Verschijning Ars Aequi Maandblad & KwartaalSignaal 2017

Ars Aequi Maandblad verschijnt 11 keer per jaar. In maart, juni, september en december verschijnt tevens KwartaalSignaal. In onderstaande tabel staat een overzicht van de verschijning van de digitale en papieren Ars Aequi en KwartaalSignaal. In de tabel is ook te zien wanneer je het eerste nummer ontvangt aan de hand van de datum waarop je je hebt geabonneerd. 

 

Uitgave Uiterlijk
abonneren tot
Ontvangst
digitale uitgave
Ontvangst
papieren uitgave
Januari 02-01-2017 11-01-2017 17-01-2017
Februari 30-01-2017 08-02-2017 14-02-2017
Maart +
KwartaalSignaal
27-02-2017 08-03-2017 14-03-2017
April 27-03-2017 05-04-2017 11-04-2017
Mei 24-04-2017 03-05-2017 09-05-2017
Juni +
KwartaalSignaal
29-05-2017 07-06-2017 13-06-2017
Juli / augustus
Bijzonder nummer
26-06-2017 05-07-2017 11-07-2017
September +
KwartaalSignaal
28-08-2017 06-09-2017 12-09-2017
Oktober 25-09-2017 04-10-2017 10-10-2017
November 23-10-2017 01-11-2017 07-11-2017
December +
KwartaalSignaal
27-11-2017 06-12-2017 12-12-2017