Verschijning Ars Aequi Maandblad & KwartaalSignaal 2018

Ars Aequi Maandblad verschijnt 11 keer per jaar. In maart, juni, september en december verschijnt tevens KwartaalSignaal. In onderstaande tabel staat een overzicht van de verschijning van de digitale en papieren Ars Aequi en KwartaalSignaal. In de tabel is ook te zien wanneer je het eerste nummer ontvangt aan de hand van de datum waarop je je hebt geabonneerd. 

 

Uitgave Uiterlijk
abonneren tot
Ontvangst
digitale uitgave
Ontvangst
papieren uitgave
Januari 01-01-2018 10-01-2018 16-01-2018
Februari 29-01-2018 07-02-2018 13-02-2018
Maart +
KwartaalSignaal
26-02-2018 07-03-2018 13-03-2018
April 26-03-2018 03-04-2018 10-04-2018
Mei 23-04-2018 02-05-2018 08-05-2018
Juni +
KwartaalSignaal
28-05-2018 06-06-2018 12-06-2018
Juli / augustus
Bijzonder nummer
25-06-2018 04-07-2018 10-07-2018
September +
KwartaalSignaal
27-08-2018 05-09-2018 11-09-2018
Oktober 24-09-2018 03-10-2018 09-10-2018
November 29-10-2018 07-11-2018 13-11-2018
December +
KwartaalSignaal
26-11-2018 05-12-2018 11-12-2018