Recent verschenen bij Libri

 

Auteursrecht 2017-2018

P. Teunissen  (red.)

Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

F.T. GroenewegenA.P. Klap

Met recht bevlogen

Liber amicorum mr. Eduard van Staden ten Brink

M.E. BruningA. van Staden ten Brink  (red.)

Fusies en overnames in Nederland

S.B. Garcia NelenT.M. Stevens

European Regulation of Company Law 2017-2019

R. MellenberghG.T.M.J. Raaijmakers  (red.)

Inleiding tot het Europees bestuursrecht

S. PrechalR.J.G.M. Widdershoven  (red.)

De voorzieningenrechter bestuursrecht

T. Damsteegt

Vijftig weeffouten in het BW

Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan

M.Th. BeumersC.C. de KluiverA.M. OverheulF.Q. van de PolL.S.A. Trapman  (red.)

Personen-, familie- & erfrecht 2017-2018

W.M. SchramaY. Yildiz  (red.)

Jurisprudentie Auteursrecht 1946-2017

P. Teunissen  (red.)