Recht en slecht

Beginselen van een algemene rechtsleer

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels. 

  `Algemene rechtsleer krijgt bij het juridisch onderwijs, niet alleen in Nederland, naar verhouding weinig aandacht. Blijkbaar wordt het inpompen van snel verouderde kennis van wetgeving en jurisprudentie over het algemeen belangrijker gevonden dan het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels. Die structuur vormt naar mijn opvatting bij uitstek het object van onderzoek in wat kan doorgaan voor een algemene rechtsleer. Als er meer bij wordt betrokken, is er geen duidelijke afgrenzing met rechtsfilosofie en met rechtssociologie. Vandaar de opzet - en de tamelijk bescheiden omvang - van dit inleidende werkje.’

  Uit het Lectori salutem! in recht en slecht


   

  Inhoudsopgave

  Hoofdstuk 1 -  Inleiding
  1.1 Object van onderzoek
  1.2 Kenmerken van recht
  1.3 Terminologie
  1.4 Rechtsnormen en rechtsregels
  1.5 Rechtsbe­ginse­len
  1.6 Wettelijke voorschriften
  1.7 Definities en parafrasen
   
  Hoofdstuk 2 - Rechtsvoorstelling
  2.1 Maatstaven van recht
  2.2 Rechtsgezag
  2.3 Rechtsbronnen
  2.4 Geschreven en ongeschreven recht
  2.5 Geldend recht en ius constituendum
   
  Hoofdstuk 3 - Grondbegrippen
  3.1 Rechtstaal en begripsvor­ming
  3.2 Schade en belang
  3.3 Handelen en nalaten
  3.4 Oorzaak en gevolg
  3.5 Toerekening en schuld
  3.6 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  3.7 Natuurlijke en rechtspersonen
   
  Hoofdstuk 4 - Recht en feit
  4.1 Feit en norm
  4.2 Ficties
  4.3 Rechtsfeit en rechtshandeling
  4.4 Vaststelling van feiten
  4.5 Kwalificatie van feiten
   
  Hoofdstuk 5 - Logica
  5.1 Aristotelische logica
  5.2 Geformaliseerde logica
  5.3 Tekens en formules
  5.4 Axioma's en bewijzen
  5.5 Functoren
  5.6 Logische systemen
  5.7 Deontische logica
   
  Hoofdstuk 6 - Uitleg van regels
  6.1 Grammaticale uitleg
  6.2 Historische uitleg
  6.3 Systematische uitleg
  6.4 Teleologische uitleg
  6.5 Analoge toepassing
   
  Hoofdstuk 7 - Werking van rechtsregels
  7.1 Geldig­heid en werking
  7.2 Toepasselijkheid en werking
  7.3 Werking in de tijd
  7.4 Werking in de ruimte
  7.5 Werking naar subject en object
   
  Hoofdstuk 8 - Regulering
  8.1 Overzicht
  8.2 Imperatieve regels
  8.3 Toestemmende regels
  8.4 Machtigende regels
  8.5 Waarborgende regels
  8.6 Indirecte regels
  8.7 Techniek van regulering
   
  Hoofdstuk 9 - Rechten en aanspraken
  9.1 Rechten in het algemeen
  9.2 Grondrech­ten
  9.3 Verkregen rechten
  9.4 Aanspraken
  9.5 Verwerving en verlies
   
  Hoofdstuk 10 - Bevoegdheden
  10.1 Aard en omvang­
  10.2 Verlening en ontne­ming
  10.3 Vertegen­woor­diging en man­daat
  10.4 Delegatie
  10.5 Beoorde­lings­vrij­heid
  10.6 Beleidsvrijheid
  10.7 Beoordelings- en beleidsregels
   
  Hoofdstuk 11 - Rechtshandhaving
  11.1 Vormen van handhaving
  11.2 Preventief optreden
  11.3 Repressief optreden
  11.4 Reparatoire sancties
  11.5 Retributieve sancties
   
  Hoofdstuk 12 - Afsluiting
  12.1 Rangorde van rechtsregels
  12.2 Samenloop van rechtsregels
  12.3 Samenhang van rechtsregels
  12.4 Normconflicten
  12.5 Identificatie van rechtsstelsels
  12.6 Structuur van rechtsstelsels
  12.7 Losse eindjes
   
  Opgaven
   
  Antwoordmodellen
   
  Summary

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie