Intellectuele-eigendomsrecht 2016-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069168678

1e druk 2016

Verschijningsdatum: 08-12-2016

Pagina's: 232

Intellectuele-eigendomsrecht 2016-2018

Omschrijving

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 november 2016.

Inhoudsopgave

 • Auteurswet
 • Besluit reprografisch verveelvoudigen
 • Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht
 • Wet op de naburige rechten
 • Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
 • Databankenwet
 • Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
 • Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden
 • Handelsnaamwet
 • Rijksoctrooiwet 1995
 • Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
 • Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
 • Besluit bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
 • Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – Titel 15

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie