NVC-Congres 2018: Criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld

21-06-2018 tot 22-06-2018

Kamerlingh Onnes Gebouw Steenschuur 25 2311 ES Leiden

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is anno 2018 niet meer weg te denken uit ons bestaan. We leven in een gedigitaliseerde wereld. Wat betekent de komst van de ICT voor de criminaliteit en de criminologie? Allereerst is met de komst van internet een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan: cybercrime. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘traditionele’ misdrijven waarin internet wordt gebruikt als een instrument (zoals internetfraude en de verspreiding van kinderporno) en ‘nieuwe’ misdrijven waarin ICT het doelwit is (zoals het verspreiden van virussen, DDoS-aanvallen en hacking). Ten tweede biedt de ICT nieuwe mogelijkheden voor het doen van opsporingsonderzoek en criminologisch onderzoek, zoals onlineobservatie, virtual reality en Big Data.

In enkele plenaire sessies zullen toonaangevende professionals uit de praktijk en beleid met vooraanstaande wetenschappers in debat gaan over verschillende onderwerpen rond het thema ‘criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld’. Daarnaast is er traditiegetrouw tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen over diverse criminologische thema’s presenteren.

Call for papers: we nodigen u van harte uit een voorstel voor een te presenteren paper in te dienen. Parallelsessies duren anderhalf uur en per sessie worden drie of vier papers gepresenteerd en besproken. U kunt zich aanmelden voor de presentatie van een paper via de website van het congresbureau Keynote (https://keynote.nl/nvc/2018/). Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met maandag 16 april 2018.