Symposium Rechtsvorming door de Hoge Raad

 

Welke gevolgen heeft de rechtsvormende taak van de Hoge Raad voor de motivering van arresten? Zou de Hoge Raad de achterliggende beleidsargumenten en afwegingen steeds in de motivering van zijn beslissingen moeten vermelden? Wanneer doet hij dit wel en wanneer niet?

In samenwerking met de Hoge Raad organiseert Ars Aequi op woensdag 25 mei 2016 een symposium waar de motivering van uitspraken van de Hoge Raad centraal zal staan. Eveneens wordt de nieuwe bundel Rechtsvorming door de Hoge Raad gepresenteerd.

Rechtenstudenten zijn van harte uitgenodigd het symposium (gratis) bij te wonen. (Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt, je kunt je helaas niet meer aanmelden.)

Het thema wordt geïntroduceerd door Maarten Feteris (president Hoge Raad) en Jan Watse Fokkens (procureur-generaal bij de Hoge Raad). Daarna spreken Ton Hartlief (hoogleraar privaatrecht, Maastricht; per 1 april 2016 advocaat-generaal) en Ybo Buruma (raadsheer strafkamer). Volgens Hartlief zou de Hoge Raad zoveel mogelijk in beeld moeten brengen wat hij wel en niet kan doen en waarom (niet). Buruma is juist geen voorstander van een omstandige motivering, omdat niet-accurate argumenten volgens hem de kwaliteit van het vonnis ondermijnen.

Beide sprekers verdedigen hun stellingen en gaan vervolgens het debat aan met twee student-referenten. Daarna volgt een discussie met een panel bestaande uit Dineke de Groot (raadsheer civiele kamer), Peter Wattel (advocaat-generaal, belastingrecht) en Geert Knigge (advocaat-generaal, strafrecht) over de motivering van uitspraken van de Hoge Raad. Er zal gelegenheid zijn voor vragen uit de zaal.

Het symposium vindt plaats in de grote zittingszaal van het nieuwe onderkomen van de Hoge Raad.

Praktisch informatie

Datum: Woensdag 25 mei 2016
Tijd: 14:00-17:30 uur (incl. borrel)
Plaats: Hoge Raad der Nederlanden, Korte Voorhout 8 in Den Haag

Aanmelden

De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Meld je op tijd aan, want toelating geschiedt op volgorde van aanmelding.

Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt, je kunt je helaas niet meer aanmelden.

Wanneer er nog plaats beschikbaar is ontvang je van ons een bevestiging van je aanmelding per mail. Deze moet je samen met je paspoort of ID-kaart tonen om toegelaten te worden.
Personen die dit formulier niet correct hebben ingevuld kan de toegang worden geweigerd.