Ars Aequi Libri http://www.arsaequi.nl/libri <![CDATA[Auteursrecht 2017-2018]]>

P.  Teunissen     (red.)
Verschijningsdatum: 14-12-2017

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het auteursrecht zoals deze geldt op 1 september 2017.


[Intellectuele-eigendomsrecht]
[Wetsedities]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16196/Auteursrecht_2017-2018.html Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16196/Auteursrecht_2017-2018.html
<![CDATA[Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht ]]> Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende

F.T.  Groenewegen    A.P. Klap    
Verschijningsdatum: 13-12-2017

In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.


[Staats- en bestuursrecht] [Bestuursprocesrecht] [Bestuursrecht]
[Handboeken]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16151/Kernbegrippen_van_de_Algemene_wet_bestuursrecht_.html Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16151/Kernbegrippen_van_de_Algemene_wet_bestuursrecht_.html
<![CDATA[Met recht bevlogen]]> Liber amicorum mr. Eduard van Staden ten Brink

M.E.  Bruning    A. van Staden ten Brink     (red.)
Verschijningsdatum: 06-12-2017

De bundel bevat bijdragen over (cassatie)procesrecht en over verschillende materieelrechtelijke onderwerpen. Een combinatie die ook menig cassatiedossier kenmerkt. De auteurs hebben mr. Van Staden ten Brink met deze bijzonder lezenswaardige artikelen over uiteenlopende rechtsgebieden willen eren.


[Algemeen juridisch]
[Diversen]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16152/Met_recht_bevlogen.html Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16152/Met_recht_bevlogen.html
<![CDATA[Fusies en overnames in Nederland]]>

S.B.  Garcia Nelen    T.M.  Stevens    
Verschijningsdatum: 05-11-2017

Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende soorten transacties. Het boek is bedoeld voor gevorderde (rechten)studenten en voor hen die in de praktijk te maken krijgen met fusies en overnames.


[Financieel recht] [Ondernemingsrecht]
[Cahiers] [Cahiers Privaatrecht]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16133/Fusies_en_overnames_in_Nederland.html Sun, 05 Nov 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16133/Fusies_en_overnames_in_Nederland.html
<![CDATA[European Regulation of Company Law 2017-2019]]>

R. Mellenbergh    G.T.M.J. Raaijmakers     (red.)
Verschijningsdatum: 30-10-2017

This second edition of the volume of European Regulation of Company Law (2017/2019) includes European company law directives and regulations, the proposed new Twelfth Directive on single-member private limited liability companies, as well as other important documents in relation to European company law, such as the European Commission (EC) 2012 Action Plan on European Company Law and Corporate Governance, and several EC Recommendations.

All texts are updated till 18 September 2017.


[Internationaal en Europees privaatrecht] [Ondernemingsrecht]
[Engelstalige uitgaven] [Wetsedities]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16150/European_Regulation_of_Company_Law_2017-2019.html Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16150/European_Regulation_of_Company_Law_2017-2019.html
<![CDATA[Inleiding tot het Europees bestuursrecht]]>

S.  Prechal    R.J.G.M. Widdershoven     (red.)
Verschijningsdatum: 23-10-2017

Dit boek behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor belangrijke algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht, namelijk de algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten, de rechtshandhaving, de rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie.
Het boek is bedoeld voor het onderwijs, maar zeker ook voor de Nederlandse rechtspraktijk die in nationale zaken steeds vaker wordt geconfronteerd met vragen van doorwerking van Unierecht.


[Internationaal en Europees publiekrecht]
[Handboeken]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16111/Inleiding_tot_het_Europees_bestuursrecht.html Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16111/Inleiding_tot_het_Europees_bestuursrecht.html
<![CDATA[De voorzieningenrechter bestuursrecht]]>

T.  Damsteegt    
Verschijningsdatum: 18-10-2017

Dit cahier bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Deze monografie bevat veel praktische informatie en is geschreven voor een breed publiek: zij die in het bestuursrecht werkzaam zijn, bestuursrecht studeren of anderszins daarin geïnteresseerd zijn.


[Bestuursprocesrecht] [Bestuursrecht]
[Cahiers] [Cahiers Staats- en bestuursrecht]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16132/De_voorzieningenrechter_bestuursrecht.html Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16132/De_voorzieningenrechter_bestuursrecht.html
<![CDATA[Vijftig weeffouten in het BW]]> Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan

M.Th.  Beumers    C.C. de Kluiver    A.M.  Overheul    F.Q. van de Pol    L.S.A.  Trapman     (red.)
Verschijningsdatum: 11-10-2017

Deze bundel behandelt zo’n vijftig weeffouten die juristen in de praktijk of in de wetenschap tegenkomen. De bundel bestrijkt alle boeken van het BW, zelfs het niet-bestaande Boek 9. Sommige bijdragen overstijgen het BW zelfs, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de wisselwerking met het Europese recht of het bestuursrecht. In een tijd van toenemende specialisatie binnen vakgebieden belicht de bundel juist het burgerlijk recht in al zijn facetten.


[Burgerlijk recht]
[Diversen]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16131/Vijftig_weeffouten_in_het_BW.html Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16131/Vijftig_weeffouten_in_het_BW.html
<![CDATA[Personen-, familie- & erfrecht 2017-2018]]>

W.M. Schrama    Y.  Yildiz     (red.)
Verschijningsdatum: 05-10-2017

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2017.


[Erfrecht] [Personen-, familie- en jeugdrecht]
[Wetsedities]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16112/Personen-%2C_familie-_%26_erfrecht_2017-2018.html Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16112/Personen-%2C_familie-_%26_erfrecht_2017-2018.html
<![CDATA[Jurisprudentie Auteursrecht 1946-2017]]>

P.  Teunissen     (red.)
Verschijningsdatum: 28-09-2017

Selectie uitspraken op het gebied van het auteursrecht van 1946 tot 2017 van het EHRM, HvJ EG/EU en de HR en annotaties uit Ars Aequi.


[Intellectuele-eigendomsrecht] [Mediarecht]
[Jurisprudentiebundels]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16110/Jurisprudentie_Auteursrecht_1946-2017.html Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16110/Jurisprudentie_Auteursrecht_1946-2017.html