Columns

Elke maand verschijnen er een tweetal Columns in Ars Aequi Maandblad. Onderstaande een greep uit de meest recente columns.

Ars Aequi september 2018

Brexit: exit Brittania rules the – linguistic – waves?

Groot-Brittannië verlaat de EU, maar geldt dat ook voor de Engelse taal? Dit vraagt Ewoud Hondius zich af in deze column.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi september 2018

Juristen zijn doemdenkers

"Juristen zijn doemdenkers", aldus Sander Steneker in deze column. En dat is maar goed ook, want juist als jurist moet je rekening houden met wat er allemaal mis kan gaan.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2018

Rechtsvergelijking in Duitsland en met Frankrijk

In deze column schrijft Ewoud Hondius over op andere landen gerichte juristenverenigingen.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2018

De blinddoek van Vrouwe Justitia

Pisnijdig is Sander Steneker, om allerlei vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. 
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi mei 2018

De elite van het recht

Ewoud Hondius stelt in deze column de vraag welk stelsel beter werkt: het Amerikaanse en ten dele Britse met een elite van (vaak markante) toprechters, of het Europees-continentale met een veel bescheidener instelling?
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2018

Muziek en recht

Sander Steneker zoekt – en vindt – raakvlakken tussen muziek en recht.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2018

Recht en commons

Ewoud Hondius vraagt aandacht voor de ‘commons’; een bekend onderwerp bij andere disciplines, maar nog niet onder juristen.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2018

Tucht en recht

Sander Steneker schrijft over het duivels dilemma waarmee notarissen (en gerechtsdeurwaarders) soms geconfronteerd worden door de verschillende maatstaven die de civiele rechter en tuchtrechter hanteren.
 

Opinie Column

Burgerlijk recht Notarieel recht Strafrecht en criminologie Tuchtrecht

Ars Aequi maart 2018

Van rechtsstaat naar politiestaat

Ewoud Hondius schrijft over het denken over de rechtsstaat in de VS, Frankrijk, Duitsand en ons eigen land.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi maart 2018

College? Maak er een uitje van!

In een tijd dat het steeds gemakkelijker wordt om colleges (achteraf) online te volgen, pleit Sander Steneker ervoor toch echt in de collegebanken te kruipen. Onderschat de 'vibe' en interactie van een echt college niet!
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi februari 2018

Pecunia olet: de Universiteit Utrecht en de walm van tabak

Onlangs kwam de Universiteit Utrecht in het nieuws omdat een van haar hoogleraren subsidie uit de tabaksindustrie had geaccepteerd. Ewoud Hondius geeft in deze column zijn kijk op deze zaak.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtswetenschap

Ars Aequi februari 2018

Levenslang hopen

In deze column van Sander Steneker staat de levenslange gevangenisstraf in Nederland centraal.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten

Ars Aequi januari 2018

Erasmianen plaveien weg naar verenigd Europa

Ewoud Hondius schrijft in zijn #column over de nadelen, maar vooral ook de voordelen van Erasmus, het inmiddels 30 jaar oude Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. 
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi januari 2018

Het genderneutrale staatshoofd

"Als de ‘archaïsche aanhef’ boven rechterlijke en notariële grossen dan toch modern moet én de overheid zoveel mogelijk genderneutraal gaat werken, waarom dan niet ook een genderneutrale aanduiding van ons staatshoofd?" Sander Steneker houdt in zijn eerste column voor Ars Aequi een pleidooi voor genderneutrale aanduidingen.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi december 2017

Recht met een glimlach

Op zoek naar een goed feestdagencadeau voor een verwante of bevriende jurist? Traditiegetrouw helpt Ewoud Hondius u in zijn column weer aan ideeën.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi december 2017

Juridische paradoxen en de weerbare democratie

Harm Kloosterhuis sluit zijn reeks columns over denkfouten en drogredenen af met de paradox.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi november 2017

De rol van de iur.cand. in de maatschappij

Ewoud Hondius schrijft in deze column over bekende juristen die gekozen hebben voor een niet-juridische rol in de maatschappij.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2017

Tussen ons en de chaos staat het recht

Harm Kloosterhuis schrijft over de rol van het recht in de maatschappij: het beschermt ons tegen chaos.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi oktober 2017

India – het vergeten subcontinent

Ewoud Hondius legt uit dat alhoewel het rechtsstelsel van India misschien niet erg voor de hand ligt voor bijvoorbeeld een rechtsvergelijkende studie, het zeker interessante aspecten bevat, ook voor Nederlandse juristen.
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi oktober 2017

Abductie, onzekere causale verbanden en de ladder van Wittgenstein

Herlezing van 'In de naam van de roos' van Umberto Eco brengt Harm Kloosterhuis ertoe abductio en de drogreden bevestiging van het consequens aan ons voor te leggen.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi september 2017

Juridische genootschappen: de overlevers

Ewoud Hondius bespreekt juridische genootschappen uit heden en verleden.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi september 2017

Dworkins denkfout. Object en methode in de rechtstheorie

Harm Kloosterhuis vertelt over Ronald Dworkin, zijn verzet tegen een inhoudelijk neutrale beschrijving van het recht, zijn theorie van het ene juiste antwoord, zijn debat met H.L.A. Hart en zijn denkfout.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi juni 2017

Juridische genootschappen: opkomst en verval

Ewoud Hondius schrijft over 'the rise and fall' van juridische genootschappen.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2017

‘De a contrario redenering is te goedkoop kan voortkomen uit en leiden tot denktraagheid.’

In het Museum van Merkwaardige Juridische Redeneringen verdient het argumentum a contrario een grote zaal. En een column in Ars Aequi.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi mei 2017

Towards a European student law review

Ewoud Hondius pleit – deze keer wat serieuzer dan vorige maand – voor een Engelstalige bijlage bij Ars Aequi, die ook is gericht op de lezers van buitenlandse 'Ars Aequi's'.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2017

Wat Aristoteles zei tegen Dick Swaab & de mereologische drogreden in het recht

De mereologische drogreden, waarbij het geheel en de onderdelen ervan worden verward, en het (juridische) brein staan deze maand centraal in de column van Harm Kloosterhuis.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi april 2017

Ars Aequi to turn into a European Law Review

This is an important announcement for all our subscribers. The Executive Board of Ars Aequi Maandblad has recently arrived at an important decision re the future of the Dutch student law review. It is to change the review into an all-European monthly, to be published in English. Ewoud Hondius explains.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2017

Geef mij de alternatieve feiten, dan geef ik u het recht

Bij ‘alternatieve feiten’ staat de waarheid zelf ter discussie. Er wordt schande gesproken van het verwarren van feiten en meningen en er zijn pleidooien voor een hernieuwd respect voor de ‘echte feiten’ en het wetenschappelijk bewijs. Gaan we terug naar de tijden van de 'Wissenschaftliche Weltauffassung'? Harm Kloosterhuis denkt het niet.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi maart 2017

Moord, doodslag en stalking onder hoogleraren

Ewoud Hondius speurde voor deze lugubere column zijn geheugen af naar rechtsgeleerde slachtoffers van moord, doodslag en stalking.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi maart 2017

Malle taalkundige interpretaties en The Great Sandwich Debate

Neil Gorsuch, door Donald Trump voorgedragen voor het Supreme Court, wordt gezien als een textual originalist. Volgens menigeen voorspelt dat weinig goeds.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi februari 2017

Judge Weinstein en de class action

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de 95-jarige Judge Weinstein en zijn specialisme, de class action.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi februari 2017

De Reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin

Deze maand schrijft Harm Kloosterhuis in zijn column 'Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie' over de reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi januari 2017

Linda

Ewoud Hondius schrijft in deze column over mensen die deelnemen aan tv-spelletjes en de uitslagg voor de rechter betwisten.
 

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi januari 2017

Stromannen en wonderlijke tegenstellingen

Harm Kloosterhuis schrijft in 2017 iedere maand een column voor Ars Aequi, over denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie. In deze eerste column houdt hij een de argumentatie in een artikel van Ybo Buruma dat eerder in Ars Aequi verscheen tegen het licht.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi december 2016

Richard Posner: meer dan rechtseconoom alleen

In deze column schrijft Ewoud Hondius over de literaire carrière van één van de bekendste Amerikaanse rechters, Richard Posner.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi december 2016

Oorverdovende stilte rond de EU-Turkije-deal

Toen Marjoleine Zieck in januari dit jaar begon met haar reeks columns voor Ars Aequi stond de vluchtelingencrisis volop in de belangstelling. Nu, nog geen jaar later, lijkt het bijna of er geen vluchtelingen meer zijn, zeker sinds de EU-Turkije-deal. In haar laatste column voor Ars Aequi richt Zieck de aandacht nogmaals op de nog steeds bestaande vluchtelingenproblematiek, en maant Europa het goede te doen. 
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi november 2016

