De bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk

12-04-2018 13.00 - 17.00

Jaarbeurs Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht

Inleiding

In deze bijeenkomst staat het omgevingsplan en de bestuurlijke afwegingsruimte centraal. U hoort over de juridische kaders, en over de staalkaarten die gebruikt kunnen worden bij de invulling van de milieuruimte. Daarnaast zal ingegaan worden op concrete vragen die boven komen bij de ontwikkeling van het omgevingsplan aan de hand van het project ter ontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaanstad. Ook zal worden gesproken over de gevolgen van de uitbreiding van de bestuurlijke afwegingsruimte en ook hoe wordt omgegaan met de verschillen die daardoor kunnen ontstaan per gemeente.

Drie sprekers leiden het onderwerp in:

Paul Pestman (Min van I en W) zal spreken over de juridische kaders bij nieuwe bestuurlijk ruimte in het omgevingsplan en de mogelijke invulling hiervan.

Marco Lurks (VNG) en Piet de Nijs (OMWB) spreken over de staalkaarten (de blauwdrukken voor gebiedstypen omgevingsplan en de invulling van milieuruimte van VNG).

Mirjam Witjes (Gemeente Zaanstad) en Marijke Visser- Poldervaart spreken over de ontwikkeling van totstandkoming van het omgevingsplan Hembrug e.o..

Tijdens de forumdiscussie hoort u vanuit diverse invalshoeken (Simone Klein Haneveld van de GGD en Eddie Alders van FME) reacties op de inleiders.

Doelgroep:

Juristen vanuit de advocatuur, milieuadviesbureaus, de overheid en omgevingsdiensten.