Capita Strafrecht

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  Capita Strafrecht bevat een thematische inleiding in het strafrecht. Het boek is bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.
   
  Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Anderzijds worden actuele ontwikkelingen als de grote stromen strafzaken die moeten worden afgedaan, de OM-strafbeschikking, de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de nieuwe rol van de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek, veranderingen in het denken over strafrecht en straf, wijzigingen in het sanctiestelsel, noodzaak en vorm van rechterlijke controle en andere thema’s aan de orde gesteld. Van deze thema’s wordt telkens de invloed op de systematiek van de regeling van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematische aanpak maakt Capita strafrecht duidelijk welke, onderling zeer verschillende vragen, strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen.
   
  Naar vorm, opzet en inhoud beoogt Capita strafrecht om, aansluitend aan contactonderwijs, strafrechtelijke thema’s toegankelijk te maken. Daarmee wordt geprobeerd de afstand te verkleinen tussen het contactonderwijs en het steeds ingewikkelder wordende systeem van het strafrecht. Juist die afstand doet zich in de studie op inleidend niveau in toenemende mate voelen. De nadruk ligt telkens op een uitvoerig opgezette bespreking van hetgeen aan bepaalde thema’s essentieel is. Naar een uitputtende behandeling is daarbij niet gestreefd. Gepoogd is thema’s toegankelijk te maken, zonder af te doen aan de eis van toegewijde studie die ook reeds aan de beginnende student mag worden gesteld. Traditionele strafrechtelijke begrippen ontbreken daarbij niet. Ter aanvulling en relativering compareren in de tekst instanties, personen en voorwerpen als ridderorden, een toga van ‘dof grein’, notaris Niekerk uit Godfried Bomans’ Pieter Bas, dhr. Damocles en zijn zwaard, de Amerikaanse vice-president, Pilatus en Sinterklaas.
   

  Inhoudsopgave

  Introductie  
   
  Eerste oriëntatie 
   
  Hoofdstuk 1 - Bronnen en onderscheidingen
  Hoofdstuk 2 - De organen van de strafrechtspleging, hun organisatie en hun taken
  Hoofdstuk 3 - De fasen in het strafproces
   
  Strafrechtelijke rechtshandhaving 
   
  Hoofdstuk 4 -  De eigen aard van de strafrechtelijke
  Hoofdstuk 5 - Rechtsbescherming door legaliteit en codificatie
   
  Formeel strafrecht: Strafprocesrecht 
   
  Blokintroductie Strafprocesrecht  
  Hoofdstuk 6 - Algemene beschouwingen over strafprocesrecht
  Hoofdstuk 7 - Systematiek van de bevoegdheden van politie en justitie ter opsporing
  Hoofdstuk 8 - Dwangmiddelen en opsporingsmethoden
  Hoofdstuk 9 - Het voorbereidend onderzoek in strafzaken
  Hoofdstuk 10 - Vervolgbaarheid en vervolgingsbeslissing
  Hoofdstuk 11 - Het onderzoek ter terechtzitting
  Hoofdstuk 12 - Na het onderzoek ter terechtzitting: beraadslaging en beslissing; het vonnis
  Hoofdstuk 13 - Rechterlijke controle en rechtsmiddelen
  Hoofdstuk 14 - Differentiatie in de afdoening van (grote stromen) strafzaken
   
  Materieel strafrecht 
   
  Blokintroductie Materieel strafrecht  
  Hoofdstuk 15 - Algemene beschouwingen over materieel strafrecht
  Hoofdstuk 16 - De structuur van het strafbare feit
  Hoofdstuk 17 - Inperking van strafbaarheid: strafuitsluitingsgronden
  Hoofdstuk 18 -Uitbreiding van strafbaarheid: poging, voorbereiding en deelneming
   
  Het strafrechtelijk sanctiestelsel 
   
  Hoofdstuk 19 - Het strafrechtelijk sanctiestelsel
   
  Slotbeschouwing  
  Trefwoordenregister  
  Jurisprudentieregister  
   

  Recensies

  Reactie van Selena op 02-04-2013 20:27:01

  Heel duidelijk, maar ook ontiegelijk veel spelfouten waar je een beetje omheen moet lezen, maar wel heel irritant leest.

  Schrijf een recensie