Stelling

De 'geco÷rdineerde decentrale visitatie' van het Nederlandse rechtswetenschappelijk onderzoek is niet voor herhaling vatbaar.

De visitatie van het Nederlandse rechtswetenschappelijk onderzoek 2009-2015: kritische reflectie of oefening in zelfgenoegzaamheid?

In 2016 is een onderzoeksevaluatie van het rechtswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarbij universiteiten hun eigen evaluatiecommissies hebben gekozen. Het resultaat is dat alle faculteiten in Nederland als ‘very good’ worden aangemerkt. Deze bijdrage gaat erom of die uitkomst als een geruststellende gedachte moet worden beschouwd of dat de ‘gecoördineerde decentrale visitatie’ behoort tot de categorie: eens maar nooit weer. In het laatste geval geldt: wat dan?