• Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

The electronic version of Onderzoeksvaardigheden – Research skills is only available in Dutch.

In de fase van het bachelor afstudeerwerk is gebleken dat studenten veel problemen ondervinden bij het formuleren van een onderzoeksvraag, het opzetten en het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van het bachelor afstudeerwerk. Dit boek
Onderzoeksvaardigheden biedt bachelor studenten een leidraad voor het verrichten van onderzoek in alle juridische bachelorvakken, maar kan ook houvast bieden bij het schrijven van een masterscriptie. Het boek is daarnaast ook geschikt voor buitenlandse studenten of voor Engelstalige scripties want het bevat zowel de Nederlandse Onderzoeksvaardigheden als de Engelse vertaling daarvan Research skills.


Het boek bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk I bevat informatie over de verschillende soorten rechtswetenschappelijk onderzoek, alsmede een lijst van alle onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor het schrijven van een rechtswetenschappelijk verslag. Hoofdstuk II bevat de kern van het boek, namelijk de instructie zelf. Het hoofdstuk is opgesplitst in zes fases:

Fase 1: Onderzoek voorbereiden
Fase 2: Materiaal verzamelen
Fase 3: Materiaal beoordelen
Fase 4: Onderzoeksverslag structureren
Fase 5: Argumentatie opbouwen
Fase 6: Onderzoek rapporteren

Iedere fase heeft zijn eigen kleur die verwijst naar een overzichtelijke stappenplan en is voorzien van voorbeelden, tips en hints.

De criteria waarop onderzoeksverslagen worden beoordeeld zijn in Hoofdstuk III opgenomen. Door kruisverwijzingen worden de instructie en de beoordelingscriteria aan elkaar gekoppeld. Hoofdstuk IV tenslotte bevat twee voorbeelden van feedbackformulieren.

Inhoudsopgave


Gebruikershandleiding

HOOFDSTUK I: RECHTSWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

1. Recht en maatschappij en de veelheid van onderwerpen
2. Verschillende soorten rechtswetenschappelijk onderzoek
2.1. Praktijkgericht onderzoek
2.2. Rechtsvergelijkend onderzoek
2.3. Rechtspolitiek onderzoek
2.4. Rechtsfilosofisch onderzoek
2.5. Rechtshistorisch onderzoek
2.6. Rechtssociologisch onderzoek
3. Rechtswetenschappelijke onderzoeksvaardigheden
4. Lijst van onderzoeksvaardigheden
 

HOOFDSTUK II: ONDERZOEKSINSTRUCTIE

Fase 1: Onderzoek voorbereiden
1. Inleiding
2. Onderwerp vinden
3. Onderwerp en afbakening
4. Van onderwerp naar onderzoeksvraag
5. Soorten onderzoeksvragen

5.1. Beschrijvende vragen
5.2. Vergelijkende vragen
5.3. Evaluerende vragen
5.4. Verklarende vragen
5.5. Ontwerp vragen
5.6. Voorspellende vragen
6. Eisen aan een onderzoeksvraag

7. Selecterende werking van je onderzoeksvraag
8. Deelvragen

8.1. Doel van deelvragen
8.2. Voorbeelden van mogelijke bijhorende deelvragen

9. Methode van onderzoek
10. Planmatige stappen

10.1. Voorlopige inhoudsopgave
10.2. Tijdsplan
10.3. Onderzoeksplan

11. Model voor onderzoeksplan

Fase 2: Materiaal verzamelen
1. Inleiding
2. Verschillende soorten bronnen
3. Zoekplan, zoektermen en zoekstrategie
4. Aanvang van het daadwerkelijke bronnenonderzoek

Fase 3: Materiaal beoordelen
1. Selecteren van bruikbare bronnen
2. Gezaghebbendheid van de bronnen
3. Rechtswetenschappelijk en ander wetenschappelijk onderzoek
4. Leesadviezen

Fase 4: Onderzoeksverslag structureren
1. De structuur van een onderzoeksverslag
2. Inleiding

2.1. ‘Waarom’: aanleiding en context
2.2. ‘Wat’: onderzoeksvraag en deelvragen
2.3. ‘Hoe’: structuur en methodologie

3. Middenstuk
4. Afsluiting

Fase 5: Argumentatie opbouwen
1. Inleiding
2. Analyseren van argumenten

2.1. Voldoende argumentatie
2.2. Relevante argumentatie
2.3. Overtuigende argumentatie
2.4. Drogredenen
2.5. Autoriteitsargumenten
3. Structureren van argumenten

4. Eigen inbreng en informatie van anderen

Fase 6: Onderzoek rapporteren
1. Inleiding
2. De lezers: publiekskenmerken
3. De vorm: mondeling presenteren
4. De vorm: schriftelijk presenteren

4.1. Inleiding
4.2. Inhoud
4.3. Vorm en lay-out
4.4. Taal en stijl
4.5. Herlezen
5. Bronvermelding
5.1. Waarom moeten bronnen worden vermeld?
5.2. Parafraseren
5.3. Samenvatten
5.4. Citeren
5.5. Vermelding van bronnen
5.6. Literatuurlijst
6. Plagiaat

7. Zelfreflectie

HOOFDSTUK III: BEOORDELING

1. Inleiding
2. De onderzoeksvraag

2.1. Expliciet
2.2. Precies
2.3.  Afgebakend
2.4. Haalbaar
2.5. Verankerd
2.6. Relevant en origineel
2.7. Functioneel
3. Vakinhoud

4. Inhoudelijke ordening

4.1. Inleiding
4.2. Middenstuk
4.3. Afsluiting
5. Argumentatie
5.1. Logisch
5.2. Controleerbaar
5.3. Valide
5.4. Betrouwbaar
5.5. Adequaat
6. Stijl en vorm
6.1. Objectief
6.2. Precies
6.3. Logisch
6.4. Zorgvuldig
6.5. Helder
6.6. Vormgeving
 

HOOFDSTUK IV: FEEDBACK

1. Belang van feedback
2. Verschillen bachelor afstudeerwerk en masterscriptie
3. Eisen met betrekking tot de onderzoeksvraag
4. Eisen met betrekking tot vakinhoudelijke kennis
5. Eisen met betrekking tot zelfstandigheid
6. Standaard beoordelingsformulier
7. Uitgebreid beoordelingsformulier

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie