Jurisprudentie Europees privaatrecht 1963-2017

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069169323

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 31-05-2017

Pagina's: 446

Jurisprudentie Europees privaatrecht 1963-2017

Omschrijving

Jurisprudentie Europees privaatrecht bevat voor het privaatrecht relevante arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, alsmede rechtspraak van de Hoge Raad waaruit de toenemende invloed van het EU-recht op het privaatrecht blijkt.
De uitspraken in deze jurisprudentiebundel zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Daarnaast is deze bundel is ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk.

Inhoudsopgave

Doorwerking eu-recht algemeen

 • HvJ EG 5 februari 1963, zaak 26/62 (AA19630012) ECLI:EU:C:1963:1. Van Gend en Loos
 • HvJ EG 15 juli 1964, zaak 6/64 (AA19640157) ECLI:EU:C:1964:66. Costa/ENEL

Verdragsbepalingen

Vrijverkeerbepalingen

 • HvJ EG 12 december 1974, zaak 36/74 ECLI:EU:C:1974:140. Walrave en Koch
 • HvJ EG 22 januari 1981, C-58/80 ECLI:EU:C:1981:17. Dansk Supermarked
 • HvJ EG 9 juni 1992, zaak C-47/90 ECLI:EU:C:1992:250. Delhaize
 • HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93 (AA19960166) ECLI:EU:C:1995:463. Bosman
 • HvJ EG 6 juni 2000, zaak C-281/98 (AA20000801) ECLI:EU:C:2000:296. Angonese
 • HvJ EG 12 juni 2003, zaak C-112/00 (AA20030875) ECLI:EU:C:2003:333. Schmidberger
 • HvJ EG 14 oktober 2004, zaak C-36/02 ECLI:EU:C:2004:614. Omega Spielhallen
 • HvJ EG 11 december 2007, zaak C-438/05 ECLI:EU:C:2007:772. Viking
 • HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-171/11 ECLI:EU:C:2012:453. Fra.bo

Mededinging

 • HvJ EG 20 september 2001, zaak C-453/99 ECLI:EU:C:2001:465. Courage/Crehan
 • HvJ EG 13 juli 2006, zaken C-295/04 t/m C-298/04 ECLI:EU:C:2006:461. Manfredi
 • HvJ EG 11 september 2008, zaak C-279/06 ECLI:EU:C:2008:485. Cepsa/Tobar
 • HvJ EG 10 september 2009, zaak C-97/08 P ECLI:EU:C:2009:536. Akzo Nobel
 • HvJ EU 5 juni 2014, zaak C-557/12 ECLI:EU:C:2014:1317. Kone
 • HR 18 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9439. Prisma Vastgoed/Slager
 • HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2123. BP/Benschop
 • HR 8 juli 2016, (AA20170041) ECLI:NL:HR:2016:1483. TenneT/ABB

Staatssteun

 • HvJ EG 12 februari 2008, zaak C-199/06 ECLI:EU:C:2008:79. CELF/CIDE
 • HvJ EU 8 december 2011, zaak C-275/10 ,ECLI:EU:C:2011:814. Residex
 • HvJ EU 17 september 2014, zaak C-242/13 ECLI:EU:C:2014:2224. Commerz
 • HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0539. Residex
 • HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:994. Commerz

Art. 157 VWEU (beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen)

 • HvJ EG 8 april 1976, zaak 43/75. Defrenne II

Algemene beginselen van unierecht/eu-grondrechtenhandvest

 • HvJ EG 16 december 1976, zaak 33/76 ECLI:EU:C:1976:188. Rewe
 • HvJ EG 22 november 2005, zaak C-144/04 ECLI:EU:C:2005:709. Mangold
 • HvJ EU 26 februari 2013, zaak C-617/10 ECLI:EU:C:2013:105. Åkerberg Fransson
 • HvJ EU 15 januari 2014, zaak C-176/12 (Association de Médiation/Union locale des syndicats CGT en Laboubi), (AA20140749), ECLI:EU:C:2014:2. AMS
 • HvJ EU 11 november 2015, zaak C-505/14 (AA20160286) ECLI:EU:C:2015:742. Klausner Holz Niedersachsen

Richtlijnen

 • HvJ EG 14 juli 1994, zaak C-91/92 (AA19940845) ECLI:EU:C:1994:292. Faccini Dori
 • HvJ EG 5 oktober 2004, zaken C-397/01 t/m C-403/01 ECLI:EU:C:2004:584. Pfeiffer
 • HvJ EG 25 oktober 2005, zaak C-350/03 ECLI:EU:C:2005:637. Schulte
 • HvJ EG 26 oktober 2006, zaak C-168/05 ECLI:EU:C:2006:675. Mostaza Claro
 • HvJ EG 3 september 2009, zaak C-489/07 ECLI:EU:C:2009:502. Messner
 • HvJ EU 9 november 2010, zaak C-137/08 ECLI:EU:C:2010:659. Pénzügyi Lizing
 • HvJ EU 14 juni 2012, zaak C-618/10 ECLI:EU:C:2012:349. Banesto
 • HvJ EU 3 oktober 2013, zaak C-32/12 (AA20150222) ECLI:EU:C:2013:637. Duarte Hueros
 • HR 13 september 2013, (AA20140358) ECLI:NL:HR:2013:691. Heesakkers/Voets
 • HvJ EU 30 april 2014, zaak C‑26/13 ECLI:EU:C:2014:282. Kásler
 • HvJ EU 5 maart 2015, zaken C-503/13 en C-504/13 (AA20150384) ECLI:EU:C:2015:148. Boston Scientific Medizintechnik
 • HvJ EU 28 juli 2016, zaak C-168/15 (AA20160658) ECLI:​EU:​C:​2016:​602. Pohotovost
 • HR 12 februari 2016, (AA20160363) ECLI:NL:HR:2016:236. Lindorff/Nazier
 • HvJ EU 21 december 2016, gevoegde zaken C-154/15, C-307/15 en C-308/15 (AA20170218)  ECLI:EU:C:2016:980. Gutiérrez Naranjo e.a./Cajasur Banco SAU e.a.

Onrechtmatige daad

 • HvJ EG 19 november 1991, gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90 ECLI:EU:C:1991:428. Francovich
 • HvJ EG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93 ECLI:EU:C:1996:79. Brasserie du Pêcheur
 • HvJ EG 30 september 2003, zaak C-224/01 ECLI:EU:C:2003:513. Köbler
 • HR 18 september 2015, (AA20160371) ECLI:NL:HR:2015:2723. Staat der Nederlanden/werkneemster

Ongerechtvaardigde verrijking

 • HvJ EG 16 december 2008, zaak C-47/07 P ECLI:EU:C:2008:726. Masdar

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie