Ars Aequi december 2012

Ik ben er, dus ik ben strafbaar

De Nederlandse Grondwet opent met ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ De plannen van het nieuwe kabinet om mensen die illegaal in ons land zijn te bestraffen, zijn volgens Wouter Veraart dan ook een merkwaardige poging om het eerste artikel van de Grondwet te amenderen.

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi november 2012

Vastberaden en onbarmhartig

Wouter veraart schrijft waarom hij koude rillingen krijgt van de dwingende oproep tot aanpakken in samenhang met de niet minder dwingende oproep om geen (enkel) medeleven te tonen met mensen die de strafwet overtreden in de VVD-verkiezingsleuzen ‘Niet doorschuiven, maar aanpakken’ en ‘Meeleven met slachtoffers, niet met daders’.

Opinie Column

Ars Aequi oktober 2012

Tradities in tijden van nu.nl

Op grond van het onlangs voor Nederland in werking getreden UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003) dient Nederland een lijst op te stellen van de meest waardevolle tradities op haar grondgebied. Wouter Veraart vraagt zich af welke tradities Nederland straks zal voordragen bij Unesco als de kenmerkende tradities die tot ‘ons’ immateriële erfgoed behoren.

Opinie Column

Ars Aequi september 2012

Besnijdenis in komkommertijd

Is religieuze jongensbesnijdenis toegestaan of strafbaar? Wouter Veraart schrijft erover in zijn septembercolumn.

Opinie Column

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2012

Geketend herdenken

Op 4 mei verbood de Zutphense rechtbank in een kortgedingvonnis de gemeente Bronckhorst mee te werken aan de herdenking van Duitse soldaten in Vorden. Naar aanleiding van deze uitspraak vraagt Wouter Veraart zich af in hoeverre het wenselijk is om de wijze waarop wij op lokaal en nationaal niveau aan Dodenherdenking gestalte wensen te geven juridisch aan banden te leggen.

Opinie Column

Ars Aequi mei 2012

Necrologie van een gedoogconstructie

De gedoogconstructie van CDA, VVD en PVV is ter ziele. Geldt hetzelfde voor de gedogende houding van Mark Rutte ten opzichte van het discriminerende meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen?

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi april 2012

Gombrowicz en de kevers

Wouter Veraart schrijft in deze column over een passage uit het dagboek van de Poolse auteur Witold Gombrowicz, waarin deze verslag doet van een vreemd voorval op een Argentijns strand. De passage zou verplichte literatuur voor iedere rechtenstudent moeten zijn.

Opinie Column

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi maart 2012

Het buigen van de Hoge Raad in de oorlog

In deze column  gaat Wouter Veraart in op de toespraak van president van de Hoge Raad Geert Corstens waarin deze de slappe houding van de Hoge Raad in de Tweede Wereldoorlog hekelt en spijt betuigt.

Opinie Column

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi februari 2012

Leeg en sober: land zonder preambule

De afgelopen jaren hebben juristen zich gebogen over de vraag of de Nederlandse Grondwet moet worden voorzien van een preambule. Wouter Veraart is niet onder de indruk van enkele van de argumenten tegen het invoeren van een preambule.

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi januari 2012

Het liberalisme van Mark Rutte en de Kop van Jut

Wouter Veraart vertelt het verhaal van moordenaar Hendrik Jut en zijn advocaat, de latere minister-president P.W.A. Cort van der Linden, en gaat dan over tot een vergelijking tussen Cort van der Linden en de huidige premier Rutte, met name hoe zij omgaan met volkse sentimenten.

Opinie Column

Metajuridica Rechtsgeschiedenis