Ars Aequi maart 2016

Post-Post Salduz

Op 22 december 2015 erkende de Hoge Raad het recht op rechtsbijstand tijdens het politieverhoor. Daarmee ging hij 'om' ten opzichte van zijn eerdere post Salduz-urisprudentie, waarin alleen het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan het politieverhoor werd erkend. Hoewel een herziening van deze jurisprudentie volgens velen noodzakelijk was, roept de timing van dit arrest de nodige vragen op.

Opinie Redactioneel

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten Strafrecht

Ars Aequi maart 2016

De joyrider, het strafrecht en het goederenrecht

De joyrider: is hij dief? Houder? Bezitter? Maakt het nog iets uit of hij de auto na gebruik (voor de wekelijkse boodschappen of een vakantie op Sicilië) terugbrengt, of elders achterlaat? Jelle Jansen schrijft overde joyrider in het straf- en goederenrecht.
 

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie Goederenrecht Strafrecht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2016

Kunst of geen kunst, de jurist zal het zeggen...

Wat is kunst? Het antwoord op deze vraag is belangrijk voor de btw en het douanerecht. Voor deze rechtsgebieden is in de EU een limitatieve opsomming van kunst gemaakt. Deze opsomming is nogal ouderwets en lijkt vele ontwikkelingen sinds 1917 te hebben gemist. Dat leidt soms tot uit kunsthistorisch opzicht wonderlijke jurisprudentie. Zouden juristen wellicht wat vaker kunstdeskundigen moeten raadplegen?
 

Opinie Amuse

Belastingrecht

Ars Aequi maart 2016

Personenvennootschapsrecht, quo vadis?

De Hoge Raad heeft in 2015 drie baanbrekende arresten gewezen die betrekking hebben op het personenvennootschapsrecht: het recht betreffende de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Daarmee komt de vraag op wie de alom noodzakelijk geachte modernisering van het personenvennootschapsrecht, dat nog dateert uit 1838, ter hand moet nemen: de wetgever of de Hoge Raad.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi maart 2016

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.
 

Opinie Opiniërend artikel

Strafrecht en criminologie Strafrecht Tuchtrecht

Ars Aequi maart 2016

Radicaliseringsproces: een begin en een eind?

Op basis van politiedossiers, interviews en rechtbankzittingen is onderzocht hoe verschillende factoren de betrokkenheid van personen in jihadistische netwerken versterken of verzwakken. Een interessante bevinding is dat enerzijds motiverende factoren soms averechts werken wanneer aanmoediging doorslaat in onderdrukking. Anderzijds zijn jihadisten in staat ogenschijnlijk negatieve situaties te transformeren in iets positiefs.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Metajuridica Strafrecht en criminologie Criminologie

Ars Aequi maart 2016

Nederlands recht uit den vreemde

Maken wij in Nederland voldoende gebruik van wat buitenlandse juristen ons over Nederlands recht te zeggen hebben? Ewoud Hondius meent van niet. 
 

Opinie Column

Metajuridica Rechtsvergelijking

Ars Aequi maart 2016

Tijd voor een steak

De Verenigde Staten nodigen structureel vluchtelingen uit om zich in het land te vestigen, sterker nog, de VS is hét hervestigingsland bij uitstek. Marjoleine Zieck vertelt hoe deze vluchtelingen opgevangen worden.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Ars Aequi maart 2016

Het recht op pleidooi, mede in het licht en zicht van ‘KEI’: een terug- en vooruitblik

HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 (Verhoeven c.s./Staat ofwel het Hervormingsdag-arrest)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi maart 2016

Meavita: van ‘wanbeleid rechtspersoon’ naar aansprakelijkheid bestuurders/commissarissen?!

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 6 juni 2014, maar pas uitgesproken op 2 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4454 (Abvakabo FNV tegen de failliete Stichting Meavita Nederland en Mediagroep, een 12-tal daarmee verbonden stichtingen en BV’s, hun curatoren en belanghebbenden (bestuurders, commissarissen)) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi maart 2016

Met open armen ontvangen door de strafrechtsketen

HR 22 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2753
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi maart 2016

Het EU-handelsakkoord met Marokko: ook van toepassing in de Westelijke Sahara?

Gerecht van de Europese Unie 10 december 2015, ECLI:EU:T:2015:953, T-512/12 (Front Polisario t. Raad van de EU)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi maart 2016

Over vaders, seks en afstamming: het afstammingsrecht voor verwekkers kritisch beschouwd

In deze bijdrage wordt ingegaan op de rechtspositie van vaders die geen formele relatie met de moeder van het kind hebben. Een vergelijking van de uiteenlopende situaties laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen de rechtsposities van biologische vaders en hun kinderen. Gelet op maatschappelijke en medische ontwikkelingen lijkt de tijd op een aantal punten rijp voor een heroverweging van het afstammingsrecht.
 

Rode draad Recht en seksualiteit

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi maart 2016

Moot Court: de rol van de oefenrechtbank in het juridisch vaardighedenonderwijs

Bij de opleiding tot jurist behoorde van oudsher ook de oefening in het pleiten. Aan het einde van de vorige eeuw leek de aandacht hiervoor echter verdwenen. Met de introductie van vakken zoals het Leidse Moot Court is deze onderwijstraditie weer nieuw leven ingeblazen. In dit artikel staat centraal de ontwikkeling en de inhoud van deze vorm van vaardighedenonderwijs.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi maart 2016

Ars Aequi maart 2016

Het personenvennootschapsrecht stamt uit 1838 en is dringend aan vernieuwing toe. Arie Tervoort behandelt drie recente uitspraken waarin de Hoge Raad het personenvennootschapsrecht verder ontwikkeld heeft, en signaleert diverse knelpunten die nog steeds modernisering behoeven.

Jasper de Bie onderzocht hoe verschillende factoren de betrokkenheid van personen in jihadistische netwerken versterken of verzwakken. Interessant is dat zowel motivering als demotivering soms een averechts effect blijken te hebben. Magrete van der Steeg en Jaap Timmer belichten het strafrecht en het politietuchtrecht als met elkaar samenhangende, corrigerende systemen voor geweldgebruik door de politie, concluderen dat het strafrecht niet de voorkeur verdient als rechtssysteem om politiegeweld te toetsen, te beoordelen en af te doen.

Op de Blauwe pagina's van deze maand bekijkt Jelle Jansen joyriding door  goederenrechtelijke en een strafrechtelijke bril. In de Rode draad belicht Wendy Schrama de rechtspositie van vaders die geen formele relatie met de moeder van het kind hebben. Tot slot vraagt Sigrid Hemels zich in de amuse  af of juristen niet eens wat vaker kunstexperts moeten raadplegen.