Procesdossiers

Een Ars Aequi Procesdossier verschaft studenten, praktijkjuristen en zelfs leken inzicht in een juridische procedure. Aan de hand van de originele (geanonimiseerde) processtukken wordt stap voor stap uiteengezet hoe een procedure in de praktijk verloopt. De begeleidende tekst neemt de lezer mee langs de hoofdlijnen van het geldende recht en brengt op deze wijze de stof tot leven.

ECHR Case Files

The case files of the lawyer and of the intervener before the European Court of Human Rights

L.R. Glas

Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken

R. BenhadiL.J. GerritsenL.A. Hoegee-KjellevoldT.E.P.A. Lam

Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken

J.H. van BredaL.M. Koenraad

Strafprocesdossier

M. BoschM.M. DolmanC.F. Mulder