Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  Dit boekje heeft tot doel om eerstejaars rechtenstudenten een eerste overzicht te geven van een aantal informatiesystemen die ze tijdens de studie kunnen gebruiken. Van ieder systeem is globaal beschreven wat de functionaliteit is, en welke informatie ermee gevonden kan worden. Door vervolgens zelf de systemen verder te onderzoeken en ermee te gaan werken is het mogelijk deze vaardigheden onder de knie te gaan krijgen.

  Het boekje bestaat uit vier delen:
  Allereerst zal er aandacht worden geschonken aan de verschillende bronnen en informatiesystemen die een student kan gebruiken om informatie op te zoeken. Daarbij maken we een onderscheid tussen wetgeving, kamerstukken en verdragen, de literatuur, en tot slot de jurisprudentie. Vervolgens zal in het tweede deel duidelijk worden gemaakt op welke wijze er naar deze bronnen verwezen dient te worden in een juridische tekst. In het derde deel wordt uiteengezet welke functies er in een tekstverwerkingspakket beschikbaar zijn zodat de verwijzing op een snelle en eenvoudige manier uitgevoerd kan worden.
  In het vierde deel worden er ter afsluiting nog een aantal praktische oefeningen gegeven in het doorzoeken van bronnen.
   

  Inhoudsopgave

  Deel 1: Bronnen zoeken

  1. Wetgeving, kamerstukken en verdragen
  1.1. Overheid.nl

  1.1.1. Officiële bekendmakingen
  1.1.2. Parlementaire stukken
  1.1.3. Wet- en regelgeving
  1.1.4. Verdragen
  1.1.5. Verdragenbank

  1.2. Asser Instituut
  1.3. Eur-Lex

  1.3.1. publicatieblad
  1.3.2. Verdragen en internationale overeenkomsten
  1.3.3. Wetgeving en voorbereidende stukken

  1.4. Raad van Europa
  1.5. Kluwer Navigator: Lexplicatie
  1.6. Rechtsorde
  1.7. Opmaat
  1.8. Legal intelligence

  2. Literatuur
  2.1. Google
  2.2. Google Books
  2.3. Google Scholar
  2.4. Recht.nl
  2.5. Kluwer Navigator
  2.6. Rechtsorde
  2.7. Legal Intelligence
  2.8. Bibliotheek

  2.8.1. Juridische faculteiten met eigen bibliotheek
  2.8.2. Faculteiten zonder eigen bibliotheek

  2.9. Gebruik van de bibliotheekcatalogus
  2.10. PiCarta

  3. Jurisprudentie
  3.1. Rechtspraak.nl
  3.2. Overige rechtspraaksites
  3.3. Kluwer Navigator: Jurisprudentietijdschriften
  3.4. Rechtsorde
  3.5. Legal Intelligence
   

  Deel 2: Bronnen verantwoorden

  4. Referentiesystemen
  4.1. Inleiding
  4.2. Verwijzen naar wetgeving, kamerstukken en verdragen
  4.3. Verwijzen naar literatuur (boeken, rapporten, scripties)
  4.4. Verwijzen naar literatuur (artikelen in tijdschriften)
  4.5. Verkort verwijzen en de literatuurlijst
  4.6. Verwijzen naar jurisprudentie
  4.7. Verwijzen naar digitale bronnen
  4.8. Bijzonderheden ten aanzien van categorie 1
  4.9. Verwijzen naar digitale tijdschriften
  4.10. Betrouwbaarheid en controleerbaarheid
   

  Deel 3: Juridisch tekstverwerken

  5. Inleiding Juridisch Tekstverwerken
  5.1. Inleiding
  5.2. Voetnoten
  5.3. Automatische Hoofdstukindeling
  5.4. Inhoudsopgave aanmaken
  5.5. Afbeeldingen invoegen
   

  Deel 4: Oefeningen met zoeken naar bronnen

  6. Oefenen met zoeken
  6.1. Boek of tijdschrift?
  6.2. Zoeken naar een tijdschriftartikel
  6.3. Lezen van een verwijzing naar een arrest
  6.4. Zoeken naar wetgeving en parlementaire geschiedenis

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie