KwartaalSignaal 147

Juni 2018

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205-3

   Verschijningsdatum: 01-06-2018

      KwartaalSignaal 147

      Omschrijving

      Ars Aequi KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd.

      Inhoudsopgave

      Privaatrecht

      Burgerlijk recht
      Mr. J.J.H. Hermeling, mr. L.M. de Hoog, mr. L. Kremers, mr. M. Neekilappillai, mr. W.Th. Nuninga, mr. P.L.F. Ribbers (Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden)
       
      Faillissementsrecht
      Mr. C. Rijckenberg (Van Doorne)
       
      Bouwrecht
      Mr. N. van Wijk-van Gilst (Instituut voor Bouwrecht, Den Haag)
       
      Consumentenrecht
      Prof.mr. E.H. Hondius (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht)
       
      Europees privaatrecht
      Prof.mr. J.W. Rutgers (afdeling privaatrecht, Vrije ¬Universiteit Amsterdam)
       
      Gezondheidsrecht
      Prof.mr. J.C.J. Dute (Radboud Universiteit Nijmegen), mr. W.R. Kastelein (Nysingh Advocaten-Notarissen)
       

      Sociaal-economisch recht

      Ondernemingsrecht
      Mr. E.J. Breukink (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen, coördinator prof.mr. C.D.J. Bulten)
       
      Financieel recht
      Prof.mr. D. Busch, mr. J.E.C. Gulyás mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr.drs. P. Laaper, mr. M.B.J. van Rijn, mr. J.W.P.M. van der Velden (Instituut voor Finan¬cieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen)
       
      Sociaal recht
      Dr.mr.drs. J. Heinsius (oud-universitair docent Sociaal recht Universiteit Leiden, thans www.heinsiusarbeidsrecht.nl)
       
      Belastingrecht
      Mr. L.J.A. Pieterse (Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam)
       
      Mediarecht
      Mr. J.M. Breemen, mr. V.E. Breemen (Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)
       
      Telecommunicatierecht
      Prof.dr. N.A.N.M. van Eijk (Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)
       
      Informaticarecht
      J.P. Kalis, LLM (eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Leiden)
       

      Staats- en bestruursrecht

      Constitutioneel recht
      Mr. G. Boogaard, mr. J. Uzman (afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden)
       
      Bestuurs(proces)recht
      Prof.mr.dr. K.J. de Graaf (vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen)
       
      Europees recht
      Europa Instituut Universiteit Leiden, coördinator V.E.P. Vandendaele LLM
       
      Mensenrechten
      Mr. A.E.M. Leijten (afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden), mr. F. Tan (Grotius Centre for International Legal Studies, Universiteit Leiden)
       

      Strafrecht

      Straf(proces)recht
      Prof.mr. J.H. Crijns, mr.dr. M.J. Dubelaar (Instituut voor Strafrecht en Criminologie, Universiteit Leiden)
       
      Criminologie
      Dr. Gabry Vanderveen (Capgroep Publiekrecht, sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam)
       

      Rechtstheorie

      Rechtsgeschiedenis
      Prof.mr. C.J.H. Jansen (vakgroep rechtsgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen))
       
      Rechtssociologie
      Heleen Weyers (afdeling Rechtstheorie, Rijksuniversiteit Groningen)
       
      Rechtseconomie
      Prof.dr. H.O. Kerkmeester (Universiteit Antwerpen, College van Beroep voor het bedrijfsleven), prof.mr.dr. L.T. Visscher (Rotterdam Institute of Law and Economics)

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie