Procesdossiers

Een Ars Aequi Procesdossier verschaft studenten, praktijkjuristen en zelfs leken inzicht in een juridische procedure. Aan de hand van de originele (geanonimiseerde) processtukken wordt stap voor stap uiteengezet hoe een procedure in de praktijk verloopt. De begeleidende tekst neemt de lezer mee langs de hoofdlijnen van het geldende recht en brengt op deze wijze de stof tot leven.