Over Ars Aequi de uitgeverij

De eerste aflevering van Ars Aequi Maandblad verscheen in 1951 en zes jaar daarna, in 1957, werd de Stichting Ars Aequi officieel opgericht. Vanaf 1975 worden onder de naam Ars Aequi Libri boeken uitgegeven. In 2003 is gestart met de internet-activiteiten.De uitgeverij treedt op onder de handelsnaam Ars Aequi juridische uitgeverij.

Ars Aequi richt zich met haar uitgaven voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. Een van haar doelstellingen is in de onderwijsbehoefte voorzien met kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs. Er wordt naar gestreefd publicaties uit te geven die nuttig zijn voor de juridische student, maar die daarnaast uiteraard ook voor praktijkjuristen bruikbaar kunnen zijn. Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien. Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat redacteuren, auteurs, en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria.