Voorwaardelijke verbintenissen

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Soort uitgave: 

  ISBN: 9789069168883

  1e druk 2017

  Verschijningsdatum: 12-06-2017

  Pagina's: 94

  Voorwaardelijke verbintenissen

  Omschrijving

  Het gebruik van voorwaardelijke verbintenissen is voor de rechtspraktijk van grote relevantie. Door middel van het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen kunnen contractspartijen vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval zich een bepaalde situatie zal gaan voordoen. Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van evenwichtigere contractuele relaties. Daarnaast worden voorwaarden ook vaak gebruikt als voorbehoud in onderhandelingssituaties (bijvoorbeeld: het sluiten van een overeenkomst onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad van commissarissen). Deze thema’s staan centraal in dit cahier, waarbij ook een aantal sterk verwante rechtsfiguren en leerstukken die bij het gebruik van voorbehouden in de praktijk een rol spelen, de revue passeren, zoals bijvoorbeeld de voorovereenkomst en het leerstuk van de potestatieve voorwaarde. Daarmee vormt dit cahier zowel een goede inleiding in deze materie voor de rechtenstudent als een praktische ondersteuning voor de praktijkjurist.

  Inhoudsopgave

  Hoofdstuk 1 – Inleiding
  1.1    Toepassingsgebied in de praktijk
  1.2    Inbedding in de wet
  1.2.1    De basis; art. 3:38 BW
  1.2.2    De term ‘voorwaarde’

  Hoofdstuk 2 – De kenmerken van voorwaardelijke verbintenissen
  2.1    De basis; art. 6:21 BW
  2.2    Het vereiste van (subjectieve en objectieve) onzekerheid en toekomstigheid nader belicht
  2.3    Hoe onzeker moet onzeker zijn?

  Hoofdstuk 3 – Enkele bijzondere typen voorwaarden
  3.1    Inleiding
  3.2    De onvermijdelijke voorwaarde
  3.3    De onmogelijke voorwaarde
  3.4    De onzedelijke voorwaarde
  3.5    De wil van contractspartijen (of één van hen) als voorwaarde
  3.6    De voorwaarde waarvan het intreden leidt tot een andere rechtshandeling
  (de voorovereenkomst)
  3.7    De wil van een derde als voorwaarde
  3.7.1    Inleiding
  3.7.2    De vrijheid van de goedkeurende derde
  3.7.3    Redelijkheid en billijkheid na uitleg
  3.7.4    Het belang van de positie van de goedkeurende derde
  3.8    Samenvattend

  Hoofdstuk 4 – De rechtsgevolgen van het (niet-)intreden van een voorwaarde
  4.1    Inleiding
  4.2    Belangrijkste rechtsgevolg: de werking van de verbintenis
  4.3    Redelijkheid en billijkheid bij het (niet-)intreden van de voorwaarde;
  art. 6:23 BW    34
  4.4    De gevolgen van het (niet-)intreden van de voorwaarde; art. 6:24 BW
  4.5    De (niet-)vervulling van de opschortende voorwaarde en voordien verrichte
  prestaties; art. 6:25 BW    38
  4.6    Andere rechtsgevolgen; art. 6:26 BW

  Hoofdstuk 5 – Opschortend of ontbindend? Enkele bewijsrechtelijke aspecten

  5.1    Inleiding
  5.2    Stelplicht en bewijslast bij voorwaardelijke overeenkomsten
  5.3    Stelplicht en bewijslast
  5.4    Opschortend of ontbindend? Nogmaals stelplicht en bewijslast
      
  Hoofdstuk 6 – Enkele bijzondere rechtsgevolgen en goederenrechtelijk effect

  6.1    Inleiding
  6.2    De obligatoire gevolgen
  6.3    Goederenrechtelijk effect

  Hoofdstuk 7 – Drie bijzondere, aanverwante overeenkomsten
  7.1    Inleiding
  7.2    De overeenkomst onder tijdsbepaling
  7.3    De voorovereenkomst
  7.4    Vormvereisten

  Hoofdstuk 8 – Samenvattend
  8.1    Inleiding
  8.2    Hoofdstuk 1
  8.3    Hoofdstuk 2
  8.4    Hoofdstuk 3
  8.5    Hoofdstuk 4
  8.6    Hoofdstuk 5
  8.7    Hoofdstuk 6
  8.8    Hoofdstuk 7

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie