Columns

Elke maand verschijnen er een tweetal Columns in Ars Aequi Maandblad. Onderstaande een greep uit de meest recente columns.

Ars Aequi april 2017

Ars Aequi to turn into a European Law Review

This is an important announcement for all our subscribers. The Executive Board of Ars Aequi Maandblad has recently arrived at an important decision re the future of the Dutch student law review. It is to change the review into an all-European monthly, to be published in English. Ewoud Hondius explains.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2017

Geef mij de alternatieve feiten, dan geef ik u het recht

Bij ‘alternatieve feiten’ staat de waarheid zelf ter discussie. Er wordt schande gesproken van het verwarren van feiten en meningen en er zijn pleidooien voor een hernieuwd respect voor de ‘echte feiten’ en het wetenschappelijk bewijs. Gaan we terug naar de tijden van de 'Wissenschaftliche Weltauffassung'? Harm Kloosterhuis denkt het niet.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi maart 2017

Moord, doodslag en stalking onder hoogleraren

Ewoud Hondius speurde voor deze lugubere column zijn geheugen af naar rechtsgeleerde slachtoffers van moord, doodslag en stalking.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi maart 2017

Malle taalkundige interpretaties en The Great Sandwich Debate

Neil Gorsuch, door Donald Trump voorgedragen voor het Supreme Court, wordt gezien als een textual originalist. Volgens menigeen voorspelt dat weinig goeds.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi februari 2017

Judge Weinstein en de class action

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de 95-jarige Judge Weinstein en zijn specialisme, de class action.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi februari 2017

De Reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin

Deze maand schrijft Harm Kloosterhuis in zijn column 'Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie' over de reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi januari 2017

Linda

Ewoud Hondius schrijft in deze column over mensen die deelnemen aan tv-spelletjes en de uitslagg voor de rechter betwisten.
 

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi januari 2017

Stromannen en wonderlijke tegenstellingen

Harm Kloosterhuis schrijft in 2017 iedere maand een column voor Ars Aequi, over denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie. In deze eerste column houdt hij een de argumentatie in een artikel van Ybo Buruma dat eerder in Ars Aequi verscheen tegen het licht.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi december 2016

Richard Posner: meer dan rechtseconoom alleen

In deze column schrijft Ewoud Hondius over de literaire carrière van één van de bekendste Amerikaanse rechters, Richard Posner.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi december 2016

Oorverdovende stilte rond de EU-Turkije-deal

Toen Marjoleine Zieck in januari dit jaar begon met haar reeks columns voor Ars Aequi stond de vluchtelingencrisis volop in de belangstelling. Nu, nog geen jaar later, lijkt het bijna of er geen vluchtelingen meer zijn, zeker sinds de EU-Turkije-deal. In haar laatste column voor Ars Aequi richt Zieck de aandacht nogmaals op de nog steeds bestaande vluchtelingenproblematiek, en maant Europa het goede te doen. 
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi november 2016

Jip en Janneke

Archaïsch taalgebruik, juristen staan er bekend om. De laatste jaren wordt ervoor gepleit teksten voor leken toegankelijker te maken, zoals Ewoud Hondius schrijft in zijn column 'Jip en Janneke'.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2016

Vluchtelingen, vele muren en hekken, en erg veel prikkeldraad

In Oost-Europa lopen vluchtelingen op tegen hekken, muren en prikkeldraadversperringen. Gelukkig klinkt er vanuit Luxemburg kritiek. Dat smaakt naar meer, aldus Marjoleine Zieck in deze column.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi oktober 2016

De eerste vijftig …

Ewoud Hondius werkt 50 jaar in rijksdienst. Een mooi moment voor een terugblik!
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Studie, carrière, vaardigheden

Ars Aequi oktober 2016

‘Rio’ en het Olympisch vluchtelingenteam

Marjoleine Zieck schrijft in deze column over he tOlympische vluchtelingenteam.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi september 2016

Brexit

De Brexit roept tal van juridische vragen op. Een aantal ervan kwam aan bod in een themanummer van de German Law Journal. Ewoud Hondius licht er in deze column een paar uit.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi september 2016

Allesbehalve komkommertijd

Door alle gebeurtenissen deze zomer – o.a. Brexit, Nice, Turkije en de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten – raakte in de media de 'vluchtelingencrisis wat op de achtergrond. Dit betekent echter niet dat de problemen zijn opgelost.

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi juni 2016

Ranking the stars: de rating van raadsheren

Ewoud Hondius schrijft over de ranking van buitenlandse raadsheren en vraagt zich af of we dat in Nederland niet ook eens moeten doen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2016

71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen

Marjoleine Zieck schrijft over de 71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

De Ruf naar de beste universiteit

De Bucerius Law School in Hamburg is in korte tijd een van de beste van Duitsland geworden. Ewoud Hondius vertelt hoe het zo gekomen is.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

5 mei en de dood van Alice, Singapore 1946

Marjolein Zieck vertelt als onderdeel van living history en in het licht van de 5 mei-herdenking over de uitzonderlijke repatriëring van haar vader na de Tweede Wereldoorlog.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2016

Scripties & werkstukken: vijftien do’s en don’ts

Ewoud Hondius formuleert op basis van zijn eigen ervaring enige tips voor de afronding van scripties, voor zowel studenten als begeleiders.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi april 2016

Eén miljoen Belgische vluchtelingen: een manifest gastvrijer overheid in 1914

In het najaar van 1914 ontving Nederland 1 miljoen Belgische vluchtelingen die de Duitse inval ontvluchtten. Dat is op zich een groot aantal, maar zeker ook als dit wordt gerelateerd aan de toenmalige omvang van de Nederlandse bevolking: 6,3 miljoen inwoners. Twee vragen dringen zich op: hoe werd de opvang toen geregeld? En: hoe gastvrij was Nederland toen?
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Vluchtelingenrecht Vreemdelingenrecht

Ars Aequi maart 2016

Nederlands recht uit den vreemde

Maken wij in Nederland voldoende gebruik van wat buitenlandse juristen ons over Nederlands recht te zeggen hebben? Ewoud Hondius meent van niet. 
 

Opinie Column

Metajuridica Rechtsvergelijking

Ars Aequi maart 2016

Tijd voor een steak

De Verenigde Staten nodigen structureel vluchtelingen uit om zich in het land te vestigen, sterker nog, de VS is hét hervestigingsland bij uitstek. Marjoleine Zieck vertelt hoe deze vluchtelingen opgevangen worden.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Ars Aequi februari 2016

Basic trust in het strafrecht

Op 1 oktober 2015 vond een symposium plaats ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut te Utrecht. Ewoud Hondius doet verslag.
 

Opinie Column

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2016

Pakistan en de grenzen van het vluchtelingenrecht

Meer dan de helft van alle vluchtelingen in de wereld bevindt zich in een ‘protracted refugee situation’; ze bevinden zich al minstens vijf jaar, en soms zelf decennia in ballingschap. Marjoleine Zieck belicht de problemen rondom de opvang van vluchtelingen.
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi januari 2016

Vluchtelingen, universiteiten en hogescholen

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de initiatieven van universiteiten en hogescholen om vluchtelingen te ondersteunen en onderwijzen.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Studie, carrière, vaardigheden Mensenrechten Onderwijs

Ars Aequi januari 2016

De huidige vluchtelingencrisis: déjà vu

In haar eerste column voor Ars Aequi legt Marjoleine Zieck een aantal vragen voor aan prof. Menachem Rosensaft (Columbia/Cornell) over de vluchtelingencrisis nu en parallellen met de Duits-Joodse vluchtelingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Ars Aequi december 2015

Een schop kun je krijgen

Op zoek naar een leuk juridisch geschenk voor de feestdagen? Ewoud Hondius heeft een goede tip.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi december 2015

Re: Sumption, the law and women

"Gedachtenwisselingen tussen professoren gaan nog wel eens via e-mail, zeker als collega’s zich in andere landen bevinden. Hier een stukje naar aanleiding van een recente uitlating van Engelse Supreme Court-rechter Jonathan Sumption. Dezelfde thema’s zijn ook voor Nederland interessant en geven wellicht stof tot nadenken bij de kerstboom of een goed debat tijdens het kerstdiner…"
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2015

Trots op Nederlands recht?

Kunnen Nederlanders net zo trots zijn op hun recht als de Amerikanen op het Amerikaanse of de Duitsers op het Duitse? Volgens Ewoud Hondius moet er dan eerst nog wel het een en ander veranderen, bijvoorbeeld in het schadevergoedingsrecht.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Burgerlijk recht

Ars Aequi november 2015

Webcolleges 3.0

In Vanessa Maks column van deze maand staat de volgende vraag centraal: hoe kunnen universiteiten optimaal gebruik maken van digitalisering in het onderwijs?
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi oktober 2015

Let’s go back to Aristotle, nothing’s happened in A.D.

Veel van wat als modern wordt gepresenteerd was in feite al een eeuw – of zelfs eeuwen – geleden bekend, zo stelt Ewoud Hondius in deze column.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi oktober 2015

Ter lering ende vermaak

Recht en literatuur zijn nauw met elkaar verbonden. In deze column legt Vanessa Mak uit waarom. Inclusief leestips!
 

Opinie Column

Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden

Ars Aequi september 2015

Zesentwintig uur onderwijs: antwoord aan mijn broer

Wat doet een docent eigenlijk de hele dag?” Ewoud Hondius geeft het antwoord
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2015

Brandblussen

Deze maand schrijft Vanessa Mak over de zaak van mevrouw Froukje Faber. Haar auto vloog enkele maanden na aankoop in brand op de snelweg, en hiervoor stelt zij het autobedrijf waar zij de auto kocht aansprakelijk. De zaak heeft inmiddels ook het HvJ EU beziggehouden. 
 

Opinie Column

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi juni 2015

Ruzies onder professoren – deel I

In deze column wil Ewoud Hondius enkele Oude Ruzies onder professoren oprakelen.

 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2015

Summertime, and the living is easy…

In deze column schrijft Vanessa Mak over de spanningen tussen – met name – de zwarte en blanke bevolking van de Verenigde Staten, spanningen waar het Amerikaanse rechtssysteem zich in veel gevallen geen raad mee weet.

 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi mei 2015

De toekomst van het juridisch onderwijs

Hoe ziet de toekomst van de rechtenstuidie eruit? Meer hulpwetenschappen of meer positief recht? Ewoud Hondius pleit voor een combinatie van die twee.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi mei 2015

Lost in the Fine Print

Leest u de algemene voorwaarden iedere keer als u als consument een online overeenkomst afsluit? Waarschijnlijk niet, en u bent niet de enige. Vanessa Mak vertelt ons over de bescherming die in Europa en in de Verenigde Staten geboden wordt tegen oneerlijke bedingen in de kleine lettertjes.
 

Opinie Column

Consumentenrecht

Ars Aequi april 2015

Zeven talen voor de Nederlandse jurist

Ewoud Hondius houdt in deze column een pleidooi voor een standaardpakket van zeven talen die iedere jurist in meer of mindere mate zou moeten beheersen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2015

Big Yellow Taxi

Ook in New York probeert de taxidienst voet aan de grond te krijgen. Betekent dat het einde van de wereldberoemde gele taxi?

Opinie Column

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtseconomie

Ars Aequi maart 2015

Zomertijd

Eind maart gaat de zomertijd weer in. Over de rompslomp en de regels die daarmee gemoeid zijn schrijft Ewoud Hondius.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi maart 2015

Smoke Gets In Your Eyes

In het touwtrekken tussen de tabaksindustrie en de Amerikaanse overheid over het plaatsen van afschrikwekkende afbeeldingen op sigarettenpakjes is het – zeker voor Nederlanders en andere Europeanen – opmerkelijk dat het Amerikaanse recht zaken afdoet op basis van het recht op de vrijheid van meningsuiting.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Ars Aequi februari 2015

Recht en tijd

Ewoud Hondius schrijft over recht en tijd, ter inspiratie voor een werkstuk of scriptie.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi februari 2015

As honest as the day is long – of toch niet?

In common law-systemen is de goede trouw een vreemd verschijnsel. In het Canadese recht lijkt daar nu verandering in te komen, aldus Vanessa Mak.
 

Opinie Column

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Common Law Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2015

Raadkamergeheimpjes

In de Verenigde Staten klappen law clerks soms uit de school over hun Justices. Is het denkbaar dat hier een medewerker van het WB dat ook doet? Ewoud Hondius schrijft erover.

Opinie Column

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi januari 2015

Sweet Home Alabama voor Amerikaans kiesrecht

Vanuit New York schrijft prof. Vanessa Mak in 2015 iedere maand een column voor Ars Aequi. Haar eerste column gaat over de Amerikaanse mid-term verkiezingen en de rol van het Supreme Court in deze en andere verkiezingen de afgelopen jaren.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Niet-Nederlands recht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi december 2014

Starbucks en het sociale geweten van een universiteit

Op één van de in het zuiden gelegen Nederlandse universiteiten werd de komst van een Starbucks met gejubel ontvangen. Maar of de Amerikaanse koffieketen dat enthousiasme verdient, is volgens Ewoud Hondius nog maar de vraag.

Opinie Column

Algemeen juridisch Mensenrechten

Ars Aequi december 2014

Ik had...

Hoe ziet het ideale werkcollege eruit? Wat kan een docent doen om zo'n college te verbeteren, en welke houding van een student is dodelijk voor zijn ontwikkeling? Roel Schutgens schrijft erover in zijn laatste column voor Ars Aequi.

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi november 2014

Recht voor in de schoen

Ewoud Hondius heeft voor onze lezers een lijst gemaakt met mooie (juridische) boeken voor in de schoen.

Opinie Column

Ars Aequi november 2014

Mein Kampf en de condictio ob turpem causam

Jelle Jansen onderzoekt in deze column de (on)mogelijkheden tot revindicatie na een verboden prestatie.

Opinie Column

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2014

Recht echt interdisciplinair

De interdisciplinariteit van het recht is een opkomend thema, dat in Nederland vooralsnog vooral beperkt is tot enkele disciplines als law & economics en recht & literatuur. Ewoud Hondius kijkt dan ook voor inspiratie naar twee ambitieuze Duitse interdisciplinaire onderzoeken.

Opinie Column

Rechtstheorie Rechtsvergelijking

Ars Aequi oktober 2014

Over slappe verhalen en een sterk vermoeden

Rechter-plaatsvervanger Roel Schutgens pleit in deze column voor bondige beroepschriften met alleen kansrijke argumenten en zo min mogelijk ‘ruis’. 

Opinie Column

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi september 2014

Recht als koopwaar: 'How much is that lawsuit in the window?'

De Verenigde Staten lopen vaak voorop met nieuwe ontwikkelingen in het recht, maar een nieuwe ‘trend’, waarbij rechtsvorderingen verhandelbaar worden gemaakt, valt niet bij iedereen in de smaak.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Common Law Niet-Nederlands recht Rechtspleging

Ars Aequi september 2014

Augustus

Deze column over de 2000 jaar geleden overleden keizer Augustus had Jelle Jansen eigenlijk beter niet kunnen schrijven.

Opinie Column Opiniërend artikel

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi juni 2014

KLM: onze nationale trots?

Ewoud Hondius vraagt zich af of KLM nog wel onze nationale trots waard is na recente rechtszaken om schadevergoeding bij vertraging en de aanwezigheid van TCP in de cabinelucht van sommige van haar vliegtuigen.

Opinie Column

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi juni 2014

Verschoolsing

Verschoolsing is heel afschuwelijks, aldus studenten en collega’s van Roel Schutgens. Maar is dat echt wel zo? Of hebben zelfs intrinsiek gemotiveerde studenten soms ook nog een stok achter de deur nodig?

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi mei 2014

Over oesters, parels en schatvinding

Stel: je zit in een restaurant, eet een oester en vindt zo een parel. Van wie is die parel dan? Van jou, van degene die de rekening betaalt, of misschien van de restauranthouder? Jelle Jansen bekijkt de verschillende mogelijkheden.

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi mei 2014

Groningen beeft – tijd voor een constitutioneel hof

Ewoud Hondius pleit voor de instelling van een Grondwettelijk Hof, en gebruikt de compensatie voor de gedupeerden van aardbevingen in Groningen als voorbeeld waarom zo’n Hof nodig is.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi april 2014

Hondenleed – dobbelen om Milo

Als baasjes gaan scheiden, wie krijgt dan de hond? Erom dobbelen of een muntje opgooien? Ewoud Hondius heeft een beter voorstel, in het belang van de hond.

Opinie Column

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi april 2014

Symboolpolitiek!

Symboolpolitiek is verwerpelijk! Of toch niet? Roel Schutgens belicht in deze column verschillende kanten van symboolpolitiek.

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi maart 2014

Recht en architectuur

Recht en architectuur hebben wat met elkaar, zo stelt Ewoud Hondius in deze column.

Opinie Column

Ars Aequi maart 2014

Oscar Pistorius en het Romeinse recht

Oscar Pistorius schoot in 2013 zijn geliefde dood, naar eigen zeggen omdat hij haar aanzag voor een dief. Deze maand staat hij daarvoor terecht, mogelijk met de hoop dat de Romeinsrechtelijke wortels van het Zuid-Afrikaanse recht hem uitkomst zullen bieden. Dat deze hoop waarschijnlijk ijdel is legt Jelle Jansen uit in deze column.

Opinie Column

Burgerlijk recht Metajuridica Strafrecht en criminologie Romeins recht Strafrecht

Ars Aequi februari 2014

Lichte zeden en cultuur

Wat hebben paaldanseressen en belastingrecht met elkaar te maken? Ewoud Hondius vertelt het ons.

Opinie Column

Belastingrecht

Ars Aequi februari 2014

Academische Contrareformatie?

Zijn (rechts)wetenschappers links? En gaan wetenschap en politieke overtuigingen wel samen? Roel Schutgens schrijft erover in deze column.

Opinie Column

Ars Aequi januari 2014

Professors strike back

Altijd al wel eens je professor willen recenseren? In de Verenigde Staten is daar al een site voor: RateMyProfessors.com. Maar pas wel op: Professors Strike Back!
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi januari 2014

Over lijken gaan

Wat is de goederenrechtelijke status van een lijk en onderdelen die daaruit gehaald (kunnen) worden, zoals gouden tanden en pacemakers? Jelle Jansen verdiept zich in deze zaken.

Opinie Column

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2013

Het recht geïllustreerd aan de hand van oude auto’s

Ewoud Hondius vertelt over zijn eerste auto’s, die niet geheel zonder gebreken waren. 

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi december 2013

Tentameninterpretatie

In deze column vraagt Roel Schutgens zich af wat een redelijke tentameninterpretatie is. De beroemde Haviltexformule biedt hierbij uitkomst.

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2013

Onder Schotse professoren

In deze column over recht en literatuur richt Ewoud Hondius zijn blik op Schotland, waar niet alleen colleges over recht en literatuur wordt gegeven, maar waar juridische hoogleraren zelf romans schrijven en tevens doelwit zijn van romanschrijvers. Van beide geeft hij een voorbeeld.

Opinie Column

Ars Aequi november 2013

Paspoorten, rijbewijzen en res publicae

De Nederlandse Staat is eigenaar van de door hem uitgegeven paspoorten en rijbewijzen. Het is de vraag wat de goederenrechtelijke gevolgen zijn van deze wettelijke bepalingen. Voor het antwoord zoekt Jelle Jansen in het Romeinse recht.

Opinie Column

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi oktober 2013

Balzac en het recht

Ewoud Hondius schrijft over de beroemde Franse schrijver Honoré de Balzac, die – dankzij de rol die het recht in zijn romans speelt – ook onder Nederlandse juristen de nodige aanhangers heeft.

Opinie Column

Ars Aequi oktober 2013

Tussen webles en kopieermachien

Ouderwetse hoorcolleges, hebben ze nog wel zin? Zeker wel, vindt Roel Schutgens. Als was het alleen maar om de prachtige herinneringen die je eraan overhoudt.

