VAR Studiemiddag: Responsief bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte

15-06-2018 14.00 - 17.00

Utrechts centrum voor de Kunsten Domplein 4 Utrecht

Hoe zou het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming het best tegemoet kunnen komen aan de privatisering, individualisering en decentralisering van het publieke domein? Is het tijd de grondbegrippen van het bestuursrecht grondig te herzien, of is het juist zaak vast te houden aan klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen?

Als resultaat van een interdisciplinaire expertmeeting naar aanleiding van die vraag verschijnt in mei een special issue van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht over de toekomst van het bestuursrecht, geredigeerd door Lukas van den Berge en Jurgen Goossens (EUR) en met bijdragen van Rob Widdershoven (UU/RvS), Ben Schueler (UU/RvS), André Verburg (UU/RvS), Bert Marseille (RUG), Jurgen de Poorter (TiU), Roel de Lange (EUR), Frank van Ommeren (VU), Ron van Male (CRvB), Sandra van Heukelom (Pels Rijcken), Gijsbert Vonk (RUG), Joke de Wit (EUR), Gijs van Oenen (EUR), Eline Linthorst (EUR), Erie Tanja (UU), Tamar de Waal (EUR).

Op vrijdagmiddag 15 juni zetten zij het debat graag met u voort. Hoe zou het best vorm kunnen worden gegeven aan een ‘responsief bestuursrecht’ dat enerzijds tegemoetkomt aan de horizontalisering en fragmentarisering van de publieke ruimte, maar anderzijds voldoende recht blijft doen aan de klassiek-rechtsstatelijke waarden waarop het bestuursrecht van oudsher is gefundeerd?

Kosten

Gratis voor studentleden, andere leden € 75, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘studiemiddag 15 juni 2018’. U ontvangt geen factuur.

Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Meer informatie over de sprekers en aanmeldinghttp://verenigingbestuursrecht.nl/activiteiten/studiemiddag/