Thijs Drouen, Directeur Autoriteit Persoonsgegevens, expert spreker tijdens tiende editie Arbeidsrecht Congres

07-06-2018 14.00 - 18.00

De Lichtfabriek Lichttoren 32 Eindhoven

Tijdens de tiende editie van het Arbeidsrecht Congres is Thijs Drouen, directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de Autoriteit Persoonsgegevens, expert spreker. Met het thema Privacy en Arbeid staat het congres op 7 juni aanstaande volledig in het teken van de impact van de AVG op het HR beleid van organisaties.
 
Privacy in de spotlight
Privacy is volop in het nieuws. Facebook deelt op grote schaal gegevens en de Kamer van  Koophandel biedt adverteerders inzage in het handelsregister. En zo zijn er nog talloze voorbeelden. Per 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en moet iedere organisatie aan strengere eisen voldoen dan voorheen. De  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kan bij niet-naleving van de nieuwe regelgeving substantiële boetes opleggen.
 
Gegevensverwerking
De nieuwe privacywetgeving raakt ook zeker het HR beleid van uw organisatie. Het is belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens van werknemers om te gaan. In hoeverre mogen werknemers gecontroleerd en gemonitord worden? Hoe ver mag een werkgever gaan bij het opsporen van onregelmatigheden? Hoe dient u om te gaan met de privacy van nog aan te nemen werknemers en zieke werknemers? Wat moet u in ieder geval van de AP geregeld hebben en waar gaat de AP op letten?
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Tijdens het congres dat plaats zal vinden in de Lichtfabriek te Eindhoven en duurt van 14.00 uur tot 18.00 uur spreekt Thijs Drouen onder meer over de gevolgen van de AVG voor ondernemingen. Het Arbeidsrecht Congres is een initiatief van Boels Zanders Advocaten.