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2013

Eigen recht eerst

Reclame maken voor het recht uit eigen land, het gebeurt echt. Is dat zinvol? Is ‘vreemd’ recht dan minder goed? Ewoud Hondius schrijft erover in zijn column ‘Eigen recht eerst’.

Opinie Column

Metajuridica Rechtsvergelijking

Ars Aequi september 2013

Voortvluchtige slaven en lege bierflesjes

Wat hebben voortvluchtige slaven uit het oude Rome en lege bierflesjes uit het heden met elkaar gemeen? Jelle Jansen legt het uit in deze column.

Opinie Column

Burgerlijk recht Metajuridica Romeins recht

Ars Aequi juni 2013

Haags recht voor Nigeria: nog geen succes

In deze column kijkt Ewoud Hondius naar de uitspraken van de Haagse rechtbank over olievervuiling in Nigeria en de invloed die deze uitspraken al dan niet zouden kunnen hebben op het Nigeriaanse recht.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht

Ars Aequi juni 2013

Progressieven, reactionairen en andere hokjesbewoners

Een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven dat het aanpassen van de geslachtsaanduiding in het bevolkingsregister voor transseksuelen aanzienlijk vergemakkelijkt, heeft geleid tot de roep om gelachtsregistratie door de overheid maar helemaal af te schaffen. Roel Schutgens denkt er het zijne van.

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Ars Aequi mei 2013

Rechter of wetgever

Ewoud Hondius schrijft over een nieuwe trend: voor gewenste veranderingen in het recht wordt niet steeds een beroep op de wetgever gedaan. Sommige veranderingen kunnen via de rechter worden bewerkstelligd.

Opinie Column

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi mei 2013

Damnatio memoriae in Moskou

Naar aanleiding van een Russisch strafproces tegen een dode schrijft Jelle Jansen over de bron van inspiratie hiervoor: het Romeinse recht.

Opinie Column

Metajuridica Strafrecht en criminologie Romeins recht Strafprocesrecht

Ars Aequi april 2013

Heldere taal

Ewoud Hondius schrijft over de heldere  boekaankondigingen die hij vorige maand in Ars Aequi las.

Opinie Column

Ars Aequi april 2013

Wim, Lex, Kim en de Dalai

Roel Schutgens beschrijft in zijn column de curieuze wijze waarop de Tibetanen hun staatshoofd kiezen, en trekt vergelijkingen met onze monarchie.

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi maart 2013

Sociale rechtvaardigheid: de bijdrage van het privaatrecht

Kinderarbeid in India, de Spaanse tomatenpluk door illegalen uit Afrika, de vervaardiging van onder­delen van iPhones in China – het zijn even zovele vormen van onmaatschappelijk ondernemen. Valt daar – behalve via het publiekrecht – privaatrechtelijk iets aan te doen? Op deze vraag gaat Ewoud Hondius in in zijn column van deze maand.

Opinie Column

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi maart 2013

Gezonken golfballen

Wie is de eigenaar van golfballen die in het water zijn beland bij een potje golf? Mogen ze door eenieder worden opgedoken en verkocht? Jelle Jansen gaat hierop in in zijn column ‘Gezonken golfballen’.

Opinie Column

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi februari 2013

The spy who never came in from the cold: KGB-agent zorgt voor juridisch spektakel

Ewoud Hondius schrijft dubbelspion George Blake en boeiende rechtsstrijd  om deopbrengst van diens autobiografie No other choice

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi februari 2013

Kwakopsporing

Onlangs werd de Instructie onorthodoxe opsporingsmethoden van het College van procureurs-generaal openbaar. Voorbeelden van deze opsporingsmethoden zijn het poppenspel bij vermoedens van kindermisbruik, getuigenverhoor onder hypnose, de leugendetector en de hulp van paragnosten. Roel Schutgens denkt er het zijne van.

Opinie Column

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi januari 2013

Sciences Po: een nieuwe juridische faculteit in Parijs

Ewoud Hondius schrijft over de Ecole de droit de sciences po, opgezet door Christophe Jamin.

