Ars Aequi juni 2017

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-06-2017

      Ars Aequi juni 2017

      Omschrijving

      In dit nummer bespreekt Ton Hartlief het lastige leerstuk voordeelstoerekening, de afbakening ervan ten opzichte van schadebegroting en de stand van zaken sinds het arrest TenneT/ABB. Verder pleit Bas de Wilde voor een ruimere interpretatie van de grondslagleer; het Duitse strafrecht biedt hiervoor inspiratie. Johan Wolswinkel trekt parallellen tussen het parallellenpostulaat van Euclides en het transparantie'beginsel' in het bestuursrecht. Ook geschikt voor juristen die het niet zo hebben op meetkunde. Bestuursrechtliefhebbers kunnen verder ook hun hart ophalen aan de proefschriftbijdrage van Lukas van den Berge, met de klinkende titel 'Sterft, gij oude vormen en gedachten! Grondslagen van een responsief bestuursrecht'.

      In de amuse vraagt Corjo Jansen verdiende aandacht voor helden die hebben geleden of zelfs zijn gestorven in de strijd tegen onrecht. In deze bijdrage staat Felix von Papen centraal; hij werd in de Tweede Wereldoorlog gevangen gezet door de nazi's en is uiteindelijk door hen vermoord. Zoals bekend roofden de nazi's tijdens de oorlog ook enorme hoeveelheden kunst. De oorspronkelijke eigenaren en hun nabestaanden kunnen zich tot de Restitutiecommissie wenden met een verzoek tot teruggave. Hoe en of dit werkt legt René Klomp uit. Eveneens over kunst, of eigenlijk graffiti, gaat de bijdrage van Matthias Haentjens, Hans Jan van Kralingen en Hans Nieuwenhuis. In hun artikel schrijven zij over de tekeningen over het studentenleven die rechtenstudent Victor Stuers anderhalve eeuw geleden op de muren van het Leidse academigebouw aanbracht. Bijzonder detail: dit is – naar eigen zeggen – het eerste artikel dat Hans Nieuwenhuis schreef met anderen, en helaas is het ook het laatste gebleken.

      De schakelbepaling van de maand is artikel 5 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, beschreven door Mentko Nap. In de Rode draad 'Te land, ter zee en in de lucht' doet Frits Brandsma verslag van de reis van de lex Rhodia, die zijn tocht begon op Rhodos, zeilde naar Rome, Bologna aandeed, belandde aan de Friese Zuiderzeekust, wist Oostenrijk te bereiken en vaart nog steeds op rivieren en zeeën. En daarnaast zijn er annotaties van HArriët Schelhaas, Alex Geert Castermans, Steef Bartman & Camiel Hanegraaf, Jeroen ten Voorde, Dirk Visser en Piet Jan Slot, en natuurlijk de columns van Ewoud Hondius en Harm Kloosterhuis. 

       

      Inhoudsopgave

      Opinie

      Redactioneel – De schrijvende rechter?
      Jim van Mourik & Koen van Vught
       
      Amuse – ‘Erlebnisse im Hitler Deutschland’.
      Rechtsgeschiedenis opdat wij niet vergeten
      Corjo Jansen
       
      Column – Juridische genootschappen: opkomst en verval
      Ewoud Hondius
       
      Column ‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ – ‘De a contrario redenering is te goedkoop en kan voortkomen uit en leiden tot denktraagheid’
      Harm Kloosterhuis
       

      Verdieping

      Voordeelstoerekening anno 2017
      Ton Hartlief
       
      Pleidooi voor een ruimere interpretatie van de grondslagleer
      Bas de Wilde
       
      Het vijfde postulaat van de Afdeling.
      Transparantie als beginsel van verdelingsrecht?
      Johan Wolswinkel
       

      Annotaties

      Een vierluik over onbevoegde vertegenwoordiging
      Prof.mr. H.N. Schelhaas
      HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, ECLI:NL:HR:2017:143, ECLI:NL:HR:2017:144, ECLI:NL:HR:2017:150
       
      Schadevergoeding bij verkrijging door verjaring
      Prof.mr. A.G. Castermans
      HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309
       
      Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen
      Prof.mr. S.M. Bartman & mr. C.E.J.M. Hanegraaf
      HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275
       
      Oplichting nader beschouwd
      Prof.mr. J.M. ten Voorde
      HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2889
       
      Verwarring en verwatering bij sieraden
      Prof.mr. D.J.G. Visser
      Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938
       
      Selectieve belastingmaatregelen
      Prof.mr. P.J. Slot
      HvJ EU 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:981, C-20/15 P en C-21/15 P
       

      Rode draad ‘te land, ter zee en in de lucht’

      De Rhodische zeewet: te land en ter zee, niet in de lucht.
      De avarij-grosse regeling en haar historische wortels
      Frits Brandsma
       

      Perspectief

      Victor de Stuers en het begin van zijn Latijn
      Matthias Haentjens, Hans-Jan van Kralingen & Hans Nieuwenhuis
       
      Restitutie van oorlogskunst: houdt het dan nooit op?
      René Klomp
       
      Juryrapport – Ars Aequi-prijs 2016
      Maarten Kroeze, Roel de Lange, Wilco Oostwouder & Trix Rank-Berenschot
       

      Literatuur

      Proefschrift – Sterft, gij oude vormen en gedachten!
      Grondslagen van een responsief bestuursrecht
      Lukas van den Berge
       
      Boeken
       
      Nieuwe boeken
       

      Ode aan de schakelbepalingen

      Artikel 5 Statuut: het plan B van de Nederlandse dekolonisatie
      Mentko Nap
       

      En verder...

      Nieuws & agenda
       
      Colofon
       

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie