-2018

C.M. Harmsen  (red.)

Intellectuele-eigendomsrecht 2016-2018

Ars Aequi Libri  (red.)

Internationaal privaatrecht 2015-2017

K.R.S.D. Boele-WoelkiR.J. ter Rele  (red.)

International Criminal Law 2009-2011

P.A.M. MevisJ.M. ReijntjesE.F. Stamhuis  (red.)

Internetrecht 2016-2017

Ars Aequi Libri  (red.)

Kunst & recht 2007-2010

R.J.Q. Klomp  (red.)

Loonheffingen 2017

A.L. Mertens  (red.)

Mudawwana

Marokkaanse Familiewet

M.S. Berger  (red.)

Omgevings- & Milieurecht 2015-2016

R. Kerstens- van TolM.A.A. LemmensR. Ligtvoet  (red.)

Ondernemings- en effectenrecht 2016

G.T.M.J. RaaijmakersE.P.M. Vermeulen  (red.)

Pensioenrecht 2017

P.S. van StratenJ.R.C. Tangelder  (red.)

Personen-, familie- & erfrecht 2016-2017

W.M. SchramaY. Yildiz  (red.)

Ruimtelijke ordening & Bouwrecht 2016

Ars Aequi Libri  (red.)

Socialezekerheidsrecht 2016

Ars Aequi Libri  (red.)

Strafrecht & Strafvordering 2016-2017

T. Bertens  (red.)

Verzekeringsrecht 2017-2018

Ars Aequi Libri  (red.)