Constitutionele klassiekers

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Voor een goed begrip van het Nederlandse staatsrecht is kennis van constitutionele voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet onontbeerlijk.

De Unie van Utrecht en het Plakkaat van Verlatinge gaven vorm aan de Republiek. De Magna Carta, de Constitution van de Verenigde Staten en de Franse Declaration des droits de l'homme et du citoyen markeren belangrijke momenten in de ontwikkeling van het rechtsstatelijke denken. En het EVRM en het EG-verdrag stellen wezenlijke randvoorwaarden aan het handelen van de Nederlandse staat.

In deze bundel zijn deze en andere constitutionele klassiekers bijeengebracht en voorzien van annotaties die de historische en maatschappelijke context en het belang van de teksten voor het huidige Nederlandse staatsrecht toelichten.

Inhoudsopgave

Inleiding
 

 1. Corpus iuris civilis
 2. Magna Carta (1215-)
 3. Unie van Utrecht (1579)
 4. Plakkaat van Verlatinge (1581)
 5. Declaration of Independence (1776)    
 6. Constitution of the United States of America (1787-)    
 7. Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen (1789)
 8. Staatsregeling voor het Bataafsche volk (1798)
 9. Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1814-)
 10. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949-)    
 11. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950-)    
 12. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (1954-)    
 13. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (1957-) en Verdrag betreffende de Europese Unie (1992-)
   

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie