Geschetst reeks

Een Ars Aequi Geschetst uitgave geeft een nuttige en heldere inleiding van de hoofdlijnen van een rechtsgebied. Geschetst biedt de student hulp bij het bestuderen en doorgronden van de studiestof en is een aanvulling op de klassieke handboeken. De tekst wordt steeds verduidelijkt aan de hand van (stroom)schema’s. Deze schema's waardoor de formule wordt gekarakteriseerd brengen op eigen wijze structuur aan in de stof en kunnen daarmee het inzicht geven dat op andere wijze niet doorbrak. Voor diepgaandere bestudering wordt verwezen naar relevante vakliteratuur.

Arbeidsrecht geschetst – 2e druk

G.C. Boot

Beslag- en executierecht geschetst

K.J. Krzeminski

Burgerlijk procesrecht geschetst – 6e druk

A.L.H. ErnesM.L.H. Reumers

Erfrecht geschetst

N. van OostromF. Schonewille  (eindred.)

Familierecht geschetst

W.M. Schrama

Goederenrecht geschetst

S.E. BartelsM. EnsinkA.M. OudemansH.D. PloegerJ.B. Spath  (red.)

Huurrecht geschetst – 3e druk

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Relatievermogensrecht geschetst

F. Schonewille  (red.)

Verbintenissenrecht geschetst – 3e druk

R.J.Q. KlompH.N. Schelhaas  (red.)