Ars Aequi Agenda http://www.arsaequi.nl/agenda <![CDATA[Jaarvergadering Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht]]>

Op vrijdagmiddag 3 november 2017 wordt de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR) gehouden. Dit jaar luidt het thema van de vergadering 'Protecting the Rights of Families and Children in a Changing World'.


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6830/Jaarvergadering_Koninklijke_Nederlandse_Vereniging_voor_Internationaal_Recht.html Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6830/Jaarvergadering_Koninklijke_Nederlandse_Vereniging_voor_Internationaal_Recht.html
<![CDATA[Lezingencyclus Rechten van het Kind 2017]]>

Het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) organiseert dit jaar opnieuw samen met het opleidingsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg - de RINO - een lezingencyclus van tien avonden. Daarbij staan de rechten van het kind centraal en vormt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) de belangrijkste leidraad.


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6750/Lezingencyclus_Rechten_van_het_Kind_2017.html Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6750/Lezingencyclus_Rechten_van_het_Kind_2017.html
<![CDATA[Symposium: 'Islam and law: human rights, environment and halal issues']]>

Op vrijdag 27 oktober 2017 organiseert de Vereniging RIMO haar 35e jaarlijkse symposium te Leiden. Het thema van dit jaar is ‘Islam and Law: Human Rights, environment and halal issues’. 


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6803/Symposium%3A_Islam_and_law%3A_human_rights%2C_environment_and_halal_issues.html Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6803/Symposium%3A_Islam_and_law%3A_human_rights%2C_environment_and_halal_issues.html
<![CDATA[Symposium ‘Omkering van bewijslast’ ]]>

Op 27 oktober 2017 organiseert de Studiekring ‘Normatieve Uitleg’ een symposium met als thema ‘Omkering van bewijslast. 


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6804/Symposium_Omkering_van_bewijslast.html Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6804/Symposium_Omkering_van_bewijslast.html
<![CDATA[Symposium: ‘Collectieve schadevergoedingsactie in perspectief’]]>

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en de Erasmus School of Law organiseren een symposium ‘Collectieve schadevergoedingsactie in perspectief’. Het symposium beoogt een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over het wetsvoorstel inzake de collectieve schadevergoedingsactie.


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6746/Symposium%3A_%91Collectieve_schadevergoedingsactie_in_perspectief%92.html Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6746/Symposium%3A_%91Collectieve_schadevergoedingsactie_in_perspectief%92.html
<![CDATA[Najaarsvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht]]>

Op vrijdagmiddag 17 november 2017 wordt de najaarsvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) gehouden. Dit jaar organiseren we de vergadering samen met de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE). Het thema is ‘Het recht op zorg: de kosten van solidariteit en de prijs van de gelijkheid’. Vanuit juridisch (rechtvaardigheid) en economisch (prijzen en marktwerking) perspectief kijken wij naar fundamentele vragen van de zorg.


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6773/Najaarsvergadering_van_de_Vereniging_voor_Gezondheidsrecht.html Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6773/Najaarsvergadering_van_de_Vereniging_voor_Gezondheidsrecht.html
<![CDATA[Congres ‘25 jaar NBW, met het oog op de toekomst’]]>

Vijfentwintig jaar geleden kwam het Nieuw Burgerlijk Wetboek tot stand. Ter gelegenheid hiervan organiseert het Ministerie van Veiligheid en Justitie het congres ‘25 jaar NBW, met het oog op de toekomst’. Doel van het NBW was de rechtsontwikkeling van het burgerlijk recht coherent en kenbaar wettelijk te verankeren. In vijfentwintig jaar is er veel veranderd. Wat betekent dit voor het BW? Zijn de opvattingen over het burgerlijk recht veranderd? Is het BW klaar voor de toekomst? 


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6805/Congres_25_jaar_NBW%2C_met_het_oog_op_de_toekomst.html Mon, 20 Nov 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6805/Congres_25_jaar_NBW%2C_met_het_oog_op_de_toekomst.html
<![CDATA[Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht]]>

Op 24 november 2017 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp de vernieuwingen in het civiele bewijsrecht.


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6832/Najaarsvergadering_Nederlandse_Vereniging_voor_Procesrecht.html Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6832/Najaarsvergadering_Nederlandse_Vereniging_voor_Procesrecht.html
<![CDATA[Jaarvergadering en symposium NVOR]]> 01-12-2017

Vanwege diverse conferenties in het kader van 100 jaar Pacificatie, onder andere de conferentie van de gezamenlijke profielorganisaties op 17 november 2017 (zie de congreswebsite: www.100jaarartikel23.nl) vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) plaats op vrijdag 1 december 2017. Na het gebruikelijke huishoudelijke gedeelte staat het jaarlijkse symposium gepland. Het thema voor 2017 luidt ‘Privacy in het onderwijs’.


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6833/Jaarvergadering_en_symposium_NVOR.html Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6833/Jaarvergadering_en_symposium_NVOR.html
<![CDATA[Jaarvergadering Vereniging voor Burgerlijk Recht]]>

Op vrijdag 8 december 2017 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Tijdens deze vergadering zal het preadvies over het thema ‘Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht’ worden besproken.


]]>
http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6837/Jaarvergadering_Vereniging_voor_Burgerlijk_Recht.html Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 GMT http://www.arsaequi.nl/rss/agenda/6837/Jaarvergadering_Vereniging_voor_Burgerlijk_Recht.html