Ars Aequi juli-augustus 2017

Bijzonder nummer 'Autonomie'

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN:

   Verschijningsdatum: 01-07-2017

      Ars Aequi juli-augustus 2017

      Omschrijving

      Bijzonder nummer 'Autonomie'

      Het Bijzonder Nummer 2017 van Ars Aequi is gewijd aan het thema 'Autonomie'. Autonomie vervult een dubbelfunctie in het recht, enerzijds als normatief ideaalbeeld, anderzijds als praktische fictie. Maar wat is nu eigenlijk de status van de notie van autonomie in het (positieve) recht? Is het recht getailleerd naar één mensbeeld, of worden in diverse rechtsgebieden andere vigerende mensbeelden vooropgesteld? Is autonomie eigenlijk wel een bruikbaar kompas voor het recht, of is het veeleer een concept dat instrumentalistisch wordt ingezet?

      In dit nummer wordt door acht auteurs gezocht naar het antwoord op deze vragen. De bijdragen zijn van de hand van Pauline Westerman ('nudging'), Vanessa Mak (consumentenrecht), Iris Houben (contractenrecht), Titiaan Keijzer (ondernemingsrecht), Frans Pennings (socialezekerheidsrecht), Leo Damen (bestuursrecht), Ferry de Jong (strafrecht) en Lukas van den Berge (aggregerende bijdrage).

      Redactiecommissie
      Pjotr Broere
      Charlotte de Kluiver
      Lisa Münchow
      Lucas Noyon
      Olivier Oost

      Inhoudsopgave

      Woord vooraf – Autonomie en recht

      Nudging en de paradox van autonomie
      Pauline Westerman

      De ‘gemiddelde consument’: van fictie naar feit?
      Vanessa Mak

      Autonomie in het contractenrecht: de bescherming van de ondernemer
      Iris Houben

      Autonomie en paternalisme in het ondernemingsrecht van Nederland en Delaware
      Titiaan Keijzer 

      Autonomie in het socialezekerheidsrecht
      Frans Pennings

      De autonome Awbmens?
      Leo Damen

      Responsabilisering in het Nederlandse straf-, sanctie- en detentierecht
      Ferry de Jong

      De gespleten opdracht van het recht. Autonomie en verbondenheid in het privaat-, straf- en staats- en bestuursrecht
      Lukas van den Berge

      Colofon

       

       

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie