Ucall Conferentie 2018

18-05-2018 09.00 - 17.00

Paushuize Kromme Nieuwegracht 49 3512 HE Utrecht

Suiker, tabak, zonnebrandcrème, gerecycled karton, kunstgras, mobiele telefonie, computer games en internet; dit zijn enkele voorbeelden van producten en diensten die legaal zijn, maar ook potentieel bedreigend voor de volksgezondheid. Ook andere omstandigheden kunnen de volksgezondheid in gevaar brengen, zoals klimaatverandering en ongezonde lucht. Kanker, obesitas, verslaving, vroegtijdig overlijden door uitdroging of luchtverontreiniging en andere bedreigingen liggen op de loer. Het doel van het UCALL Congres 2018 is of en hoe het recht kan bijdragen in de strijd tegen deze potentiële bedreigingen voor de volksgezondheid.

Het UCALL Congres 2018 beoogt op multidimensionele wijze een bijdrage te leveren aan oplossingen voor deze problemen. Wat zou de rol van het civiele aansprakelijkheidsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, Europees recht en internationaal recht moeten zijn? Hoe kunnen deze vakgebieden elkaar versterken? Wat leren externe inzichten, bijvoorbeeld uit de rechtseconomie, rechtsfilosofie en psychologie ons? En wat zou de rol van de wetgever, de toezichthouders en de rechter moeten zijn?