Juridisch Café over het Voorzorgsbeginsel
discussieavond

07-06-2018 16.30 - 20.00

VVM Bureau Arthur van Schendelstraat 758 3511 MK Utrecht

Er kan onzekerheid bestaan over de risico’s van een bepaalde handeling voor mens en milieu. Bij bepaalde besluiten, bijvoorbeeld over voedselveiligheid, natuurbescherming of bestrijdingsmiddelen is het voorzorgsbeginsel van toepassing. Dit beginsel bepaalt dan dat degene die beslist over het toelaten of verrichten van die handeling hierover een controleerbare afweging dient te maken. Op donderdag 7 juni 2018 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een Juridisch Café over de toepassing van het voorzorgsbeginsel.

Het voorzorgsbeginsel vindt zijn oorsprong in het Europese milieurecht. In het Juridisch Café zal door twee deskundige sprekers allereerst worden ingegaan op de juridische basis van het voorzorgsbeginsel en de inhoud ervan. Vervolgens zal aan de hand van Nederlandse en Europese jurisprudentie worden gekeken wanneer en op welke wijze het voorzorgsbeginsel bij de besluitvorming een rol dient te spelen en wat dit in de praktijk betekent. Zoals gebruikelijk is er weer ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers. 

Vroegboekkorting t/m 30 mei 2018

€ 65,00   Reguliere deelnemers *

€ 42,50 VVM-leden

Regulier

€ 85,00 Reguliere deelnemers *

€ 49,50 VVM-leden

€   9,00 Studentleden

* VMR leden krijgen 10% korting op het reguliere tarief, stuur ons een mail hierover uaerub@vvm.info

Meer informatiewww.vvm.info/juridischcafe