Ars Aequi Libri http://www.arsaequi.nl/libri <![CDATA[Inleiding tot het Europees bestuursrecht]]>

S.  Prechal    R.J.G.M. Widdershoven     (red.)
Verschijningsdatum: 27-10-2017

Dit boek behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor belangrijke algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht, namelijk de algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten, de rechtshandhaving, de rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie.
Het boek is bedoeld voor het onderwijs, maar zeker ook voor de Nederlandse rechtspraktijk die in nationale zaken steeds vaker wordt geconfronteerd met vragen van doorwerking van Unierecht.

Verschijnt 27 oktober 2017.


[Internationaal en Europees publiekrecht]
[Handboeken]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16111/Inleiding_tot_het_Europees_bestuursrecht.html Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16111/Inleiding_tot_het_Europees_bestuursrecht.html
<![CDATA[De voorzieningenrechter bestuursrecht]]>

T.  Damsteegt    
Verschijningsdatum: 18-10-2017

Dit cahier bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Deze monografie bevat veel praktische informatie en is geschreven voor een breed publiek: zij die in het bestuursrecht werkzaam zijn, bestuursrecht studeren of anderszins daarin geïnteresseerd zijn.

Verschijnt 18 oktober 2017.


[Bestuursprocesrecht] [Bestuursrecht]
[Cahiers] [Cahiers Staats- en bestuursrecht]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16132/De_voorzieningenrechter_bestuursrecht.html Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16132/De_voorzieningenrechter_bestuursrecht.html
<![CDATA[Vijftig weeffouten in het BW]]> Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan

M.Th.  Beumers    C.C. de Kluiver    A.M.  Overheul    F.Q. van de Pol    L.S.A.  Trapman     (red.)
Verschijningsdatum: 11-10-2017

Deze bundel behandelt zo’n vijftig weeffouten die juristen in de praktijk of in de wetenschap tegenkomen. De bundel bestrijkt alle boeken van het BW, zelfs het niet-bestaande Boek 9. Sommige bijdragen overstijgen het BW zelfs, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan de wisselwerking met het Europese recht of het bestuursrecht. In een tijd van toenemende specialisatie binnen vakgebieden belicht de bundel juist het burgerlijk recht in al zijn facetten.


[Burgerlijk recht]
[Diversen]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16131/Vijftig_weeffouten_in_het_BW.html Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16131/Vijftig_weeffouten_in_het_BW.html
<![CDATA[Personen-, familie- & erfrecht 2017-2018]]>

W.M. Schrama    Y.  Yildiz     (red.)
Verschijningsdatum: 05-10-2017

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2017.


[Erfrecht] [Personen-, familie- en jeugdrecht]
[Wetsedities]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16112/Personen-%2C_familie-_%26_erfrecht_2017-2018.html Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16112/Personen-%2C_familie-_%26_erfrecht_2017-2018.html
<![CDATA[Jurisprudentie Auteursrecht 1946-2017]]>

P.  Teunissen     (red.)
Verschijningsdatum: 28-09-2017

Selectie uitspraken op het gebied van het auteursrecht van 1946 tot 2017 van het EHRM, HvJ EG/EU en de HR en annotaties uit Ars Aequi.


[Intellectuele-eigendomsrecht] [Mediarecht]
[Jurisprudentiebundels]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16110/Jurisprudentie_Auteursrecht_1946-2017.html Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16110/Jurisprudentie_Auteursrecht_1946-2017.html
<![CDATA[Jurisprudentie Internationaal Privaatrecht 2017]]>

M.J. de Rooij     (red.)
Verschijningsdatum: 26-09-2017

De belangrijkste vonnissen van 1929 tot 2017 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht. Deze uitspraken zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.


[Internationaal en Europees privaatrecht]
[Jurisprudentiebundels]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16109/Jurisprudentie_Internationaal_Privaatrecht_2017.html Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16109/Jurisprudentie_Internationaal_Privaatrecht_2017.html
<![CDATA[Algemene wet bestuursrecht 2017-2018]]>

F.G. van Dam    A. Meijer     (red.)
Verschijningsdatum: 04-09-2017

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2017.


[Bestuursprocesrecht] [Bestuursrecht]
[Wetsedities]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16062/Algemene_wet_bestuursrecht_2017-2018.html Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16062/Algemene_wet_bestuursrecht_2017-2018.html
<![CDATA[Strafrechtelijk bewijsrecht]]>

J.S.  Nan    J.F.  Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis    J.H.J.  Verbaan      
Verschijningsdatum: 04-09-2017

Dit boek biedt een systematische behandeling van het Nederlandse strafrechtelijk bewijsrecht. De huidige stand van het recht wordt besproken, kritisch geëvalueerd en hier en daar tevens bezien in het licht van ontwikkelingen elders en te verwachten ontwikkelingen hier te lande.


[Strafprocesrecht] [Strafrecht]
[Handboeken]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16107/Strafrechtelijk_bewijsrecht.html Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16107/Strafrechtelijk_bewijsrecht.html
<![CDATA[Burgerlijk Wetboek 2017-2018]]>

R.J.Q.  Klomp    C. Mak     (red.)
Verschijningsdatum: 23-08-2017

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017.


[Burgerlijk recht]
[Wetsedities]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16061/Burgerlijk_Wetboek_2017-2018.html Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16061/Burgerlijk_Wetboek_2017-2018.html
<![CDATA[Burgerlijk recht 2017-2018]]>

J.B. Spath     (eindred.)
Verschijningsdatum: 23-08-2017

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017.


[Burgerlijk recht]
[Wetsedities]

]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16063/Burgerlijk_recht_2017-2018.html Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/libri-uitgave/16063/Burgerlijk_recht_2017-2018.html