Stelling

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?

Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

Lees het volledige artikel van Wilma Duijst en Eveline Thoonen om je mening te vormen

Discussieer mee op Facebook.