Rubriek Annotaties en nieuwe wetgeving

Vrijwel elke maand wordt er in het maandblad ruimte gereserveerd voor Annotaties en Nieuwe wetgeving. Onderstaande de meest recente Annotaties en Nieuwe wetgeving.

Ars Aequi september 2018

De handelingsonbevoegdheid van artikel 3:43 BW

HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428, RvdW 2018/362 (AA Accountants BV/O. BV)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2018

Boedelschulden, bij de curator in te dienen vorderingen en niet verifieerbare vorderingen

HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil (Bahamas)/Jongepier q.q.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi september 2018

Moet degene ten laste van wie conservatoir beslag is gelegd bekend zijn met de aanhangigheid van de hoofdzaak?

HR 25 mei 2018, ECLI:​NL:​HR:​2018:​773, RvdW 2018/627

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi september 2018

Gevolgen van het Achmea-arrest voor de praktijk van de investeringsarbitrage binnen de EU

Hof van Justitie EU (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:​EU:​C:​2018:​158 (Slowakije/Achmea), Ars Aequi 2018, p. 527-532, m.nt. P.J. Slot (AA20180527)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Arbitrage & Mediation Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi juni 2018

List en bedrog bij de verjaringstermijn en de klachtplicht uit artikel 7:23 BW

HR 17 november 2017, ECLI:​NL:​HR:​2017:​2902, NJ 2017/438 (MBS/Prowi)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht

Ars Aequi juni 2018

Een ruime uitleg van een beperkte aansprakelijkheid voor financiële toezichthouders

HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:309 (De Stichting GSFS Pension Fund e.a./De Nederlandsche Bank N.V.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi juni 2018

ZED+ BV: magische metamorfose van samenwerkings-BV in quasi-beurs-NV

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5049 (ZED+ BV); (mrs. Makkink, Broekhuijsen-Molenaar, Wolfs, raadsheren, en Boumeester en Tiemstra, raden)
Ernstig ontwrichte samenwerking tussen buitenlandse partners in Nederlandse holding-BV. Geen gerichte herstel- of exit-actie, maar voortzetting ruzie in een enquêteprocedure. OK zet in lange reeks steeds verder ingrijpende voorzieningen het persoonsgebonden karakter van de BV terzijde en beveelt materialiter een finale afwikkeling waarbij de partners buitenspel staan, maar een van hen daarbij als bieder direct betrokken blijft.

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2018

Externe bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 6:162 BW en de eis van een persoonlijk ernstig verwijt

De Hoge Raad trekt lijnen (door)

HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470 (X./TMF Management (BVI)) (mrs. E.J. Numann, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh).
Financieel recht. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 6:162 BW). Vervolg op HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1979, NJ 2011/8. Invloed collegiale verantwoordelijkheid van bestuurders (art. 2:9 BW) op persoonlijk ernstig verwijt als bestuurder. Betekenis van schending van normen van financieel recht (art. 3 en 7 (oud) Wte 1995).

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2018

Informatie over het recht op rechtsbijstand voor niet-aangehouden verdachten

HR 20 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:368
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2018

Italiaanse btw-fraude leidt tot dialoog over voorrang van het EU-recht

HvJ EU 5 december 2017, C-42/17, ECLI:EU:C:2017:936 (M.A.S. en M.B. oftewel Taricco II)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2018

Achmea

HvJ EU (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 (Slowakije t. Achmea BV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi mei 2018

Handelen voor eigen rekening en beleggingsdienstverlening volgens MiFID I & II

HvJ EU 22 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:209 (Agnieška Anisimovienė e.a. tegen bankas ‘Snoras’ AB, in liquidation e.a.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi mei 2018

De openbaarmaking van wetenschappelijke onderzoeksgegevens

ABRvS 31 januari 2018, ECLI:​NL:​RVS:​2018:​321 (Raad van bestuur NWO/Bureau Jansen en Janssen) (mrs. C.J. Borman, A.B.M. Hent, D.J.C. van den Broek)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi mei 2018

Schweppes of import-Schweppes: het beeld van één enkel globaal merk

HvJ EU 20 december 2017, C-291/16, ECLI:​EU:​C:​2017:​990 (Schweppes/Red Paralela)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2018

Implementatiewet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

Op 12 januari 2018 is de wet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in het Staatsblad verschenen (Stb. 2018, 2). Met deze wet wordt de Europese richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd. De wet treedt per 1 juli 2018 in werking en wordt in dit artikel besproken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi april 2018

Eenheid in verscheidenheid? Tenuitvoerlegging van een Zwitserse arbitrale uitspraak voorzien van een Nederlands exequatur in Curaçao?

Hoge Raad 8 december 2017, ECLI:​NL:​HR:​2017:​3104 (Sonera Holding B.V./Çukurova Holding A.S.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi april 2018

Een historische uitspraak over gaswinning?

ABRvS 15 november 2017, ECLI:​NL:​RVS:​2017:​3156
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi april 2018

Hoe een belastingmaatregel tegelijkertijd discriminatoir en niet-discriminatoir kan zijn: over ‘grensoverschrijdende’, ‘zusjes-’ en ‘papillon-fiscale-eenheden’ in de vennootschapsbelasting

Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3128
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Belastingrecht

Ars Aequi maart 2018

Het ontstaansmoment van een vordering bij ‘onderhanden werk’

HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2901, RvdW 2017/1196 (Famed BV/Kreikamp q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2018

Doorbraak van aansprakelijkheid en onderkapitalisatie bij het gebruik van special purpose vehicles

Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast/G4 Beheer)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi maart 2018

Veehouderij en wonen, een gezonde combinatie? Over de rol van endotoxinen bij planologische besluitvorming

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3435, zaaknr. 201703581/1/R2 (mrs. W.D.M. van Diepenbeek, J. Hoekstra, G. van der Wiel)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi februari 2018

Geneuzel of van fundamenteel belang? Het lot van uitspraken (mede) gewezen door een rechter die nog niet of niet meer in functie is

HR 18 november 2016, ECLI:​NL:​HR:​2016:​2607 (Meavita), HR 6 oktober 2017, ECLI:​NL:​HR:​2017:​2561 (Moeder/Raad voor de Kinderbescherming en vader) alsmede Gerechtshof Amsterdam 9 mei 2017, ECLI:​NL:​GHAMS:​2017:​1759 en 30 mei 2017, ECLI:​NL:​GHAMS:​2017:​1928
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi februari 2018

Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

Hof van Justitie EU (Grote Kamer) 14 november 2017, ECLI:​EU:​C:​2017:​862, C-165/16 (Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi januari 2018

Verbindend (vennootschaps)recht

Een analyse vanwege HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2444, RvdW 2017/978, NJ 2017/395, m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2017/285, m.nt. J.M. Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2017/149, m.nt. Chr.M. Stokkermans, JIN 2017/192 m.nt. M. Poelsema (Stichting Participanten Warmond/Lexence) (mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders, G. de Groot, M.V. Polak en C.E. du Perron)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi januari 2018

De ontbinding ontleed

Over de betekenis van de verplichte Kamerontbinding van art. 137 Gw in de huidige grondwetspraktijk

"AARvS 29 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 32334, 11. 
Uw annotator staatsrecht neemt ditmaal de vrijheid om geen jurisprudentie te annoteren, maar een zeer interessant advies dat de Afdeling Advisering van de Raad van State uitbracht over de correcte toepassing van de herzieningsprocedure voor de Grondwet. De Tweede Kamer vroeg de Afdeling om dit advies in het kader van de behandeling van het ‘voorstel-Halsema’ dat strekte tot wijziging van artikel 120 Gw."
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi januari 2018

Eendaadse samenloop en voortgezette handeling

HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, ECLI:NL:HR:2017:1112, ECLI:NL:HR:2017:1113, ECLI:NL:HR:2017:1114, ECLI:NL:HR:2017:1115
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi december 2017

Europees insolventierecht en het belang daarvan voor de Nederlandse pre-pack-praktijk

HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489 (Federatie Nederlandse Vakvereniging/Smallsteps BV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi december 2017

Het aanwezigheidsrecht in strafzaken

EHRM 14 februari 2017, 30749/12 (Hokkeling t. Nederland)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafrecht

Ars Aequi december 2017

Rosneft: de rol van de nationale rechter in het EU buitenlands en veiligheidsbeleid

HvJ EU 28 maart 2017, C-414/11, ECLI:EU:C:2017:236 (The Queen, op verzoek van: PJSC Rosneft Oil Company, voorheen Rosneft Oil Company OJSC, tegen Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2017

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De drie juridische beroepsgroepen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders kennen verschillende regelingen voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak en het ten laste brengen van deze kosten aan de beroepsgroep zelf of de algemene middelen. Met de inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen op 1 januari 2018 wordt dit verschil opgeheven. In deze bijdrage wordt de achterliggende reden voor aanpassing van de beroepswetten beschreven en wordt aangegeven hoe de kosten met ingang van 1 januari 2018 ten laste van de beroepsgroepen worden gebracht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur Beroep Tuchtrecht

Ars Aequi november 2017

Verkrijgingstitel bij verdeling

Hoge Raad 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2274 (mrs. C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, G. de Groot en T.H. Tanja-van den Broek; A-G mr. E.B. Rank-Berenschot)
Op de grens van huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en hiervan deel uitmakende nalatenschap. Woning verkregen door man deels uit nalatenschap van zijn vader (zonder uitsluitingsclausule) en deels uit verdeling met zijn moeder (met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule van de schuld aan moeder uit overbedeling). Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap van de man? Betekenis van artikel 3:186 lid 2 BW. 
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Erfrecht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi november 2017

Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW? Anders de Hoge Raad

Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/Curatoren c.s.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi november 2017

Afdrachtregeling SP: het einde in zicht?

Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:843, AB 2017/161, m.nt. G. Boogaard & J. Uzman, NJF 2017/146
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi november 2017

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 is de algehele gemeenschap van goederen niet langer het basisstelsel waarin stellen trouwen als zij geen huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt. Vanwege een initiatiefwet van de Tweede Kamer wordt het basisstelsel gewijzigd in een beperkte gemeenschap van goederen. In dit artikel worden de totstandkoming en achtergrond van de nieuwe wet uiteengezet en wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2018 in werking treden.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi oktober 2017

Regres van de hoofdelijk aansprakelijke WAM-verzekeraar

Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:694 (hoofdelijkheid; regres WAM-verzekeraar op mede-aansprakelijke)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2017

Geen verklaring voor recht voor wie al over een executoriale titel beschikt

Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1061
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi oktober 2017

Oneerlijke contractsbedingen in verband met hypothecaire uitwinning en gezag van gewijsde

HvJ EU 26 januari 2017, C-421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco Primus SA/Gutiérrez García)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi oktober 2017

Nederlandse wapenhandelaar aansprakelijk gesteld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1760 (Kouwenhoven; verwijzing door Hoge Raad)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht Internationaal en Europees strafrecht

Ars Aequi oktober 2017

Implementatie van de Europese richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

De EU-richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten is geïmplementeerd in het Wetboek van Strafvordering en in het Besluit slachtoffers van strafbare feiten. In dit artikel wordt eerst in het kort de ontwikkeling geschetst van de positie van het slachtoffer in het Nederlandse strafprocesrecht, die voorafging aan de implementatie van de Europese richtlijn ten aanzien van slachtoffers. Vervolgens wordt ingegaan op de onderwerpen uit de richtlijn die zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en de keuzes die bij de implementatie zijn gemaakt. Er worden twee onderwerpen uitgelicht die vragen oproepen over de manier waarop richtlijnbepalingen het beste kunnen worden ingepast in de Nederlandse wetgeving. Deze onderwerpen zijn ten eerste de definities van slachtoffer en nabestaande en ten tweede de individuele beoordeling van slachtoffers en de hieraan verbonden bijzondere beschermingsmaatregelen. Tot slot worden actuele wetgevingstrajecten genoemd waarin de positie van het slachtoffer aan bod komt. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafprocesrecht

