Encyclopedie van de rechtswetenschap

In de reeks Encyclopedie van de rechtswetenschap verschijnen titels die primair geschreven zijn voor eerstejaars rechtenstudenten en voor anderen die op een inleidend niveau kennis willen nemen van het Nederlandse recht.

In deze monografieën worden de kenmerken van de rechtswetenschap besproken en handvatten aangereikt voor het in kaart brengen van het Nederlandse recht.

De persoon in het recht

R.J.B. Bergamin

Kenmerken van recht

P.W Brouwer

Rechtsbronnen en rechtssysteem

E. Poortinga

Rechtspleging

A.F.M. Brenninkmeijer

Rechtsvinding

J.A. Pontier

Rechtswetenschap

F.B.M. Kunneman