Ars Aequi februari 2018

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-02-2018

      Ars Aequi februari 2018

      Omschrijving

      In het civiele recht oordeelt een rechter vaak over het toedelen van verantwoordelijkheid en het verdelen van schade. Maar hoe denken burgers hier eigenlijk over? Willem van Boom, Helen Pluut en Jean-Pierre van der Rest voerden een opinieonderzoek uit en leggen de resultaten aan ons voor.

      Als oud-ministers na hun aftreden gaan werken in de particuliere sector op hun voormalige beleidsterrein, wekt dat de schijn van belangenverstrengeling. Het 'lobbyverbod' uit 2017 moet dit voorkomen. Paul Bovend'Eert vraagt zich af of dit verbod wel ver genoeg gaat. Rob van Gestel kijkt met een kritische blik naar de onderzoeksevaluatie van het rechtswetenschappelijk onderzoek die in 2016 in Nederland is uitgevoerd. 

      Verder brengt Rob van der Hulle ons op de hoogte van de huidige discussie in de VS over de grondwettigheid van de doodstraf en pleit André Verburg voor begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken. In de Rode draad legt Janneke Gerards uit dat rechtseenheid geen doel op zich is voor het EHRM, maar dat het dat toch tot op zekere hoogte weet te bereiken. Lukas van den Berge gaat in de rubriek 'Rechtvaardigheid' aan de hand van Aeschylus' Oresteia in op het tekort van de zuivere rede. 

       

      Inhoudsopgave

      Opinie

      Redactioneel - Ontbinding en vervangende schadevergoeding: lood om oud ijzer?
      Thijs Beumers & Koen van Vught

      Amuse - Doe maar een cursusje empirisch-juridisch onderzoek
      Gijs van Dijck

      Wat te doen met ‘draaideurpraktijken’ van politici? Integriteitsregels voor het vervullen van functies in de particuliere sector na een ministerschap
      Paul Bovend’Eert

      Column - Pecunia olet: de Universiteit Utrecht en de walm van tabak
      Ewoud Hondius

      Column - Levenslang hopen
      Sander Steneker

      Verdieping

      Burgers over burgerlijk recht. Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus 
      Willem van Boom, Helen Pluut & Jean-Pierre van der Rest

      De actuele discussie over de doodstraf in de Verenigde Staten
      Rob van der Hulle

      Annotaties

      Geneuzel of van fundamenteel belang? Het lot van uitspraken (mede) gewezen door een rechter die nog niet of niet meer in functie is
      Prof.mr. C.J.M. Klaassen
      HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607, HR 6 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2561, Gerechtshof Amsterdam 9 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1759, Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1928

      Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department
      Prof.mr. P.J. Slot
      HvJ EU (Grote Kamer) 14 november 2018, ECLI:EU:C:2018:862, C-165/16

      Rode Draad 'Rechtseenheid'

      Rechtseenheid en het EHRM
      Janneke Gerards

      Perspectief

      De visitatie van het Nederlandse rechtswetenschappelijk onderzoek 2009-2015: kritische reflectie of oefening in zelfgenoegzaamheid?
      Rob van Gestel

      De rechter tussen straattaal en jargon: op weg naar begrijpelijke uitspraken
      André Verburg

      Literatuur

      Proefschrift - Particuliere handhaving van de openbare orde. Over schadevoorkoming, goed beheerderschap en de bescherming van de toegankelijkheid van het semipublieke domein
      Mandy van Rooij

      Boeken

      Nieuwe boeken

      Blauwe pagina's 'Rechtvaardigheid'

      Recht, tragedie en het tekort van de zuivere rede
      Lukas van den Berge

      En verder...

      Nieuws Agenda

      Colofon

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie