Congres: ‘De Eerste evaluatie Jeugdwet juridisch belicht’

28-06-2018 9.30 - 16.45

Kamerlingh Onnes Gebouw Steenschuur 25 2311 ES Leiden

Op donderdag 28 juni 2018 organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden een juridisch congres naar aanleiding van de Eerste evaluatie Jeugdwet. Op deze dag zullen de juridische uitkomsten van de wetsevaluatie Jeugdwet nader worden toegelicht, zal op deze uitkomsten worden gereflecteerd en worden nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen van geconstateerde knelpunten in de Jeugdwet of de uitvoering daarvan. Dit congres beoogt aan de hand van de onderzoeksbevindingen en input van actoren uit de praktijk de actuele ontwikkelingen omtrent de jeugdhulp in Nederland – in de nieuwe wetgeving (Jeugdwet), beleid en praktijk – tegen het licht te houden en verder te brengen.

In de ochtend zal prof. dr. ir. Roland Friele de belangrijkste bevindingen van de evaluatie weergeven, waarna door de juridische onderzoekers die betrokken waren bij de wetsevaluatie (prof. mr. drs. Mariëlle Bruning, mr. Renske de Boer, mr. dr. Michiel van Emmerik en mr. dr. Geerten Boogaard), de belangrijkste juridische bevindingen zullen worden toegelicht. Mr. dr. Quirine Eijkman, dr. Ingrid Leijten LLM en prof. mr. dr. Solke Munneke zullen als referenten reageren. Levert gemeentelijk beleid rechtsongelijkheid voor jeugdigen op? Hoe kan aan de  stelselverantwoordelijkheid inhoud worden gegeven in een gedecentraliseerd stelsel? Deze vragen zullen in het plenaire gedeelte aan de orde komen. Ook zal aandacht worden besteed aan onder andere de toegang tot jeugdhulp, hulpverlening in het gedwongen kader en het ‘drangkader’. 

In de middag is in verschillende parallelsessies over onderdelen van de Jeugdwet ruimte voor reflectie en debat over kansen, uitdagingen en knelpunten van de Jeugdwet in de praktijk. Mr. dr. Renske Imkamp verzorgt bijvoorbeeld een sessie over de bestuursrechtelijke rechtsbescherming in het sociale domein, prof. mr. Manon Hillegers zal een workshop over de jeugd-ggz en de Jeugdwet verzorgen en mr. Danielle van den Hoogen en dr. Peer van der Helm organiseren een workshop over de jeugdwet en gesloten jeugdhulp. Ook zijn er workshops over de rol van gemeenten, hulpverlening in het gedwongen kader, het ‘drangkader’, de positie van cliënten en pleegouders.