Ars Aequi september 2017

De moeilijke verhouding tussen het Nederlandse recht en de trust

HR 23 juni 2017, ECLI:​NL:​HR:​2017:​1139 (Stichting beheer derdengelden advocatuur NautaDutilh/Ontvanger)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi september 2017

AkzoNobel

Bestuursautonomie in beurs-NV: behoud stand-alone-strategie en afwijzing overnamevoorstel

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1965 (Elliott International L.P. Kanaaleilanden e.a./AKZO Nobel NV, belanghebbende beleggers en PPG, USA) (mrs. Makkink, Den Boer en Tillema, raden Van der Meer en Ten Have) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi september 2017

Equality of arms en de medische deskundige in de bestuursrechtspraak

CRvB 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 en ABRvS 30 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1674
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi september 2017

Onderzoek in een smartphone

Zoeken naar een redelijke verhouding tussen privacybescherming en werkbare opsporing

Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584, 588 en 592
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi september 2017

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi juni 2017

Een vierluik over onbevoegde vertegenwoordiging

HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hodenius), HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:143, RvdW 2017/260 (Aventura); HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:144, NJ 2017/79 (Van der Vrande/Van de Laar) en HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:150, NJ 2017/80 (J/K) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht

Ars Aequi juni 2017

Schadevergoeding bij verkrijging door verjaring

HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309, RvdW 2017/298
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2017

Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen

HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275 (Kampschöer/Le Roux)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2017

Oplichting nader beschouwd

Hoge Raad 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2889, NJ 2017/157, m.nt. N. Keijzer
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2017

Verwarring en verwatering bij sieraden

Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi juni 2017

Selectieve belastingmaatregelen

HvJ EU (Grote Kamer) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:981, gevoegde zaken C-20/15 P (Commissie v World Duty Free Group (voordien Autogrill España SA)) en C-21/15 P (Commissie v Banco Santander SA en Santusa Holding SL); vernietiging van de arresten van het Gerecht EU van 7 november 2014, T-219/10 en T-399/11
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi mei 2017

Beschikken over voorwaardelijke eigendom

HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290 (Rabobank/Reuser)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi mei 2017

Europees goederenrecht en het belang daarvan voor het Nederlandse pandrecht op vorderingen

HvJ EU 10 november 2016, ECLI:EU:C:2016:851 (Private Equity Insurance Group SIA/Swedbank AS)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi mei 2017

Het arrest United Video Properties en de nieuwe indicatietarieven in IE-zaken

HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (United Video Properties/Telenet)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2017

Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Ars Aequi mei 2017

De implementatie van de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Op 26 november 2014 is de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht vastgesteld (hierna: de richtlijn). De richtlijn bevat regels over schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie. Bij de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht op 10 februari 2017 is de richtlijn omgezet in nationaal recht. In deze bijdrage worden de voornaamste veranderingen besproken die de implementatiewet heeft teweeggebracht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Ars Aequi april 2017

Het is toch anders dan gedacht: executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurende stuitende werking

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2222 (Pegroam/mr. X) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi april 2017

Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in idem-rechtspraak

ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi april 2017

Particuliere geharmoniseerde normen: het HvJ EU gunt zichzelf rechtsmacht

HvJ EU 27 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:821 (James Elliott Construction v Irish Asphalt)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi april 2017

De toegang tot een raadsman bij het politieverhoor

Op 1 maart 2017 zijn drie nieuwe regelingen over de toegang tot een raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. In dit artikel worden deze regelingen besproken. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten Strafrecht

Ars Aequi maart 2017

Herplanten is geen aanplanten

Het grensgebied tussen een ruime uitleg van een bestuursbevoegdheid en het verbod van détournement de pouvoir

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3175, zaaknr. 201507681/1/A1 (mrs. R. van der Spoel, J. Kramer en G.M.H. Hoogvliet)
Wabo art. 2.2 lid 2 onder g; Awb art. 5:4, art. 5:6 en art. 5:32; Gemeentewet art. 125 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi maart 2017

Oneerlijke contractsbedingen en de gevolgen van hun niet-verbindendheid

HvJ EU 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:980, gevoegde zaken C-154/15, C-307/15 en C-308/15,  (Gutiérrez Naranjo e.a./Cajasur Banco SAU e.a.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi maart 2017

De wet consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

De wet Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening voorziet in een herschikking van regels die tevoren over allerlei verschillende stukken wetgeving waren verspreid. Door die regels samen te brengen in twee veel overzichtelijker titels van Boek 7 worden die regels eenvoudiger en makkelijker toe te passen. Dat is van belang zowel voor een goede bescherming van de consument als voor de belangen van het bedrijfsleven. Een kort overzicht van de inhoud van de nieuwe wet kan dit verduidelijken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi februari 2017

Concern governance en de rol van de COR

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3966 (COR NS/NS Groep NV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi februari 2017

Levenslang in de ban?

Hoge Raad 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi februari 2017

Absoluut ondeugdelijke poging gerelativeerd

Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2017

Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter

HvJ EU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:520, C-414/11  (Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi februari 2017

Een nieuwe loot aan de stam: de strafbaarstelling van ‘eenvoudig’ witwassen

Op 1 januari 2017 zijn de nieuwe artikelen 420bis.1 en 420quater.1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) in werking getreden. In deze artikelen wordt het zogenoemde ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ strafbaar gesteld. De aanleiding voor deze nieuwe witwasbepalingen vormde de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin een ‘kwalificatie-uitsluitingsgrond’ bij het witwassen van uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen werd geïntroduceerd. In deze bijdrage wordt onder andere ingegaan op de betreffende jurisprudentie en de inhoud van de bepalingen. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi januari 2017

Doorgeschoven kartelschade: schadeberekening of voordeelstoerekening?

Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483, RvdW 2016/950 (TenneT Tso BV en Saranne BV/ABB BV en ABB Ltd)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2017

Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning: de (on)rechtmatigheid van de louter beschrijvende, verwarringwekkende domeinnaam

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi januari 2017

Nieuwe wetgeving ter bestrijding van faillissementsfraude

De aanpak van faillissementsfraude staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Op 1 juli 2016 zijn twee wetten in werking getreden die beide zien op verbetering van de mogelijkheden om faillissementsfraude te bestrijden. Het gaat om de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (Stb. 2016, 154) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Stb. 2016, 153). In deze bijdrage gaan de auteurs nader in op de inhoud van en aanleiding voor deze nieuwe wetgeving. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Strafrecht en criminologie Faillissementsrecht Ondernemingsrecht Strafrecht

Ars Aequi december 2016

Eén voor allen en allen voor één: individuele versus collectieve handhaving van het consumentenrecht in het IPR

HvJ EU (Derde kamer) 28 juli 2016, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon EU Sàrl; verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing); Conclusie A-G H. Saugmandsgaard ØE van 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:388
In dit arrest hakt het Hof van Justitie EU een aantal knopen door met betrekking tot de bescherming van consumentenbelangen in het internationaal privaatrecht. De verhouding tussen individuele en collectieve handhaving wordt uitgewerkt, terwijl de consument een nadere bescherming krijgt tegen misleidende formuleringen van rechtskeuzes in algemene voorwaarden. Tenslotte wordt ook de vraag naar de verhouding tussen de algemene IPR regelingen en de privacy richtlijn aan de orde gesteld. Het antwoord op die laatste vraag is helaas voor meerdere uitleg vatbaar. 
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi december 2016

Nucleaire ontwapening en internationaal recht: Internationaal Gerechtshof weigert zijn rechtsmacht vast te stellen

Internationaal Gerechtshof 5 oktober 2016, nummers 2016/29 (zaak tegen India), 2016/30 (zaak tegen Pakistan), en 2016/31 (zaak tegen Verenigd Koninkrijk); Republiek der Marshalleilanden v. India, Pakistan en Verenigd Koninkrijk.
Verplichtingen betreffende de onderhandelingen met betrekking tot de beëindiging van de nucleaire wapenwedloop en nucleaire ontwapening.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2016

Modernisering van procesrecht in civiele zaken en bestuurszaken: de rechter gaat digitaal!

De digitalisering van de rechtspraak leidt tot wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht. In deze bijdrage worden de wijzigingen op hooflijnen besproken. Daarnaast komen ook de bepalingen die betrekking hebben op het elektronisch verkeer met de rechter en de gefaseerde inwerkingtreding aan bod.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Metajuridica Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht Burgerlijk procesrecht Rechtspleging

Ars Aequi november 2016

Producties in een vreemde taal en het aanbod tot getuigenbewijs: iets nieuws en iets vertrouwds

HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 (Kublik/Brandenburg)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi november 2016

Dreiging met executie van een vonnis: onrechtmatigheid en eigen schuld

HR 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:542, NJ 2016/189 (Oyster Pond) (mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders; A-G Vlas)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2016

Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie

Geïnspireerd door HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199 (Rabobank/Verdonk q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi november 2016

Het Europees effectiviteitsbeginsel effectief omzeild?

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213 (FortisEffect e.a./Staat der Nederlanden)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi november 2016

Liever een goede buur dan een verre vriend

Burengeruzie onder de sluier van het publiekrechtelijke bouwrecht

ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195, nr. 201502506/1/A1; (mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen)
Wabo art. 2.1 lid 1 onder a; Besluit omgevingsrecht, bijlage II, art. 2 onderdeel 12
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi november 2016

Hyperlinken naar illegale bron

HvJ EU 8 september 2016, C‑160/15, ECLI:EU:C:2016:644 (GS Media / Sanoma, Playboy & Britt Dekker)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi november 2016

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet bevat een tweetal wijzigingen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het privévermogen van erfgenamen beter wordt beschermd tegen eventuele schulden van de erflater. De eerste wijziging is een verduidelijking en daarmee tevens een beperking van het aantal gedragingen dat leidt tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met als gevolg dat erfgenamen met hun eigen vermogen aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Daarnaast is een uitzonderingsclausule opgenomen voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en vervolgens worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater. Erfgenamen kunnen dan een beroep doen op de uitzonderingsclausule, zodat zij niet langer met hun eigen vermogen hoeven in te staan voor deze schuld. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze twee wijzigingen in het erfrecht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Erfrecht

Ars Aequi oktober 2016

De curator met tunnelvisie

Rb. Rotterdam 18 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4166 (X/curator)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi oktober 2016

Het onderbouwen van een veroordeling met behulp van internet

Gezichtspunten voor het gebruiken van internetinformatie als een feit van algemene bekendheid

Hoge Raad 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249, m.nt. P.A.M. Mevis
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi oktober 2016

A license to sue

HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71; IEPT20160204 (Hassan v Breiding) (mrs. C. Toader, A. Prechal en E. Jarašiūnas (rapporteur); conclusie A-G M. Wathelet) en HvJ EU 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468; IEPT 20160622 (Thomas Philipps v Grune Welle) (mrs. C. Toader, A. Rosas, en E. Jarašiūnas (rapporteur))
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi oktober 2016

Nationale rechterlijke toetsing van VN-sanctiemaatregelen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21 juni 2016, 5809/08 (Al-Dulimi en Montana Management, Inc. tegen Zwitserland)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi oktober 2016

De Algemene verordening gegevensbescherming

Op 27 april 2016 werd in Brussel de Algemene verordening gegevensbescherming vastgesteld. De verordening komt in de plaats van de nu nog geldende EU-privacyrichtlijn. De verordening vormt samen met een richtlijn voor de gegevensbescherming op het gebied van de opsporing, de vervolging en de strafrechtstoepassing de algehele herziening van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie. Over dit pakket onderhandelden het Europees Parlement en de Raad ruim vier jaar. Deze bijdrage blijft beperkt tot de verordening. Enkele hoofdlijnen worden besproken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Informatierecht Internationaal en Europees privaatrecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi september 2016

Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier

HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

De rangorde van boedelschulden bij onrechtmatige inning van een verpande vordering en de fundamenten van ons vermogensrecht

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199, JOR 2016/83 m.nt. S.C.J.J. Kortmann, NJ 2016/187 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Rabobank/Verdonk q.q.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

Huishoudelijke hulp in de Wmo 2015: bureaucratic rationality versus rechtszekerheid

CRvB 18 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1402, AB 2016/202 m.nt. C.W.C.A. Bruggeman (onder AB 2016/204), RSV 2016/106 m.nt. H.E. van Rooij & C.W.C.A. Bruggeman (onder RSV 2016/108)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi september 2016

Internationale strafrechtspraak: de zaak Karadžić

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 24 maart 2016, zaak IT-95-5/18-T (Prosecutor v. Radovan Karadžić)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafrecht

Ars Aequi september 2016

Disclosed but not claimed is disclaimed

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer v Sandoz) (mrs. E.J. Numann, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders en M.V. Polak; conclusie A-G G.R.B. van Peursem)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi september 2016

De verhouding tussen twee Europese ‘remedies’: lidstaataansprakelijkheid en ambtshalve toepassing van de richtlijn oneerlijke bedingen

HvJ EU 28 juli 2016, C-168/15, ECLI:​EU:​C:​2016:​602 (Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR en Pohotovosť s.r.o.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi september 2016

Uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers, nabestaanden en andere spreekgerechtigden in het strafproces

De Wet van 14 april 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden is op 1 juli 2016 in werking getreden. De uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers staat in deze bijdrage centraal. 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi juni 2016

Diefstal en groepsaansprakelijkheid

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914, AV&S 2016, p. 49, NJ 2016/194 (Criminele organisatie en artikel 6:166 BW)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2016

Statusvoorlichting: het geven van informatie over de afstamming van het kind

HR 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452 (mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, G. Snijders en T.H. Tanja-van den Broek; A-G mr. E.M. Wesseling-van Gent)
Personen- en familierecht. Omgang tussen bekende spermadonor en kind. Mocht het hof beslissen dat de ouders, alvorens verdere omgang plaatsvindt, het kind moeten vertellen dat de man zijn biologische vader is (statusvoorlichting)? Ouderlijk gezag en omgang (art. 1:247 en 377a BW), privéleven (art. 8 EVRM), recht op afstammingsinformatie (art. 7 en 8 IVRK).

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi juni 2016

Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover

HvJ EU 1 maart 2016, ECLI:EU:C:2016:127, gevoegde zaken C-443/14 en C-444/14 (Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2016

Intrekken en wegwezen: hoe ver mag de Europese Commissie gaan?

HvJ EU 14 april 2015, zaak C-409/13 ECLI:EU:C:2015:217 (Raad van de Europese Unie tegen Europese Commissie (Macrofinanciële bijstand aan derdelanden))

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi mei 2016

Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement

HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236, RvdW 2016/279 (Lindorff BV/Nazier)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi mei 2016

Gemiste vakantie en een lesje staatsrecht van de Hoge Raad

HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2723

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi mei 2016

De judiciële lus: alleen voor kleine of ook grote ongelukken?

CRvB 5 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:289, TAR 2015/65 (Risicovolle hellingbaan) (mrs. R. Kooper, J.J.A. Kooijman, H.A.A.G. Vermeulen)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi mei 2016

De ene neus is de andere niet

Over de deskundigheid van een omgevingsrechtelijke toezichthouder

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412, nr. 201401555/1/A4, JOM 2015/459

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordeningsrecht