De spreekuurrechter: nader onderzoek gewenst

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  De spreekuurrechter beoogt snelle en toegankelijke rechtspraak te bieden. Of deze ontwikkeling wenselijk is, is echter nog niet eenduidig aan te geven. Daar is nader onderzoek voor nodig. In dit redactioneel worden enkele suggesties gedaan om de voor- en nadelen van de spreekuurrechter in kaart te brengen.
   

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie