Ars Aequi november 2014

Mein Kampf en de condictio ob turpem causam

Jelle Jansen onderzoekt in deze column de (on)mogelijkheden tot revindicatie na een verboden prestatie.

Opinie Column

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2014

Augustus

Deze column over de 2000 jaar geleden overleden keizer Augustus had Jelle Jansen eigenlijk beter niet kunnen schrijven.

Opinie Column Opiniërend artikel

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi mei 2014

Over oesters, parels en schatvinding

Stel: je zit in een restaurant, eet een oester en vindt zo een parel. Van wie is die parel dan? Van jou, van degene die de rekening betaalt, of misschien van de restauranthouder? Jelle Jansen bekijkt de verschillende mogelijkheden.

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi maart 2014

Oscar Pistorius en het Romeinse recht

Oscar Pistorius schoot in 2013 zijn geliefde dood, naar eigen zeggen omdat hij haar aanzag voor een dief. Deze maand staat hij daarvoor terecht, mogelijk met de hoop dat de Romeinsrechtelijke wortels van het Zuid-Afrikaanse recht hem uitkomst zullen bieden. Dat deze hoop waarschijnlijk ijdel is legt Jelle Jansen uit in deze column.

Opinie Column

Burgerlijk recht Metajuridica Strafrecht en criminologie Romeins recht Strafrecht

Ars Aequi januari 2014

Over lijken gaan

Wat is de goederenrechtelijke status van een lijk en onderdelen die daaruit gehaald (kunnen) worden, zoals gouden tanden en pacemakers? Jelle Jansen verdiept zich in deze zaken.

Opinie Column

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2013

Paspoorten, rijbewijzen en res publicae

De Nederlandse Staat is eigenaar van de door hem uitgegeven paspoorten en rijbewijzen. Het is de vraag wat de goederenrechtelijke gevolgen zijn van deze wettelijke bepalingen. Voor het antwoord zoekt Jelle Jansen in het Romeinse recht.

Opinie Column

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi september 2013

Voortvluchtige slaven en lege bierflesjes

Wat hebben voortvluchtige slaven uit het oude Rome en lege bierflesjes uit het heden met elkaar gemeen? Jelle Jansen legt het uit in deze column.

Opinie Column

Burgerlijk recht Metajuridica Romeins recht

Ars Aequi mei 2013

Damnatio memoriae in Moskou

Naar aanleiding van een Russisch strafproces tegen een dode schrijft Jelle Jansen over de bron van inspiratie hiervoor: het Romeinse recht.

Opinie Column

Metajuridica Strafrecht en criminologie Romeins recht Strafprocesrecht

Ars Aequi maart 2013

Gezonken golfballen

Wie is de eigenaar van golfballen die in het water zijn beland bij een potje golf? Mogen ze door eenieder worden opgedoken en verkocht? Jelle Jansen gaat hierop in in zijn column ‘Gezonken golfballen’.

Opinie Column

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2013

Schuldige dieren

Jelle Jansen schrijft over artikel 3:2a BW, op grond waarvan dieren geen zaken (meer) zijn. Hij kijkt hierbij naar de toekomst en het verleden van dieren in het recht.

Opinie Column

Burgerlijk recht