Opinie Column

Ars Aequi januari 2013

Schuldige dieren

Jelle Jansen schrijft over artikel 3:2a BW, op grond waarvan dieren geen zaken (meer) zijn. Hij kijkt hierbij naar de toekomst en het verleden van dieren in het recht.

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi december 2012

Mr Common Law: Tony Weir

Ewoud Hondius beschrijft het leven, werk en karakter van de op 14 december 2011 overleden Engelse common lawyer Tony Weir.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Common Law

Ars Aequi december 2012

Ik ben er, dus ik ben strafbaar

De Nederlandse Grondwet opent met ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ De plannen van het nieuwe kabinet om mensen die illegaal in ons land zijn te bestraffen, zijn volgens Wouter Veraart dan ook een merkwaardige poging om het eerste artikel van de Grondwet te amenderen.

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi november 2012

Het proces tegen Socrates

In deze column schrijft Ewoud Hondius over één van de beroemdste processen aller tijden: het proces tegen Socrates.

Opinie Column

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi november 2012

Vastberaden en onbarmhartig

Wouter veraart schrijft waarom hij koude rillingen krijgt van de dwingende oproep tot aanpakken in samenhang met de niet minder dwingende oproep om geen (enkel) medeleven te tonen met mensen die de strafwet overtreden in de VVD-verkiezingsleuzen ‘Niet doorschuiven, maar aanpakken’ en ‘Meeleven met slachtoffers, niet met daders’.

Opinie Column

Ars Aequi oktober 2012

Liegende (?) rechters en de roddel(!)pers

In deze column schrijft Ewoud Hondius over hoe de pers en het OM aan de haal gaan met de (schijn van) belangenverstrengeling en (mogelijke) meineed van twee rechters in de Chipshol-zaak.

Opinie Column

Ars Aequi oktober 2012

Tradities in tijden van nu.nl

Op grond van het onlangs voor Nederland in werking getreden UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003) dient Nederland een lijst op te stellen van de meest waardevolle tradities op haar grondgebied. Wouter Veraart vraagt zich af welke tradities Nederland straks zal voordragen bij Unesco als de kenmerkende tradities die tot ‘ons’ immateriële erfgoed behoren.

Opinie Column

Ars Aequi september 2012

Recht doet ertoe

In zijn column bekijkt Ewoud Hondius de invloed die het recht kan hebben op bijvoorbeeld de volksgezondheid en ook de economische groei van een land.

Opinie Column

Metajuridica Rechtseconomie

Ars Aequi september 2012

Besnijdenis in komkommertijd

Is religieuze jongensbesnijdenis toegestaan of strafbaar? Wouter Veraart schrijft erover in zijn septembercolumn.

Opinie Column

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2012

De vindingrijkheid van een befeestbundelde

Alhoewel het woord anders doet vermoeden, is het ontvangen van een feestbundel niet altijd een leuke aangelegenheid. Ewoud Hondius schrijft over het leed van de befeestbundelde.

Opinie Column

Ars Aequi juni 2012

Geketend herdenken

Op 4 mei verbood de Zutphense rechtbank in een kortgedingvonnis de gemeente Bronckhorst mee te werken aan de herdenking van Duitse soldaten in Vorden. Naar aanleiding van deze uitspraak vraagt Wouter Veraart zich af in hoeverre het wenselijk is om de wijze waarop wij op lokaal en nationaal niveau aan Dodenherdenking gestalte wensen te geven juridisch aan banden te leggen.

Opinie Column

Ars Aequi mei 2012

Vive la France

In het februarinummer onderstreepte Ewoud Hondius het belang van het Duitse recht voor de rechtsontwikkeling in Nederland. In deze column onderwerpt hij het Franse recht aan eenzelfde analyse.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Niet-Nederlands recht Rechtsvergelijking

Ars Aequi mei 2012

Necrologie van een gedoogconstructie

De gedoogconstructie van CDA, VVD en PVV is ter ziele. Geldt hetzelfde voor de gedogende houding van Mark Rutte ten opzichte van het discriminerende meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen?

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht