De Europese staatssteunregels 2017

Een handreiking voor het benutten van de beleidskansen

  • (red.)
  • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Om de beleidskansen van de Europese staatssteunregels optimaal te benutten moeten overheden bij het uitwerken van financiële  transacties met of ten behoeve van ondernemingen, zoals subsidie­veror­deningen, achtereenvolgens de volgende vragen beantwoorden:
1.    Wat is staatssteun?
2.    Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?
3.    Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld?
4.    Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt?

Aan de hand van deze vragen zijn de Europese staatssteunregels op basis van art. 107 VWEU in deze bundel ingedeeld, zodat overheden duidelijk kunnen zien naar welke regels zij bij de beantwoording van de vraag moeten kijken. Deze gewone staatssteunregels worden in dit boek duidelijk onderscheiden  van de staatssteunregels voor DAEB. Voor landbouwsteun en vervoersteun gelden ook afzonderlijke regels. Omdat overheden bij het maken van steunmaatregelen vaak te maken kunnen hebben met een combinatie van gewone steun en landbouwsteun, zijn de vrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden niet gescheiden opgenomen. Dat is wel het geval met de staatssteunregels voor vervoer.

Inhoudsopgave

1. De staatssteunregels als beleidskansen voor overheden
1.1 Het Europees toezicht op staatssteun en de beleidskansen voor decentrale overheden en de rijksoverheid

2. Relevante Verdragsartikelen
2.1 Verdrag betreffende de Europese Unie
2.2 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

3. Procedurele regelgeving
3.1 Verordening (EU) 2015/1589 van 13 juli 2015
3.2 Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde soorten staatssteun
3.3 Bekendmaking van de Commissie over terugvordering van staatssteun

4. Wat is staatssteun?
4.1 Mededeling van de Commissie betreffende het begrip ‘staatssteun’ in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU

5. Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?
A. Garanties
5.1 Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties
5.2 Rectificatie van de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties
B. Referentie en disconteringspercentages
5.3 Mededeling van de Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld

6. Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld?
6.1 De machtigingsverordening (EU) 2015/1588 van 13 juli 2015
6.2 De Algemene groepsvrijstellingsverordening 651/2014 (PbEU 2014, L 187/1)
6.3 De de-minimisvrijstellingsverordening 1407/2013
6.4 De vrijstellingsverordening 702/2014 voor steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden
6.5. De de-minimisvrijstellingsverordening 1408/2013 voor primaire landbouwbedrijven

7. Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt?
7.1 Mededeling van de Commissie over criteria voor de beoordeling van verenigbaarheid met de interne markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (PbEU 2014, C 188/02)
7.2 Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020. PbEU 2013, C 209/01
7.3 Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van 2014. PbEU 2014, C198/01
7.4 Richtsnoeren inzake staatssteun voor risicofinancierings­investeringen van 2014. PbEU 2014, C19/04
7.5 Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020. PbEU 2014, C200/01
7.6 Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden van 2014. PbEU 2014, C249/01
7.7 Richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020. PbEU 2014, C204/01
7.8 Mededeling van de Commissie betreffende staatssteun voor films en andere audiovisuele werken van 2013 (PbEU C 332/01)

8. Staatssteun en vervoer
A. Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg
8.1 PSO-Verordening (EG) nr. 1370/2007, PbEU 2007, L 315/01
8.2 Interpretatieve richtsnoeren bij Verordening (EG) nr. 1370/2007, PbEU 2014, C 92/01
B. Luchthavens en luchtvaart
8.3 Richtsnoeren voor financiering van luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven, PbEU 2005, C 312/1
8.4 Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, PbEU 2014, C 99/03
C. Maritieme sector
8.5 Richtsnoeren voor staatssteun voor scheepsmanagementbedrijven, PbEU 2009, C 132/06
8.6 Richtsnoeren voor staatssteun ter aanvulling van de communautaire financiering voor de totstandbrenging van snelwegen op zee, PbEU 2008, C 317/08
8.7 Richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer, PbEU 2004, C 13/03

9. Staatssteun en DAEB
9.1 Algemene Mededeling over de toepassing van staatssteunregels voor DAEB (PbEU 2012, C 8/02)
A. Voorkomen dat staatssteun moet worden aangemeld
9.2 Vijstellingsverordening voor DAEB de-minimissteun (PbEU 2012 L 114/8)
9.3 Het Vrijstellingsbesluit van 2012 voor DAEB-steun (PbEU 2012 L 7/3)
B. Zorgen voor snelle goedkeuring door de Commissie
9.4 De Kaderregeling van 2012 voor aan te melden DAEB-steun (PbEU 2012, C 8/03)
9.5 Mededeling van de Commissie voor de toepassing van de staatssteun­regels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken van 2013
9.6 Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de regels inzake staatssteun op de publieke omroep van 2009 (PbEU 2009, C 257/1)

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie