Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht

31-05-2018 14.00 - 17.00

Universiteit Utrecht Domplein 29 3512 JE Utrecht Belle van Zuylenzaal

Ook de rechter heeft een rol in het beschermen van het milieu. Het is wel de vraag welke rechter, de bestuursrechter of de civiele rechter, in welke situatie de meeste bescherming of de grootste maatschappelijke impact biedt. De Urgenda-zaak en de zaak over de luchtkwaliteitsnormen zijn twee voorbeelden van strategisch procederen, waarbij ook de taakverdeling tussen de civiele rechter en bestuursrechter nadrukkelijk aan de orde is.

Met welke manier van procederen kunnen het meest effectief sociale, politieke of juridische veranderingen te weeg worden gebracht? Welke keuzes worden gemaakt bij het starten van een strategische procedure? Welke rol heeft de civiele rechter naast de bestuursrechter? Voldoet de door beide rechter geboden rechtsbescherming wel aan de daaraan in het Verdrag van Aarhus gestelde eisen?

Tijdens deze middag over strategisch procederen in het milieurecht hoort u vier sprekers over deze vragen en kunt u met ze in debat.

Kosten: VMR leden gratis, niet-leden €85

Meer informatiewww.milieurecht.nl/activiteiten