Voorschrijven

ARs Aequi maandblad voor studenten...

Voor slechts € 20 per jaar kan een student een abonnement afsluiten op Ars Aequi. Daarnaast geven veel faculteitsbibliotheken via hun internetverbinding toegang tot het digitale Maandblad- en KwartaalSignaalarchief. Hiermee hebben studenten gratis toegang tot ons archief. 

...inclusief digitaal archief van maandbladartikelen

Tot het studentabonnement behoort ook standaard de toegang tot het gehele archief van Ars Aequi. Vanaf 1988 gepubliceerde artikelen of annotaties kun je zonder bezwaar aan je studenten voorschrijven.

Voorschrijven?

Een abonnement op Ars Aequi Maandblad kost voor studenten slechts € 20 per jaar. Je kunt Ars Aequi dus zonder bezwaar voorschrijven in je onderwijs. Bovendien kunnen zowel studenten als docenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen digitaal toegang krijgen op IP-adres tot het digitale archief van Ars Aequi via SURFdiensten. Vraag ernaar bij je bibliothecaris en/of informatiedeskundige.

Hoe kunnen mijn studenten een abonnement aanvragen?

Studenten kunnen het abonneerformulier invullen.