Prinsengrachtreeks

De Prinsengrachtreeks wordt uitgegeven in samenwerking met het Gerechtshof Amsterdam. De reeks bevat een breed scala aan onderwerpen, van beschouwingen tot praktische verdieping over het rechterlijk werk.

Amsterdam-Brussel-Luxemburg-Straatsburg

A.H.J. Swart  (red.)

Artikel 12 Sv

S.J.A.M. van GendG.J. Visser  (red.)

Beklaagde hoven

Klachtregeling in de rechterlijke organisatie

C. JoustraR.J.Q. KlompP.G. Wiewel  (red.)

Commentaren op fundamentele herbezinning

P. Ingelse  (red.)

De lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting

doorgaan of stoppen in het kielzog van de Hoge Raad

C.J.H. Jansen

De notaris in appel

H.F. van den Haak

De positie van de rechter in de samenleving

C. Joustra  (red.)

Fijn dat u er allemaal bent

R.A. Torringa  (red.)

Goederen in geding

Mondiaal, Europees en Nationaal

F. Possen  (red.)

Het Hof van boven

C.W.M. van BallegooijenP. Ingelse  (red.)

Het tribunaal van de publieke opinie

D. Peeperkorn  (red.)

Ik ben niet overtuigd

Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse

G.C. MakkinkM.P. Nieuwe WemeA.J. van Wees  (red.)

Illusies

Recht in de leer bij beeldende kunst

R.E. de Winter

Motiveren

Over het motiveren van rechterlijke uitspraken

Beckers de BieL.R. van Harinxma Thoe SlootenR.J.Q. Klomp Rang  (red.)

Naar ons voorlopig oordeel

W.A.M. van Schendel  (red.)

Pardon, is dat zo?

Vier visies op de strafrechtspleging ter ere van Rijnhard Haentjens

D.J.C. AbenJ.M.J. ChorusM. van der HorstC. Kelk

Slachtoffers van het Duitsche geweld

P. Kop

Spiegels voor rechters

A.M.P. GaakeerM. GoslingsE.A.G. van Ouderaa  (red.)

Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken

P.G. WiewelR.E. de Winter  (red.)

Van Tariefcommissie naar Douanekamer

F. Possen  (red.)

Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur

G.C. MakkinkN. van Wijnen  (red.)