Waarom deze prijs / prijzen?

Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat redacteuren, auteurs, en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria.

E-publicaties
Veelal wordt aangenomen dat productiekosten van een e-publicatie vele malen lager liggen. Ars Aequi produceert kostendrukkend en hanteert als niet-commerciële uitgever geen hoge marges. Druk-, distributie- en opslagkosten zijn daarom bij Ars Aequi slechts een klein deel van de prijs van een papieren publicatie. De overige productiekosten blijven gelijk, ongeacht of een uitgave wordt gedrukt of niet. Dus ook voor e-publicaties geldt bij Ars Aequi: de verkoopprijs is zo laag mogelijk.  

Verzendkosten
Ars Aequi hanteert geen vast bedrag aan verzendkosten per bestelling. De verzendkosten die verrekend worden zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling en komen overeen met de prijs die onze bezorgservice hanteert.