Lustrumvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2018

20-04-2018 10.00 - 17.00

Hulstkampgebouw Maaskade 119 3071 NK Rotterdam

Op vrijdag 20 april 2018 viert de Vereniging voor Gezondheidsrecht haar 50-jarig bestaan met een feestelijke lustrumvergadering. Centraal daarbij staat het door drie preadviseurs uitgebrachte preadvies getiteld: ‘Nieuwe techniek, nieuwe zorg’. Tijdens deze bijeenkomst zijn, behalve leden, ook andere belangstellenden van harte welkom. De lustrumvergadering vindt plaats in het Hulstkampgebouw, Maaskade 119 in Rotterdam.

De lustrumvergadering vangt aan om 10.00 uur met het huishoudelijk gedeelte, om 10.30 uur gevolgd door de feestelijke opening van het lustrum. Aansluitend zal prof. mr J. (Johan) Legemaate de 8e Henk Leenenlezing uitspreken. Gedurende de dag staat het preadvies centraal dat door mr. E.J. (Esther) Oldekamp, prof. dr. M.C. (Martine) de Vries en mr. M.F. (Melita) van der Mersch is geschreven. De themadelen van het preadvies hebben de titels: ‘Nieuwe procreatietechnieken. Achterhaalde juridische kader?’ en ‘Nieuwe E-health toepassingen, zijn de patiëntenrechten aan innovatie toe?’.

Tijdens het middaggedeelte zullen dr. Th. E. (Bertho) Nieboer, gynaecoloog, en mr. dr. B.C. (Britta) van Beers een beschouwing geven. Vanaf 17.00 uur zijn de aanwezigen uitgenodigd voor een speciale lustrumborrel tot 19.00 uur.

  • Inschrijving is verplicht. Toegang (incl. lunch): VGR-leden € 35,-- en niet-leden € 50.--. Aanmelding en iDEAL-betaling vóór 10 april a.s. via www.vereniginggezondheidsrecht.nl.
  • Leden van de Vereniging ontvangen het preadvies per post. De agenda en de jaarstukken zullen per e-mail aan de leden worden toegezonden. Nadere informatie over deze lustrumvergadering is eveneens terug te vinden op www.vereniginggezondheidsrecht.nl.
  • Secretariaat van de Vereniging, mevr. R. van Baal, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht (telefoon: 088 – 440 42 43), e-mailadres: vgr@fed.knmg.nl.