Ars Aequi KwartaalSignaal

Ars Aequi KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. KwartaalSignaal biedt een schat aan scriptieonderwerpen en zorgt dat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

KwartaalSignaal verschijnt 4x per jaar aan het einde van een kwartaal als bijlage bij Ars Aequi Maandblad. Professionalabonnementen ontvangen KwartaalSignaal automatisch. Studenten ontvangen KwartaalSignaal na een upgrade van hun maandbladabonnement.

>> informatie over abonnementen
>> medewerkers Ars Aequi