Congres: Leren zorgvuldig revolveren
Het revolverend fonds: dos en donts met het oog op een rechtmatige, zorgvuldige en zinvolle besteding van publiek geld

08-06-2018 11.00 - 15.30

Universiteit Maastricht Bouillonstraat 1-3 6211 LH Maastricht Faculty of Law

Zowel binnen de EU als in Nederland wordt door overheden volop geëxperimenteerd met het verdelen van publiek geld vanuit revolverende fondsen. In plaats van het verstrekken van traditionele en publiekrechtelijk gereguleerde subsidies worden leningen, participaties en garanties verstrekt. Het grote voordeel is dat gelden uit een revolverend fonds, anders dan subsidies, meerdere keren kunnen worden ingezet. Publiek geld revolveert en komt niet langer terecht in de bodemloze put die subsidie heet. Het revolverend fonds manifesteert zich op alle mogelijke beleidsterreinen, zoals innovatie, energie, kunst en cultuur. De nieuwste loot aan de stam is Invest-NL. Deze NV krijgt van de Staat 2,5 miljard euro ter beschikking om financiering te verstrekken aan ondernemingen voor activiteiten op het gebied van grote transitie-opgaven, zoals energie, verduurzaming en voedsel, en aan start- en scale-ups.

Financieren vanuit revolverende fondsen is voor overheden dus steeds meer ‘business as usual’. Elke zichzelf respecterende overheid heeft er één, en het liefst nog veel meer! Omdat een eenduidig kader ontbreekt, maakt iedere overheid daarbij gebruik van eigen kaders met een zelfgekozen vormgeving en structuur. Hét revolverend fonds bestaat dus niet. Tijdens dit interactieve congres gaan we onder leiding van experts op zoek naar de randvoorwaarden waaraan een revolverend fonds zou moeten voldoen. Hoe kan een revolverend fonds zodanig worden vormgegeven, gereguleerd en ingericht dat publieke gelden rechtmatig, zorgvuldig en zinvol worden besteed? De daarop volgende oratie focust op de lering die in dat kader uit het EU-recht kan worden getrokken.