Symposium Levenslang

06-04-2018 10.30 - 18.30

Nieuwe Harmonie Complex Oude Kijk in 't Jatstraat 26 9712 EK Groningen

Op vrijdag 6 april 2018 organiseren de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid en het Forum Levenslang een symposium over de levenslange gevangenisstraf. Het symposium ‘Levenslang’ wordt georganiseerd ter ere van het 10-jarig bestaan van het Forum Levenslang en het afscheid van mr. Wiene van Hattum, universitair docent strafrecht en voorzitter van het Forum Levenslang, van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sprekers zijn prof.dr. Anton van Kalmthout, mr. Lotje van den Puttelaar, mr. Jos Silvis, Anke ten Brinke, dr. Hans Waldeck, mr. Richard Korver, prof.mr. Wouter Veraart, drs. Ronald Rijnders, prof.dr. Hjalmar van Marle en mr. Wiene van Hattum

  • Locatie: Nieuwe Harmonie Complex, Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen
  • Kosten: € 25 of € 125,= bij gebruik van de PE/PO-administratie. Advocaten, artsen en gedragsdeskundigen krijgen in dat geval een bewijs van deelname.
  • Een warme lunch is inbegrepen.
  • Aanmelden: door een mail te sturen aan strcri@rug.nl en storting van het van toepassing zijnde bedrag op rekeningnummer NL94 ABNA 0468 8222 75 van de Rijksuniversiteit Groningen, o.v.v. projectnr. 160.180.104

Meer informatie: www.rug.nl