Jip en Janneke

Archaïsch taalgebruik, juristen staan er bekend om. De laatste jaren wordt ervoor gepleit teksten voor leken toegankelijker te maken, zoals Ewoud Hondius schrijft in zijn column 'Jip en Janneke'.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2016

Vluchtelingen, vele muren en hekken, en erg veel prikkeldraad

In Oost-Europa lopen vluchtelingen op tegen hekken, muren en prikkeldraadversperringen. Gelukkig klinkt er vanuit Luxemburg kritiek. Dat smaakt naar meer, aldus Marjoleine Zieck in deze column.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi oktober 2016

De eerste vijftig …

Ewoud Hondius werkt 50 jaar in rijksdienst. Een mooi moment voor een terugblik!
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Studie, carrière, vaardigheden

Ars Aequi oktober 2016

‘Rio’ en het Olympisch vluchtelingenteam

Marjoleine Zieck schrijft in deze column over he tOlympische vluchtelingenteam.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi september 2016

Brexit

De Brexit roept tal van juridische vragen op. Een aantal ervan kwam aan bod in een themanummer van de German Law Journal. Ewoud Hondius licht er in deze column een paar uit.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi september 2016

Allesbehalve komkommertijd

Door alle gebeurtenissen deze zomer – o.a. Brexit, Nice, Turkije en de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten – raakte in de media de 'vluchtelingencrisis wat op de achtergrond. Dit betekent echter niet dat de problemen zijn opgelost.

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi juni 2016

Ranking the stars: de rating van raadsheren

Ewoud Hondius schrijft over de ranking van buitenlandse raadsheren en vraagt zich af of we dat in Nederland niet ook eens moeten doen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2016

71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen

Marjoleine Zieck schrijft over de 71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

De Ruf naar de beste universiteit

De Bucerius Law School in Hamburg is in korte tijd een van de beste van Duitsland geworden. Ewoud Hondius vertelt hoe het zo gekomen is.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

5 mei en de dood van Alice, Singapore 1946

Marjolein Zieck vertelt als onderdeel van living history en in het licht van de 5 mei-herdenking over de uitzonderlijke repatriëring van haar vader na de Tweede Wereldoorlog.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2016

Scripties & werkstukken: vijftien do’s en don’ts

Ewoud Hondius formuleert op basis van zijn eigen ervaring enige tips voor de afronding van scripties, voor zowel studenten als begeleiders.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi april 2016

Eén miljoen Belgische vluchtelingen: een manifest gastvrijer overheid in 1914

In het najaar van 1914 ontving Nederland 1 miljoen Belgische vluchtelingen die de Duitse inval ontvluchtten. Dat is op zich een groot aantal, maar zeker ook als dit wordt gerelateerd aan de toenmalige omvang van de Nederlandse bevolking: 6,3 miljoen inwoners. Twee vragen dringen zich op: hoe werd de opvang toen geregeld? En: hoe gastvrij was Nederland toen?
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Vluchtelingenrecht Vreemdelingenrecht

Ars Aequi maart 2016

Nederlands recht uit den vreemde

Maken wij in Nederland voldoende gebruik van wat buitenlandse juristen ons over Nederlands recht te zeggen hebben? Ewoud Hondius meent van niet. 
 

Opinie Column

Metajuridica Rechtsvergelijking

Ars Aequi maart 2016

Tijd voor een steak

De Verenigde Staten nodigen structureel vluchtelingen uit om zich in het land te vestigen, sterker nog, de VS is hét hervestigingsland bij uitstek. Marjoleine Zieck vertelt hoe deze vluchtelingen opgevangen worden.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Ars Aequi februari 2016

Basic trust in het strafrecht

Op 1 oktober 2015 vond een symposium plaats ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut te Utrecht. Ewoud Hondius doet verslag.
 

Opinie Column

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2016

Pakistan en de grenzen van het vluchtelingenrecht

Meer dan de helft van alle vluchtelingen in de wereld bevindt zich in een ‘protracted refugee situation’; ze bevinden zich al minstens vijf jaar, en soms zelf decennia in ballingschap. Marjoleine Zieck belicht de problemen rondom de opvang van vluchtelingen.
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi januari 2016

Vluchtelingen, universiteiten en hogescholen

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de initiatieven van universiteiten en hogescholen om vluchtelingen te ondersteunen en onderwijzen.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Studie, carrière, vaardigheden Mensenrechten Onderwijs

Ars Aequi januari 2016

De huidige vluchtelingencrisis: déjà vu

In haar eerste column voor Ars Aequi legt Marjoleine Zieck een aantal vragen voor aan prof. Menachem Rosensaft (Columbia/Cornell) over de vluchtelingencrisis nu en parallellen met de Duits-Joodse vluchtelingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Ars Aequi december 2015

Een schop kun je krijgen

Op zoek naar een leuk juridisch geschenk voor de feestdagen? Ewoud Hondius heeft een goede tip.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi december 2015

Re: Sumption, the law and women

"Gedachtenwisselingen tussen professoren gaan nog wel eens via e-mail, zeker als collega’s zich in andere landen bevinden. Hier een stukje naar aanleiding van een recente uitlating van Engelse Supreme Court-rechter Jonathan Sumption. Dezelfde thema’s zijn ook voor Nederland interessant en geven wellicht stof tot nadenken bij de kerstboom of een goed debat tijdens het kerstdiner…"
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2015

Trots op Nederlands recht?

Kunnen Nederlanders net zo trots zijn op hun recht als de Amerikanen op het Amerikaanse of de Duitsers op het Duitse? Volgens Ewoud Hondius moet er dan eerst nog wel het een en ander veranderen, bijvoorbeeld in het schadevergoedingsrecht.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Burgerlijk recht

Ars Aequi november 2015

Webcolleges 3.0

In Vanessa Maks column van deze maand staat de volgende vraag centraal: hoe kunnen universiteiten optimaal gebruik maken van digitalisering in het onderwijs?
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi oktober 2015

Let’s go back to Aristotle, nothing’s happened in A.D.

Veel van wat als modern wordt gepresenteerd was in feite al een eeuw – of zelfs eeuwen – geleden bekend, zo stelt Ewoud Hondius in deze column.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi oktober 2015

Ter lering ende vermaak

Recht en literatuur zijn nauw met elkaar verbonden. In deze column legt Vanessa Mak uit waarom. Inclusief leestips!
 

Opinie Column

Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden

Ars Aequi september 2015

Zesentwintig uur onderwijs: antwoord aan mijn broer

Wat doet een docent eigenlijk de hele dag?” Ewoud Hondius geeft het antwoord
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2015

Brandblussen

Deze maand schrijft Vanessa Mak over de zaak van mevrouw Froukje Faber. Haar auto vloog enkele maanden na aankoop in brand op de snelweg, en hiervoor stelt zij het autobedrijf waar zij de auto kocht aansprakelijk. De zaak heeft inmiddels ook het HvJ EU beziggehouden. 
 

Opinie Column

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi juni 2015

Ruzies onder professoren – deel I

In deze column wil Ewoud Hondius enkele Oude Ruzies onder professoren oprakelen.

 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2015

Summertime, and the living is easy…

In deze column schrijft Vanessa Mak over de spanningen tussen – met name – de zwarte en blanke bevolking van de Verenigde Staten, spanningen waar het Amerikaanse rechtssysteem zich in veel gevallen geen raad mee weet.

 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi mei 2015

De toekomst van het juridisch onderwijs

Hoe ziet de toekomst van de rechtenstuidie eruit? Meer hulpwetenschappen of meer positief recht? Ewoud Hondius pleit voor een combinatie van die twee.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi mei 2015

Lost in the Fine Print

Leest u de algemene voorwaarden iedere keer als u als consument een online overeenkomst afsluit? Waarschijnlijk niet, en u bent niet de enige. Vanessa Mak vertelt ons over de bescherming die in Europa en in de Verenigde Staten geboden wordt tegen oneerlijke bedingen in de kleine lettertjes.
 

Opinie Column

Consumentenrecht

Ars Aequi april 2015

Zeven talen voor de Nederlandse jurist

Ewoud Hondius houdt in deze column een pleidooi voor een standaardpakket van zeven talen die iedere jurist in meer of mindere mate zou moeten beheersen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2015

Big Yellow Taxi

Ook in New York probeert de taxidienst voet aan de grond te krijgen. Betekent dat het einde van de wereldberoemde gele taxi?

Opinie Column

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtseconomie

Ars Aequi maart 2015

Zomertijd

Eind maart gaat de zomertijd weer in. Over de rompslomp en de regels die daarmee gemoeid zijn schrijft Ewoud Hondius.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi maart 2015

Smoke Gets In Your Eyes

In het touwtrekken tussen de tabaksindustrie en de Amerikaanse overheid over het plaatsen van afschrikwekkende afbeeldingen op sigarettenpakjes is het – zeker voor Nederlanders en andere Europeanen – opmerkelijk dat het Amerikaanse recht zaken afdoet op basis van het recht op de vrijheid van meningsuiting.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Ars Aequi februari 2015

Recht en tijd

Ewoud Hondius schrijft over recht en tijd, ter inspiratie voor een werkstuk of scriptie.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi februari 2015

As honest as the day is long – of toch niet?

In common law-systemen is de goede trouw een vreemd verschijnsel. In het Canadese recht lijkt daar nu verandering in te komen, aldus Vanessa Mak.
 

Opinie Column

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Common Law Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2015

Raadkamergeheimpjes

In de Verenigde Staten klappen law clerks soms uit de school over hun Justices. Is het denkbaar dat hier een medewerker van het WB dat ook doet? Ewoud Hondius schrijft erover.

Opinie Column

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi januari 2015

Sweet Home Alabama voor Amerikaans kiesrecht

Vanuit New York schrijft prof. Vanessa Mak in 2015 iedere maand een column voor Ars Aequi. Haar eerste column gaat over de Amerikaanse mid-term verkiezingen en de rol van het Supreme Court in deze en andere verkiezingen de afgelopen jaren.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Niet-Nederlands recht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi december 2014

Starbucks en het sociale geweten van een universiteit

Op één van de in het zuiden gelegen Nederlandse universiteiten werd de komst van een Starbucks met gejubel ontvangen. Maar of de Amerikaanse koffieketen dat enthousiasme verdient, is volgens Ewoud Hondius nog maar de vraag.

Opinie Column

Algemeen juridisch Mensenrechten

Ars Aequi december 2014

Ik had...

Hoe ziet het ideale werkcollege eruit? Wat kan een docent doen om zo'n college te verbeteren, en welke houding van een student is dodelijk voor zijn ontwikkeling? Roel Schutgens schrijft erover in zijn laatste column voor Ars Aequi.

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi november 2014

Recht voor in de schoen

Ewoud Hondius heeft voor onze lezers een lijst gemaakt met mooie (juridische) boeken voor in de schoen.

Opinie Column

Ars Aequi november 2014

Mein Kampf en de condictio ob turpem causam

Jelle Jansen onderzoekt in deze column de (on)mogelijkheden tot revindicatie na een verboden prestatie.

Opinie Column

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2014

Recht echt interdisciplinair

De interdisciplinariteit van het recht is een opkomend thema, dat in Nederland vooralsnog vooral beperkt is tot enkele disciplines als law & economics en recht & literatuur. Ewoud Hondius kijkt dan ook voor inspiratie naar twee ambitieuze Duitse interdisciplinaire onderzoeken.

Opinie Column

Rechtstheorie Rechtsvergelijking

Ars Aequi oktober 2014

Over slappe verhalen en een sterk vermoeden

Rechter-plaatsvervanger Roel Schutgens pleit in deze column voor bondige beroepschriften met alleen kansrijke argumenten en zo min mogelijk ‘ruis’. 

Opinie Column

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi september 2014

Recht als koopwaar: 'How much is that lawsuit in the window?'

De Verenigde Staten lopen vaak voorop met nieuwe ontwikkelingen in het recht, maar een nieuwe ‘trend’, waarbij rechtsvorderingen verhandelbaar worden gemaakt, valt niet bij iedereen in de smaak.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Common Law Niet-Nederlands recht Rechtspleging

Ars Aequi september 2014

Augustus

Deze column over de 2000 jaar geleden overleden keizer Augustus had Jelle Jansen eigenlijk beter niet kunnen schrijven.

Opinie Column Opiniërend artikel

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi juni 2014

KLM: onze nationale trots?

Ewoud Hondius vraagt zich af of KLM nog wel onze nationale trots waard is na recente rechtszaken om schadevergoeding bij vertraging en de aanwezigheid van TCP in de cabinelucht van sommige van haar vliegtuigen.

Opinie Column

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi juni 2014

Verschoolsing

Verschoolsing is heel afschuwelijks, aldus studenten en collega’s van Roel Schutgens. Maar is dat echt wel zo? Of hebben zelfs intrinsiek gemotiveerde studenten soms ook nog een stok achter de deur nodig?

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi mei 2014

Over oesters, parels en schatvinding

Stel: je zit in een restaurant, eet een oester en vindt zo een parel. Van wie is die parel dan? Van jou, van degene die de rekening betaalt, of misschien van de restauranthouder? Jelle Jansen bekijkt de verschillende mogelijkheden.

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi mei 2014

Groningen beeft – tijd voor een constitutioneel hof

Ewoud Hondius pleit voor de instelling van een Grondwettelijk Hof, en gebruikt de compensatie voor de gedupeerden van aardbevingen in Groningen als voorbeeld waarom zo’n Hof nodig is.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi april 2014

Hondenleed – dobbelen om Milo

Als baasjes gaan scheiden, wie krijgt dan de hond? Erom dobbelen of een muntje opgooien? Ewoud Hondius heeft een beter voorstel, in het belang van de hond.

Opinie Column

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi april 2014

Symboolpolitiek!

Symboolpolitiek is verwerpelijk! Of toch niet? Roel Schutgens belicht in deze column verschillende kanten van symboolpolitiek.

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi maart 2014

Recht en architectuur

Recht en architectuur hebben wat met elkaar, zo stelt Ewoud Hondius in deze column.

Opinie Column

Ars Aequi maart 2014

Oscar Pistorius en het Romeinse recht

Oscar Pistorius schoot in 2013 zijn geliefde dood, naar eigen zeggen omdat hij haar aanzag voor een dief. Deze maand staat hij daarvoor terecht, mogelijk met de hoop dat de Romeinsrechtelijke wortels van het Zuid-Afrikaanse recht hem uitkomst zullen bieden. Dat deze hoop waarschijnlijk ijdel is legt Jelle Jansen uit in deze column.

Opinie Column

Burgerlijk recht Metajuridica Strafrecht en criminologie Romeins recht Strafrecht

Ars Aequi februari 2014

Lichte zeden en cultuur

Wat hebben paaldanseressen en belastingrecht met elkaar te maken? Ewoud Hondius vertelt het ons.

Opinie Column

Belastingrecht

Ars Aequi februari 2014

Academische Contrareformatie?

Zijn (rechts)wetenschappers links? En gaan wetenschap en politieke overtuigingen wel samen? Roel Schutgens schrijft erover in deze column.

Opinie Column

Ars Aequi januari 2014

Professors strike back

Altijd al wel eens je professor willen recenseren? In de Verenigde Staten is daar al een site voor: RateMyProfessors.com. Maar pas wel op: Professors Strike Back!
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi januari 2014

Over lijken gaan

Wat is de goederenrechtelijke status van een lijk en onderdelen die daaruit gehaald (kunnen) worden, zoals gouden tanden en pacemakers? Jelle Jansen verdiept zich in deze zaken.

Opinie Column

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2013

Het recht geïllustreerd aan de hand van oude auto’s

Ewoud Hondius vertelt over zijn eerste auto’s, die niet geheel zonder gebreken waren. 

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi december 2013

Tentameninterpretatie

In deze column vraagt Roel Schutgens zich af wat een redelijke tentameninterpretatie is. De beroemde Haviltexformule biedt hierbij uitkomst.

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2013

Onder Schotse professoren

In deze column over recht en literatuur richt Ewoud Hondius zijn blik op Schotland, waar niet alleen colleges over recht en literatuur wordt gegeven, maar waar juridische hoogleraren zelf romans schrijven en tevens doelwit zijn van romanschrijvers. Van beide geeft hij een voorbeeld.

Opinie Column

Ars Aequi november 2013

Paspoorten, rijbewijzen en res publicae

De Nederlandse Staat is eigenaar van de door hem uitgegeven paspoorten en rijbewijzen. Het is de vraag wat de goederenrechtelijke gevolgen zijn van deze wettelijke bepalingen. Voor het antwoord zoekt Jelle Jansen in het Romeinse recht.

Opinie Column

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi oktober 2013

Balzac en het recht

Ewoud Hondius schrijft over de beroemde Franse schrijver Honoré de Balzac, die – dankzij de rol die het recht in zijn romans speelt – ook onder Nederlandse juristen de nodige aanhangers heeft.

Opinie Column

Ars Aequi oktober 2013

Tussen webles en kopieermachien

Ouderwetse hoorcolleges, hebben ze nog wel zin? Zeker wel, vindt Roel Schutgens. Als was het alleen maar om de prachtige herinneringen die je eraan overhoudt.

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs