Ars Aequi mei 2018

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-05-2018

      Ars Aequi mei 2018

      Omschrijving

      Derden moeten in hun handelen rekening houden met de overeenkomsten tussen anderen. Maar kan alleen in het geval van contractbreuk worden gesproken van maatschappelijke onzorgvuldigheid, of geldt dat ook voor andere verstoringen van overeenkomsten? Laura van Bochove zoekt het uit.

      Michael Lindemann en Dave van Toor vergelijken het respect voor privacy in het Nederlandse strafprocesrecht met het Duitse recht. De overgang van de wet Bopz naar de wet Vggz brengt Claudia Reijntjes-Wendenburg ertoe opnieuw de vraag aan de orde te stellen onder welke voorwaarden een verslaving tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan leiden. Leonie van Lent onderzoekt of de wetgever moet bepalen dat alle rechterlijke uitspraken worden gepubliceerd. 

      Op de Blauwe pagina's legt Arsjad Muradin wat het beeld van rechtvaardigheid in de islam is. In de Rode draad 'Rechtseenheid' onderzoeken Rolf Ortlep en Rob Widdershoven de voorstellen voor een Europese wet bestuursrecht. Verder zijn er een amuse van Lukas van den Berge, een vertaling van Lon Fullers 'The problem of the grudge informer', een verslag van de debatavond over 'De rol van de jurist in de maatschappij, annotaties van Danny Busch, Ymre Schuurmans & Ali Mohammad en Dirk Visser en een wetgevingsbijdrage van Leonie Siemerink over de wet betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

       

      Inhoudsopgave

      Opinie

      Redactioneel - Handelingsbekwaam? Geen zorg voor u
      Pim Wissink & Shosha Wiznitzer
       
      Amuse - Recht en onverantwoordelijkheid: Groninger gas en het panopticon van de moderne netwerksamenleving
      Lukas van den Berge
       
      Verslaving: van Bopz naar Vggz
      Claudia Reijntjes-Wendenburg
       
      Column - De elite van het recht
      Ewoud Hondius
       
      Column - Muziek en recht
      Sander Steneker
       

      Verdieping

      De respectplicht ten aanzien van andermans contractuele belangen
      Laura van Bochove
       
      Protection of a suspect’s privacy in criminal procedures. Does the conceptual approach of the German Federal Constitutional Court make a difference?
      Michael Lindemann & Dave van Toor
       

      Annotaties & Wetgeving

      Handelen voor eigen rekening en beleggingsdienstverlening volgens MiFID I & II
      Prof.mr. D. Busch
      HvJ EU 22 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:209
       
      De openbaarmaking van wetenschappelijke onderzoeksgegevens
      Prof.mr. Y.E. Schuurmans & A.H.A. Mohammad LLM
      ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321
       
      Schweppes of import-Schweppes: het beeld van één enkel globaal merk
      Prof.mr. D.J.G. Visser
      HvJ EU 20 december 2017, ECLI:EU:C:2017:990
       
      Wetgeving - Implementatiewet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen
      Mr. L.A.R. Siemerink
       

      Rode draad 'Rechtseenheid'

      De goede voornemens van een Europese wet bestuursrecht
      Rolf Ortlep & Rob Widdershoven
       

      Perspectief

      Openbaarheid en toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken. Van oude principes die niet voorbijgaan
      Leonie van Lent
       
      Het probleem van de rancuneuze aanbrenger
      Lon Fuller (vertaling Thomas Mertens & Rik van der Mijl)
       
      De rol van de jurist in de maatschappij: een debatverslag
      Pjotr Broere, Jim van Mourik & Koen van Vught
       

      Literatuur

      Proefschrift - Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang
      Gosse Oosterhoff
       
      Boeken
       
      Nieuwe boeken
       

      Blauwe pagina's 'Rechtvaardigheid'

      De sharia als goddelijk ideaal voor een rechtvaardige samenleving
      Arsjad Muradin
       

      En verder

      Nieuws & agenda
       
      Colofon
       
       

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie